gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

Aforyzmy Skrybów

 

 

AFORYZMY

 

"Watch. Observe. See. Know. Understand. Act."
"Patrz. Obserwuj. Zobacz. Wiedz. Rozum. Działaj."

 

"To best understand your position, look at it from the view point of your opponent."
"By lepiej zrozumieć własną pozycję, spójrz na nią z pozycji twojego oponenta".

 

"A day in which nothing is learned is a waste of both sunlight and candle wax."
"Dzień, w którym nie nauczyłeś się niczego,
był marnotrawstwem zarówno światła Słońca,  jak i wosku świec".

(Scribe Aphorisms)

 

 

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.