gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

Nieuległa niewolnica – niewolnica, nie uległa.

  

 

 

Nieuległa niewolnica – niewolnica, nie uległa.

 

 

 

W sporym chaosie związanym z swoistą kolizją oznaczeń światów BDSM i Gorean Lifestyle, jednym z najistotniejszych punktów, które powodują najwięcej nieporozumień, jest styk pojęć NIEWOLNICA – ULEGŁA.

 

I słusznie. Bo też i najwięcej jest wynikających z tego późniejszych konfliktów, nieporozumień i sytuacji trudnych.

Obawiam się, że tym tekstem wzbudzę wiele kontrowersji a nawet głosów sprzeciwu, niemniej jednak po latach przemyśleń, pozwolę sobie na zaprezentowanie swojego stanowiska. Sprawa wymaga bowiem dogłębnego, ale i stanowczego wyjaśnienia by uniknąć naprawdę sporych rozczarowań i zawodów...

Otóż... Nie każda niewolnica na Gor była uległa. Była bezwzględnie podporządkowana Swojemu Panu i (jak każda istota na Gor) Prawu. Była Swojemu Panu bezgranicznie posłuszna. Jej celem było służyć. Całą sobą. Ale niekoniecznie musiała być uległa.

I goreańska niewolnica w Gorean Lifestyle WCALE nie musi taką być. Musi być posłuszna i mieć tylko (albo aż) daleko rozwinięte poczucie potrzeby służby... Potrzeby bycia potrzebną... Potrzeby służenia jak najwierniej, jak najlepiej i jak najdokładniej. Całą sobą.. wszystkimi swoimi umiejętnościami, talentami, cechami i wiedzą. I to jest właśnie cecha doskonale określająca prawidłowy stosunek niewolnicy Gor do świata i jej Pana.

Co prawda sprawę może trochę komplikować fakt, że niewolnica może (choć wcale nie musi) być np. masochistką. OK. MOŻE. Ale nie musi, podkreślam - NIE MUSI być - uległą. Może być wspaniałą, nieuległą, aktywna, inteligentną i gotową na każdy rodzaj służby goreańską niewolnicą.

 

To co stwarza i konstytuuje niewolnicę w Gorean Lifestyle - to chęć służby swojemu Panu najlepiej jak umie, z całych sił, całą swoją duszą, umiejętnościami, oddaniem - wszystkim. A nie uległość. Posłuszeństwo wobec swojego Pana i chęć służby. A nie uległość. Ot co!

 

 

 

PS. Sprawa trochę inaczej wygląda w przepadku Wolnego.

 

Będąc Wolnym niejako z definicji kreuje On świat wkoło siebie i bierze za niego pełną odpowiedzialność – to wkoło Niego ten świat się kreci i to On w swoim środowisku dominuje... Ale podobnie jak w przypadku niewolnicy, w alkowie ( i na dobra sprawę poza nią również), dominacja nie oznacza koniecznie zachowań sadystycznych. Wolny może, ale wcale nie musi takich upodobań mieć. To sprawa zupełnie nie związana z jego rolą Wolnego w Goreańskim świecie.

 

 

 

Jak wino...JAK WINO...Relacje oparte na trzonie Gorean Lifestyle, są jak.... wino. Naprawdę! Bardzo trafna analogia, wierzcie mi. Mamy całe bogactwo win w sensie ich pochodzenia, sposobu fermentacji, użytego surowca, wody, zastosowanych drożdży, sposobu klarowania, filtrowania, beczkowania, konserwacji, wreszcie butelkowania... I te wszystkie czynniki skradają się na jakość wina... Jego smak, aromat, bukiet, moc, słodycz,  (tak, tak - skutki nadużycia w postaci bólu głowy po spożyciu nadmiernej ilości, to też cecha zmienna i też należy do charakterystyki danego wina) etc. etc... Tworzy to ogromną różnorodność i bogactwo...

Podobnie jest z goreańską relacją... Jej jakość, głębokość, koloryt, bogactwo, różnorodność, trwałość... zależą od wielu czynników jak cechy osobowe Wolnego i niewolnej, ich przeszłości, doświadczeń, wiedzy, taktu, determinacji, dobrej woli, zaangażowania, rozsądku... Ale także sposobu jej budowania i sposobu w jaki się rozwija...

Są w goreańskim świecie elementy brutalne, można by powiedzieć nawet okrutne..., prawda?
Pojawia się w Kronikach element "złamania niewolnicy", prawda?
Zamykanie w klatce o chlebie i wodzie nie brzmi miło, prawda?
Niektóre goreńskie i opisane w Kronikach kary (na przykład podcięcie ścięgien) przyprawiają o dreszcz przerażenia, prawda?
Rażenie niewolnic prądem w celu wymuszenia posłuszeństwa (opisane w Kronikach) też nie brzmi zbyt sielankowo, prawda?

Prawda. To wszystko prawda. Tyle... Tyle, że musi być brane w kontekście i w pełnym zrozumieniu realiów życia na Gor i sytuacji w jakich były stosowane. Goreanie są racjonalni. Czasem racjonalni do bólu. Nie uznawali niepotrzebnych wysiłków ani wydatków. Są oszczędni (dość racjonalne zresztą podejście do wszystkiego co wymaga wytworzenia czyli nakładu energii, którą trzeba wcześniej przecież pozyskać). Zawsze starają się dobierać adekwatne metody i środki, do zadania jakie mają do wykonania.

Dlatego też, nieuzasadnione okrucieństwo, znęcanie się, przemoc (jakże "energochłonne" przecież) - po prostu nie znajdują zrozumienia wśród Gorean. Są irracjonalne. I co najmniej "podejrzane". Goreańskie zasady są surowe. To prawda. Bardzo surowe... ...dla tych, którzy łamią prawo lub nie przestrzegają zasad. I tylko dla nich.

Innych środków musiano użyć by zmusić do posłuszeństwa pojmaną i zniewoloną za karę, do pracy na farmie bosków - złodziejkę, a innych używa Wolny do przekonania do siebie i do posłuszeństwa sobie (dalej bezwzględnego i bezwarunkowego) niewolnicę, która wpadła mu w oko i którą chce uczynić swoją nałożnicą, powiernicą etc. etc...

Natomiast ktoś, kto próbuje całą "goreańską" relację oprzeć o przemoc, ból, okrucieństwo, upokorzenie... przypomina mi kogoś, kto dając nam skosztować drożdży twierdzi - że teraz już znamy smak wina.

Ponieważ tekst ten zbiega się z Ziemskim Początkiem Roku - chciałem wszystkim Wam życzyć wielu "udanych degustacji"...

In vino Veritas...

Nie bądź ćmą!

 

Nie bądź ćmą!

 

Czyli 6 powodów, dla których
NIE POWINNAŚ klęknąć przed swoim potencjalnym Panem
w Geście Poddania.

W warunkach ziemskich
twoja służba może rozpocząć się tylko i wyłącznie w drodze dobrowolnego Aktu Poddania (Act of Submission).
Przeczytaj uważnie poniższe:

      1.

 Czujesz, że nie akceptujesz swojego Pana i jego postępowania w całości.
Nie oznacza to, że nie widzisz jego wad. Pytanie czy jesteś w stanie je zaakceptować.

Jeśli nie jesteś – nie klękaj.

2.

Czujesz, że twój Pan może w przyszłości wydać ci polecenie, którego nie będziesz w stanie wypełnić.
(zauważ, że to głownie kwestia zaufania – NIKT nie jest wróżką,
ale dogłębna znajomość przyszłego Pana pozwoli ci określić, czego może on od ciebie oczekiwać).
Jeśli tego nie umiesz określić – nie klękaj!

     3.

Masz własne plany, aspiracje, ambicje, oczekiwania
inne, niż te które będą służyć twojemu potencjalnemu Panu lub inne niż te których jesteś pewna, że będą przez niego oczekiwane i aprobowane.
Jeśli masz takie – nie klękaj!

   4.

Potrafisz sobie wyobrazić sytuację,
w której ze względu na twoja odmienną ocenę jakiejś sytuacji nie będziesz chciała uznać,
zaakceptować i wykonać polecenia Pana, gdyż wyda ci się ono skrajnie niesprawiedliwe lub niesłuszne.
Jeśli potrafisz – nie klękaj!

   5.

Relacja „Pan – ty” jest dla ciebie tylko kwestią:
zabawy, konwencji, urozmaicenia twojego życia emocjonalnego bądź erotycznego.
Jeżeli tak jest – nie klękaj!

 

       6.       

Nie bądź bezkrytyczna.
Obserwuj swojego potencjalnego Pana.
Zwróć uwagę na ewentualne niekonsekwencje, stosunek do otoczenia, nawyki.
To w końcu bardzo ważna decyzja w Twoim życiu.
Jeśli coś cię niepokoi – nie klękaj!

 

 

Jeśli żaden z tych punktów cię nie dotyczy – jest szansa, że twoja służba będzie szczęśliwa.
Jeśli uklękniesz pomimo tych zasad – nie miej do nikogo pretensji.

 

 

Na obrzeżach Gor...

 

Na obrzeżach Gor...

 

Przekleństwo wszystkich barmanek Ziemi? Faceci którzy topią swe frustracje w alkoholu powtarzając "Ona mnie po prostu nie rozumie..."
Podejrzewam, że problem był zupełnie nie znany na Gor. Goreańscy Wolni wcale nie potrzebowali do stworzenia wkoło siebie przestrzeni w której by funkcjonowali i czuli się szczęśliwi, spełnieni - zrozumienia. Natomiast potrzebowali (i o tym jestem jak najgłębiej przekonany) akceptacji. Swych poddanych... Władz Kasty, władz Miasta, innych Wolnych. Wspomniana akceptacja - lub dezakceptacja (a w skrajnych wypadkach wręcz ostracyzm) była też właściwie jedyną metodą wpływania otoczenia na postępowanie Wolnego... Jako Wolny był ograniczony jedynie (bardzo rygorystycznym ale obejmującym dość wyrywkowe dziedziny życia) Prawem i... opinią innych Wolnych. Tyrani wiedli zazwyczaj rychło - żywot samotników. (W dość spartańskich warunkach życia na Gor oznaczało to jednak zwykle żywot krótki.)

Jesteśmy szczęśliwi i potrafimy dać szczęście tym, które nas akceptują i chcą iść z nami - nie rozumiejąc nas...
Akceptacje jest tym co nas przy Was trzyma. Dezakceptacja tym co oddala. Nie da się zbyt długo poprawnie funkcjonować w stałym poczuciu dezakceptacji. Stąd ucieczki. W hobby... w Fikcje.... w kłamstwa... w alkohol... w objęcia innej...

Przenosząc to na Gor możemy powiedzieć, że Wolny przez swoją samodzielność, bogactwo, zdolności, waleczność, talent do handlu mógł kreować i kreował rzeczywistość, w której był otoczony przez osoby które go akceptowały... Wiele niewolnic musiało przejść przykry początkowy okres "złamania" by swojego Pana zaakceptować w 100%. Niektórzy przez swe przyrodzone zdolności i/lub nabyte umiejętności nie musieli się uciekać do tak drastycznych metod. Jedno jest pewne... Akceptacja to spoiwo każdej relacji. Również tej Wolny/niewolna. Rozróżnijmy tutaj dość precyzyjnie... Akceptacje władzy.. a nie przyzwolenie władzy... Na czym polega różnica? Ano jeśli w ciemnej uliczce typ z pałą zażąda od nas portfela to my (będąc racjonalnymi), dając mu przyzwolenie władzy nad sobą, oddamy mu portfel... Ale trudno tu mówić o akceptacji takiej władzy. To przyzwolenie. Dobrowolność jest niezbędnym warunkiem akceptacji władzy. Akceptując władzę jesteśmy w stanie zaakceptować i z całym poświęceniem wykonywać, nawet te polecenia władzy, które są dla nas trudne. Czasem bardzo trudne. Cały proces wstępnego szkolenia i układania polegał właśnie, bez względu na techniki w nim zastosowane (i zawsze były one środkiem nie celem), na przekształceniu (np. u porwanej Ziemianki) przyzwolenia władzy - na akceptację władzy nad sobą. Z takiej akceptacji wynikało później całe oddanie, poświecenie... Ten przymus był czasami konieczny by przywykła do innych realiów kobieta mogła dostrzec pozytywy wynikające z całkowitego podporządkowania swemu Panu.

Jesteśmy szczęśliwi i potrafimy dać szczęście tym, które nas akceptują i chcą iść z nami - nie rozumiejąc nas...

Kochamy te, które rozumieją.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.