gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

System Kastowy na Gor

 

 

System Kastowy

 

 

Przypomnijmy na początek podstawowe informacje na temat kast i barw na Gor. Niebawem znajdziesz wędrowcze informacje na temat Kodeksów Kast

 

 

 


 

 
System Kastowy.Świat Ludzi Wolnych to świat kast. Jest 5 Kast Wyższych... i o wiele więcej niższych.

Kasty wyższe – High Caste of Gor – Kasty Wyższe to nie tylko odpowiedniki cechów poszczególnych profesji – to coś więcej... To swego rodzaju Loże – zazdrośnie strzegące swoich sekretów. Zasadniczo członkiem kasty zostaje się przez urodzenie. Istnieją przypadki zmiany kasty, ale są ona rzadkie, poprzedzone długą (i nie zawsze skuteczną) procedurą.

Kasty niższe: to zasadniczo kasty rzemieślnicze (w swej organizacji i strukturze przypominają bardzo ziemskie cechy rzemieślnicze).

Każda kasta ma swój Kodeks Kasty – określający jasno jej rolę i miejsce w społeczeństwie, zasady wewnętrznej organizacji oraz cechy i umiejętności, jakimi powinni się odznaczać jej członkowie. Pomyśl i zastanów się, do jakiej kasty pasujesz najbardziej… Jakiej kaście najbardziej odpowiadają Twoje cechy osobiste… Gdzie czułbyś się najlepiej. Przynależność do kasty zobowiązuje. Będąc Wolnym na Gor, będziesz miał jednocześnie cały szereg obowiązków… Wobec Home Stone, wobec kasty, wobec innych Wolnych, wobec swojego domu i niewolnych go zamieszkujących.

O kastach, ich Kodeksach i cechach ich członków poczytasz dalej w części dotyczącej Ludzi Wolnych, a szczegółowe informacje znajdziesz później w Bibliotece.

Trzon goreańskiej społeczności stanowią Ludzie Wolni (w tym także Kobiety Wolne), dlatego istnieje konieczność zapoznania się z zasadami ich funkcjonowania w niej, aby w pełni zrozumieć nie tylko przywileje, jakie wynikają z takiej pozycji, ale przede wszystkim obowiązki i odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa. Bycie Wolnym na Gor niesie za sobą obowiązki zarówno wobec państwa-miasta i jego mieszkańców, jak i podległych Osobie Wolnej niewolnych.

Jak już powiedzieliśmy, ogromną rolę na Gor odgrywają kasty.

Kasty wyższe:

Initiates – White Caste – Kasta Biała – Kapłani– kasta wyjątkowa pod każdym względem. Kapłani żyją w celibacie, co więcej – nie wolno im nawet dotknąć kobiety, są wegetarianami.

Scribes – Blue Caste – Kasta Niebieska – Skryby – w tej kaście występuje wiele podkast (pisarze, sędziowie, adwokaci, historycy, geografowie i kartografowie, archiwiści, księgowi).

Phisicians – Green Caste – Kasta Zielona – Medycy  (ta kasta zasadniczo nie posiada podkast i o jej strukturze decyduje High Council of Caste lub Head of Caste – wiąże sie to z tym, że wiele specjalizacji na Gor w ogóle nie jest potrzebnych ze względu na podawane Serum, które przedłuża życie i zapobiega wielu chorobom).

Builders – Yellow Caste – Kasta Żółta – Budowniczowie (liczne podkasty – architekci, inżynierowie etc).


Warriors – Red Caste – Kasta Czerwona – Wojownicy (liczne podkasty związane z specjalnościami wojennymi).


Kasty wyższe posiadają bierne i czynne prawo wyborcze.

Kasty wyższe wybierają spośród siebie przedstawicieli (każda kasta jednego), którzy wraz z Administratorem (lub w różnych miastach lub na czas wojny Ubarem lub Ubarą) tworzą High Council of City (Village) – Whereas it is only the men of high caste who elect members to the High Council of the City (Assasin of Gor, s. 16). Tylko członkowie Kast Wyższych wybierają Wysoką Radę Miasta

Kasty niższe, jak już wspomnieliśmy, to kasty rzemieślnicze, na przykład:

Slavers – Yellow-Blue – Żółto-Niebieska – Nadzorcy niewolników;

Assasins – Black – Czarna – Zabójcy – dość specyficzna kasta, wzbudzająca strach, ale owiana nimbem tajemniczości i skrycie podziwiana przez Gorean;

Merchant – White-yellow – Biało-Żółta – Kupcy;

Bakers – Piekarze;

Blacksmiths – Kowale (kasta istotna przy zakuwaniu w obrożę);

Butchers – Rzeźnicy;

Metal Workers – Ślusarze;

Artists – Artyści;

Musicians – Muzycy;

i wiele innych kast rzemieślniczych...

Co ciekawe – te dwie ostatnie kasty i wszystkie kasty artystyczne korzystają z pewnego rodzaju immunitetu od zniewolenia. Członka tej kasty NIE MOŻNA zakuć w obrożę: – There is a saying to the effect that he who makes music must, like the tarn and the Vosk gull, be free (Kajira of Gor, s. 298). Jest powiedziane, że ten kto komponuje muzykę (sztukę) musi być jako i sokół albo dzika gęś – wolnym. Członkowie tych kast korzystają również z prawa do wolnego wstępu do miast, co nie jest na Gor tak oczywiste. Mury Goreańskich miast często wieńczą szczątki nieproszonych gości – Pikes on the walls of Gorean cities are often surmounted with the remains of unwelcome guests (Outlaw of Gor, s. 49).

 

 
Kodeksy poszczególnych Kast
są dla każdego członka Kasty
swoistym fundamentem i szkieletem
wkoło którego buduje on swoja tożsamosć
i role w społeczeństwie i każdej wspólnocie. 

Sukcesywnie będziemy tu publikować teksty które pomogą Wam zrozumieć i zastosować te zasady w Waszym życiu 

 

 
 

 

 The Blue Caste of Gor
Skryby

 
Obiektywność, Niezawisłość, Spójność.Te trzy cechy osobowości stanowią (a w każdym razie powinny stanowić) podstawowe cechy każedego członka tej Kasty.

 

(Niebawem uzupełnimy to miejsce w dalsze informacje)

 


 The Green Caste of Gor
Medycy

 Primum non noccere

 

Zasada "Przede wszystkim nie szkodzić" obowiązuje rownież na Gor.

(Niebawem uzupełnimy to miejsce w dalsze informacje)

 

 

 


 

 

 

The Yellow Caste of Gor
Budowniczy

 Wizja, planowanie, rzetelność

 

 

Te trzy słowa najlepiej oddaja cechy,
ktorymi musi sie kierowac dobry członek tej kasty.
Pamietajmy ze na Gor  Budowniczy to nie tylko inzynierowie
ale i architekci i specjalisci od planowania przestrzennego i obronnosci.


(Niebawem uzupełnimy to miejsce w dalsze informacje)

 

 

 

 


 


 

The Red Caste of Gor
Caste of Warriors
Wojownicy

  

Honour and Steel

 

 

 

Te dwa proste słowa charakteryzują najlepiej dobrego wojownieka na Gor.

(Niebawem uzupełnimy to miejsce w dalsze informacje)


Copyright © 2013. All Rights Reserved.