gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

FAQ - czyli często zadawane pytania - część IV

 

 

FAQ - czyli często zadawane pytania - część IVJak wyglądała sprawa przedstawicielstw Handlowych na Gor,
negocjacji politycznych, Ambasad, posłów?
Pytanie zadała Svelge


Przedstawicielstwa Handlowe. Zasadniczo były na Gor zjawiskiem rzadkim choć spotykanym. W ogromnej większości, to poszczególni kupcy posiadali swoje faktorie lub kramy w różnych miastach. I to oni kształtowali politykę handlową. Kupcy przejezdni rozstawiali swoje kramy w Trading Post (Punktach Handlowych - zlokalizowanych ze względów bezpieczeństwa i zapewnienia swobodnego dostępu wszystkim zwykle poza granicami miast na podgrodziach).

Ambasady. Na Gor nie funkcjonowały stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne.

Negocjacje polityczne. Negocjacje polityczne a często i handlowe były prowadzone przez Ambasadorów ale na Gor pozycja Ambasadora była bardziej zbliżone do ziemskiego pojęcia Ministra Spraw Zagranicznych (lub w przypadku większych miasta posiadających wielu dyplomatów -  Charge d'Affaires). Ambasadorowie byli z reguły członkami Kasty Skrybow choć w wyjątkowych przypadkach funkcje tę na poszczególne sprawy powierzano również członkom innych Kast (charge d'affaires). Ambasadorowie mogli bezkarnie odwiedzać miasta bez specjalnego zaproszenia i chronił ich Immunitet Dyplomatyczny. Oznaka pełnienia funkcji Ambasadora był żółta wstęga noszona w widocznym miejscu np. na nakryciu głowy. Wynegocjowane przez Ambasadorów traktaty często wielostronne musiały być później ratyfikowane przez władze miast.


Jakie kroki podejmowano w przypadku łamania prawa w innym Mieście?

Pytanie zadała zoya


Należy rozważyć dwa przypadki.

1. Prawo łamała indywidualna osoba ale podlegająca w jakiś sposób jurysdykcji miasta z którego pochodziło prawo.
2. Prawo łamało miasto jako takie, bądź jego oficjalne władze lub przedstawiciele.

Ad 1. Przychodzi mi do głowy przypadek kupca który sprzedawał w Ko-Ro-Ba ziarna blackwine. Interes kwitł pięknie i pewnie kwitłby do dziś gdyby nie dowiedzieli się o tym kupcy z Thentis. Kłopot polegał na tym ze według prawa Thentis ziaren blackwine pod karą śmierci nie wolno było w celach handlowych z Thentis wywozić. Tyle, że sprzedawał je kupiec z Ko-Ro-Ba, który nie podlegał prawu Thentis i nigdy nie był w Thentis, wiec nie dało się go oskarżyć o kradzież. A w Ko-Ro-Ba nie było w tej sprawie żadnych przepisów.  A kupiec, sobie znanym sposobem, stale miał w sprzedaży inkryminowane ziarna blackwine. Powstała sytuacja patowa.
Władze Thentis wystąpiły do władz Ko-Ro-Ba o pomoc prawną i ukaranie kupca oraz  ustalenie skąd kupiec zdobywa ziarno. Władze Ko-Ro-Ba chroniąc swojego obywatela - odmówiły... ale uznając rację Thentis zastawiły zasadzkę na dostawcę. Został schwytany, odstawiony do Thentis i stracony. Tak wiec i literze prawa i duchowi prawa nie stała się krzywda.

Ad 2. Przytoczyć można przykład Miasta Tharna z czasów rządów Srebrnych Masek. Na podstawie sztucznie stworzonego prawa o którym nikt spoza miasta nie wiedział, każdy kto przyjechał do Tharna był zniewalany, gdyż nie znając prawa nie dopełniał ciążących na nim obowiązków. (Kaidy przybywający do Tharna miał do zachodu słońca zameldować się, ale o tym nie wiedział. Natomiast niezwykle gościnni mieszkańcy nie szczędzili mu napitków i jadła, by swojego obowiązku nie dopełniał. Były tez inne kruczki prawne w które wpadali przyjezdni. W jedną z pułapek wpadł również Tarl Cabot. W ten sposób kopalnie srebra w Tharna zapełniały się niewolnikami. Tharna stała się swego rodzaju "czarną dziurą" gdyż kto wjechał - rzadko wyjeżdżał (udawało się to tylko tym, którzy opuścili miasto w ciągu tego samego dnia.) Miasto zaczęło mieć złą sławę i wydano komunikaty uznające Tharna pod władzą Srebrnych Masek jako "miasto outlaw". Był to jaskrawy przykład swoistego ostracyzmu, który spotkał miasto programowo łamiące prawo. (sytuacja ulga zmianie gdy Tarl Cabot  - również podstępnie zniewolony i po wielu przygodach uwieziony w kopalni srebra wywołał bunt i powstanie niewolników którzy przejęli władze. Miasto oparte na "Własnym Prawie" upadło. Srebrne Maski zostały zniewolone i przez rok nikomu nie wolno było żadnej z nich wyzwolić.

Reasumując. Goreanie, nie ingerując bezpośrednio w sprawy poszczególnych miast, szukali sposobów i dróg, by jeśli nie litera, to przynajmniej duch prawa był przestrzegany.

Miasto Tharna

Kogo gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.