gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

Home Stone

Home Stone.


"Nie pytaj Goreanina, co oznacza Home Stone, bo nie zrozumie pytania.
Będzie zmieszany. To jest Home Stone",
Magowie z Gor


Zdefiniowanie pojęcia Kamienia Domu jest zadaniem trudnym. Jest to koncepcja, która jest odporna na definicję z zewnątrz i nie wymaga definicji w swoim własnym społeczeństwie.

"To nie jest słowo ani zdanie.
To naprawdę nie ma tłumaczenia. To jest zbyt ważne, zbyt cenne, zbyt nośne.
To po prostu jest”,
Magowie z Gor

Kamień Domu ma dla Gorean bardzo głębokie znaczenie. Samo słowo „Gor” oznacza Home Stone we wszystkich językach Gor. Postarajmy się zatem uzmysłowić sobie pewne podstawowe pojęcie o Home Stone, choć będzie to zapewne niewystarczające, by w istocie naprawdę dobrze to pojęcie zdefiniować.
Goreanie postrzegali swoje miasta jako niemal żywe twory – jako podmiot w historii, tradycji, dziedzictwie, zwyczajach, praktykach, charakterze i niemal własnych intencjach i nadziejach. Bycie „z” miasta, bycie jego obywatelem – daje człowiekowi poczucie nieśmiertelności, choć Goreanie zdawali sobie sprawę, że nawet miasto może być zniszczone czy popaść w ruinę. Ta miłość do miasta jest w całości zainwestowana w Kamień Domu, tak że jest on pod wieloma względami duszą miasta. Home Stone jest też cennym symbolem suwerenności i terytorium.
Kamień Domu może być różnego kształtu, rozmiaru i koloru. Nie ma dla nich standardów czy reguł. Niektóre z nich są misternie rzeźbione, podczas gdy inne po prostu noszą początkową literę miasta. Niektóre duże miasta mają małe kamienie, pochodzące z głębokiej starożytności. Home Stone miasta Ar jest uznawany tradycyjnie jako najstarszy Home Stone na Gor. Liczy podobno ponad dziesięć tysięcy lat. Inne miasta dopiero niedawno nabyły Kamienie Domu. Port Kar nabył swój Kamień Domu w 10120 C.A. (Canasta Ar – roku goreańskiego). Kamień został podniesiony na z jednej z ulic – Tarl Cabot wyrył na nim inicjały miasta, a ludzie przyjęli go jako własny.
Dawno temu na wsiach chłopskich każda chata była zbudowana wokół płaskiego kamienia umieszczonego w centrum okrągłego domu. Kamień był zdobiony znakiem rodziny i nazwą Home Stone. Każdy chłop w swej chacie stawał się więc suwerenem. Później Home Stones użyto w odniesieniu do wsi, następnie miast. W wioskach Home Stone powszechnie umieszczano na środku rynku. W większości miast jest zwykle swobodnie umieszczony na szczycie najwyższej wieży lub dowolnym miejscu, które jest dobrze chronione. Home Stone to opoka – każdy Wolny czy grupa powinna takowy mieć.

Nie ma jasnego wytłumaczenia pochodzenia tradycji Home Stone, choć istnieje kilka mitycznych przypowieści. Jedna z najbardziej popularnych legend wiąże się z imieniem Hesius. Hesius to mityczny pierwszy człowiek z Gor. Wykonywał niezwykle ważne prace dla Priest-Kings i otrzymał obietnicę nagrody cenniejszej niż złoto i srebro. Gdy skończył swój trud, został poprowadzony do płaskiego kawałka skały z pojedynczym znakiem – wypisaną na nim pierwszą literą nazwy rodzinnej miejscowości. Hesius zażądał konfrontacji z kapłanami, czując, że został oszukany. Kapłani powiedzieli mu, że ten przedmiot był naprawdę cenniejszy niż złoto i srebro i był nazywany Home Stone.
Hesius przyniósł kamień do domu, do swej wyniszczonej bratobójczymi wojnami wsi, umieścił go na rynku i opowiedział mieszkańcom całą historię. Ten mądry człowiek stwierdził, że ów płaski kawałek skały musi być bardzo cenny, jeśli Priest-Kings tak mówili. Walczące strony chciały wiedzieć, czyją własnością jest ten cenny kamień. Wtedy Hesius powiedział im, że należy on do nich wszystkich. Na tę wieść wszystkie frakcje odłożyły broń i we wsi nastał pokój. Tę wieś nazwano Ar.

"Pałac bez Kamienia Domu jest ruderą, rudera z Kamieniem Domu jest pałacem",
Slave Girl of Gor


Copyright © 2013. All Rights Reserved.