gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

FAQ - czyli często zadawane pytania - część III

 

 

FAQ część III - Akt Submisji… Akt Wyzwolenia…

 
Pytania (różne) zadawały różne osoby m. in Arabella, Svelge, Lilith, Villemo, Zoya.

 

Słuchając ostatnich dyskusji i wątpliwości doszedłem do wniosku, że należy uporządkować nieco podstawowe pojęcia dotyczące zarówno submisji jak i wyzwolenia na Gor i w Gorean Lifestyle.
Na samym początku należy wyraźnie rozgraniczyć wynikającą z dwuznaczności językowej niezręczność. Słowo „Akt” ma (poza innymi kontekstowo znaczeniami np. w fotografii) w tym kontekście dwa znaczenia. Akt rozumiany jako: proces, zaszłość, wydarzenie oraz Akt rozumiany jako dokument.
Oba ważne i obu poświęcę chwile rozważań.

Akt Submisji jako czynność.
Akt w znaczeniu czynności powodującej określone następstwa prawne i jedno z podstawowych zdarzeń opisanych w życiu goreanskim. Akt submisji jest jedną z czynności cywilno-prawnych niezwykle ważnych w życiu gorean. W Akcie Submisji osoba Wolna lub w szczególnych, określonych prawem przypadkach również osoba o innym statusie społecznym poprzez określone zachowanie przekazuje swoją wolność i prawo do dysponowania swoja osobą innej Wolnej osobie. Konsekwencją submisji jest inne zdarzenie prawne a mianowicie Zniewolenie – Enslavement ( jest to jedyny przypadek dobrowolnego zniewolenia).
Aktu Submisji można dokonać tylko i wyłącznie na rzecz innej osoby. Jest to akt poddania się KONKRETNEJ osobie. Zawsze. Osoba na rzecz, której, został dokonany Akt Submisji na Gor mogła to oświadczenie woli przyjąć… lub odrzucić.. Ale ponieważ osoba, która wykonała ten gest nie ma już po nim żadnych praw - zwyczaj na Gor kazał taką osobę po prostu zabić (ze względów praktyczno-humanitarnych – pozostawienie jej przy życia i odrzucenia oznaczało dla niej zwykle śmierć z głodu lub w zębach dzikich zwierząt. Oczywiście osoba, ktora dokonała Aktu Submisji i stała sie osobą niewolną może zostać dalej (już jako niewolna) oddana na przykład miastu etc etc. (na własność lub na slużbę).

Akt Submisji miał jeszcze jedną ważna cechę. Zmazywał wszystkie winy. Bez wzgledu na to jakie zarzuty ciążyły na Osobie Wolnej - z chwila Aktu Submisji  - były puszczane w niepamięć.

Akt submisji polega na przyjęciu w tzw. Geście Poddania odpowiedniej pozycji na kolanach z pochyleniem głowy (w celu ułatwienia założenia obroży), ze wzniesionymi (do zamknięcia ich w kajdanach) nadgarstkami oraz na wypowioedzeniu lub w jasny sposób zakomunikowaniu swoje woli oddania się na służbę nowemu właścicielowi i uznaniu go za Pana.
Akt Submisji jest JEDYNĄ drogą do służby w Gorean Lifestyle.
Decyzja o poddaniu się w Akcie Submisji jest OSTATNIĄ wolna decyzją osoby Wolnej. Z jej chwila traci ona wszelkie prawa.

Akt Submisji jako dokument.
Akt Submisji w formie dokumentu występuje stosunkowo rzadko i zwykle jest zastępowany przez inne dokumenty jak pisemne świadectwa świadków aktu submisji ale w niektórych przypadkach szczególnie gdy z jakiś powodów zniewolenie dotyczy osoby Wolnej z Wysokiej  Kasty i bogatego rodu jest sporządzany i stanowi w ewentualnych późniejszych sprawach spornych dodatkowy dowód. Aktem prawnym wystawianym po Zniewoleniu był Akt Własności.Akt Własności.
Prawidłowym dokumentem stwierdzającym prawo własności jest Akt Własności. Sporządzany przez Skrybę i obowiązkowo opatrzony jego pieczęcią. Akt własności zawiera wyraźne określenia kogo dotyczy i na czyja rzecz jest sporządzany. Do jego wystawienia potrzebne jest dostarczenie dokumentów z których jednoznacznie będzie wynikało ze dana osoba jest czyjąś własnością. Dowód zakupu… Akt Submisji….. Wyrok Sadu, Zeznania świadków Aktu Submisji etc etc.
Do czasu sporządzenia takiego Aktu własności właściciel posługiwał się tymi dokumentami, jakie miał… Dowodem zakupu... Świadectwem z aukcji... Aktem submisji... etc.. aż dotarł do Skryby i mógł sporządzić prawidłowy dokument. (można było dokumenty wysłać, osobisty kontakt nie był wymagany) Obecność osoby niewolnej w ogóle nie była wymagana. Ważne były dokumenty.
Było to o tyle ważne, ze TYLKO Akt Własności załatwiał sprawę jednoznacznie. W przypadku innych dokumentów mogły one być podważane i wymagały udowodnienia przed sądem. Akt własności był wystarczający sam w sobie. Na przykład w przypadku porwania czy kradzieży osoby niewolnej TYLKO Akt Własności powodował natychmiastowy i bezwarunkowy zwrot własności. Znaczy posiadanie takiego Aktu. Inaczej trzeba było dowieść w sądzie swoich praw.
W prawidłowo sporządzonym Akcie własności były wszelkie dane osoby niewolnej łącznie z jej historią własności. Co często bardzo ułatwiało zadanie i rozwiewało wszystkie wątpliwości.

Akt Wyzwolenia – jako czynność.
Aktem przeciwnym do Zniewolenia był Akt Wyzwolenia.
W Akcie tym Właściciel – Osoba Wolna zrzekał się na korzyść osoby niewolnej wszelkich praw i przekazywał je w jej ręce. Była to czynność bezwarunkowa, nieograniczona i nieodwracalna. Osoba niewolna odzyskiwała pełen zakres wolności – stawała się Wolna Osobą ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu.
Akt wyzwolenia jako dokument.
Akt Wyzwolenie (Act of Mannumission) był niezwykle ważnym dokumentem potwierdzającym dokonanie się Aktu Wyzwolenia i był szczególnie istotny szczególnie dla osób wcześniej zniewolonych i oznaczonych piętnem. Tylko jego posiadanie chroniło przed ponownym zniewoleniem. Akt był sporządzany przez Skrybę na podstawie dostarczonych dokumentów lub Oświadczania byłego Właściciela.
Prawidłowo sporządzony, opieczętowany i podpisany Akt Wyzwolenia był dokumentem (podobnie jak Certificate of Ownership) niepodważalnym.


 

 

Kogo gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.