gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

Niewolnictwo na planecie Gor

Niewolnictwo na planecie Gor

 

Na Gor niewolnictwo jest prastarą i historycznie zakorzenioną instytucją. Jest to zjawisko, na które składają się różnorodne aspekty: prawne, społeczne i etyczne. Ma ono również swoje podstawy w kultywowanym na Gor naturalnym porządku świata, który na podstawie biologicznych różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami nadaje im zdecydowanie różne pozycje w społeczności. Męska dominacja jest wszechobecny wśród ssaków oraz powszechna wśród ssaków naczelnych. Goreanie akceptują niewolnictwo jako naturalny element życia społecznego, ale niewielka część z nich kwestionuje to zjawisko jako podstawową wartość.

"Female slavery is the institutionalized expression, in a civilization congenial to nature, of the fundamental biological relationship between the sexes. In the institution of female slavery we find this basic relationship recognized, accepted, clarified, fixed and celebrated. " ( Savages of Gor , p.193-4 )

„Niewolnictwo kobiet, w cywilizacji pozostającej w harmonii z prawami naturalnego porządku,  jest instytucjonalnym wyrazem fundamentalnych biologicznych relacji obu płci. W instytucji niewolnictwa kobiet takie współistnienie płci znajduje swoje uznanie, akceptację, wyjaśnienie, stałość i uznanie.'

 

W Goreańskiej mitologii znajdujemy historię uzasadniającą powstanie niewolnictwa. Opowiada ona o wojnie, która dawno temu, toczyła się między mężczyznami i kobietami na planecie Gor. Ostatecznie, w tej konfrontacji, kobiety zostały pokonane. Jednakże, Priest-Kings nie chcieli, aby wszystkie kobiety zostały zgładzone, ponieważ uznawali je za walor nadający piękno tej planecie.

Dlatego też zachęcali mężczyzn, aby zamiast je zabijać pozostawili przy życiu. Ceną za życie kobiet stała się ich wolność, bowiem od tej pory już na zawsze miały one pozostać niewolnikami mężczyzn.

 

W przeszłości, miała miejsce seria wojen nazywanych Wojnami Niewolniczymi (Slave Wars). Występowały one w rejonie szerokości geograficznej środka, z przerwami przez okres obejmujący jedno pokolenie. Chociaż niewolnictwo było uwikłane w spory wojenne na dużą skale, były tez inne powody takie jak daniny czy kontrola szlaków handlowych. W konsekwencji tych wojen ukształtowała się duża cześć Prawa Handlowego dotycząca niewolnictwa.

 

W Kronikach Normana liczba niewolników na planecie Gor nie została precyzyjnie określona.

Ponieważ niewolnicy są często ważnymi postaciami w nowelach, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że większość kobiet w Goreańskim społeczeństwie to niewolnice. W rzeczywistości liczba ta waha się od 2-3%, nawet do 20%. Tak duże rozbieżności wynikają z autonomii miast- państw na Gor, a co za tym idzie odmiennej struktury społecznej. Natomiast dość precyzyjnie da się określić proporcje płci zniewolonej części Goreańskiego społeczeństwa - spośród wszystkich niewolników na Gor aż 90% to kobiety. Jednak liczba Wolnych kobiet na Gor znacznie przewyższa liczbę kaijr. Jeśli chodzi o mężczyzn, dysproporcja ta jest jeszcze większa, gdyż niewolnicy płci męskiej stanowią jedynie 0,2-0,3% mężczyzn na Gor. Oczywiście z wspomnianych wyżej powodów wskaźniki te różnią się jednak w odniesieniu do różnych miast. Na przykład, w Ar jest około 20% niewolników. W Tharna, po rewolucji przeciwko Tatrixowi, niemal wszystkie kobiety w mieście zostały zniewolone.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.