gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

FAQ - Często zadawane pytania cz. VI - Rola Religii, Wierzeń, Priest-Kings i Initiates na Gor.

 

 

Rola Religii, Wierzeń, Priest-Kings i Initiates na Gor.

 Temat nie jest łatwy i właściwie zupełnie nie do omówienia z pozycji Goreanina na Gor... (za chwile zrozumiecie dlaczego). Ale z pozycji Ziemianina, żyjącego w Gorean Lifestyle, można się spróbować pokusić o taką analizę.
Po prostu. Wiedza na temat istoty Priest-Kings byłą na Gor tajemnicą dostępną jedynie wtajemniczonym - członkom Kasty Białej - Initiates. Wiedza na temat istoty Priest-Kings u przeciętnego Goreanina różniła się zatem znacznie od stanu rzeczywistego. Światlejsi Goreanie domyślali się istnienia tzw. Trzeciej Wiedzy, dostępnej tylko Initiates, ale oficjalne - Trzecie Wiedza nie istniała.
Skorzystajmy zatem z przywileju wynikającego z życia na Ziemi i bez obawy o zarzut bluźnierstwa i "spłonięcie w Błękitnych Płomieniach Priest-Kings" (rodzaj stosowanej przez Priest-Kings eliminacji osób łamiących prawa i zasady narzucone goreanom przez P-K w trosce o ich własne dobro) spróbujmy przyjrzeć się tym zjawiskom.

 

Na początek kilka pojęć.


Priest-Kings - żyjące w Górach Sardar (w jezyku Gorean - Sar'Dar to właśnie Priest-Kings) pozaziemskie i pozagoreanskie  istoty żyjące na znacznie wyższym poziomie rozwoju technologicznego i ewolucyjnego. Priest Kings przypominają ogromne owady, są obdarzone niezwykła wiedzą i ponadprzeciętną (w naszym rozumieniu) inteligencja. Od wieków żyją w konflikcie z Kuri (inna rasa istot). Struktura socjalna Priest-Kings przypomina strukturę socjalna owadów socjalnych na Ziemi a podziemne korytarze i organizacja Gniazda w Górach Sar'dar żywcem przypomina ogromną termitierę. Priest-KIngs panują m. in. nad grawitacja, znają elektryczność i elektronikę w stopniu znacznie przewyższającym naszą wiedzę. Priest-Kings porozumiewają się przy pomocy zapachów. Tylko nieliczni Goreanie mieli bezpośredni kontakt z Priest-Kings - Goreanie obcowali raczej z efektami ich działalności - przypisując im zresztą moc działań nadprzyrodzonych i otaczając Priest-Kings boską czcią. O podtrzymywanie tego kultu i tego przekonania dbali - Initiates.


Initiates - Kasta Biała - Kapłani, Druidzi, Ezoterycy. Specyficzna Kasta Wyższa. Bardzo specyficzna. Jej członkowie są weganami, żyją w celibacie, (co więcej, nie wolno im nawet dotykać kobiet). Struktura Kasty jest owiana Tajemnicą - wiadomo tylko, że istnieje stopień wstępny tzw. Nowicjat przed przyjęciem do Kasty ma pełnych prawach. Initiates żyją w świątyniach utrzymywanych przez Miasta. Wstęp do Świątyń był zastrzeżony dla Wolnych - niewolnikom nie wolno było wchodzić do Świątyń.

 

 

Aby umożliwić niewolnym choćby częściowy udział w obrzędach, a jednocześnie nie złamać Prawa w wielu miastach Świątynie budowano jako otwarte budowle (podobne do greckich czy rzymskich Świątyń) gdzie dach wspierał się na kolumnach. Dzięki brakowi ścian wszystkie obrzędy były widoczne z zewnątrz. Initiates są niejako "pośrednikami" pomiędzy Priest-Kings a Goreanami. Posiadają własny system sądowniczy, którego jurysdykcja dotyczy spraw związanych z wiarą i Priest-Kings. Posiadają oni wiedzę i możliwość kontaktowania się z Priest-Kings (w stopniu nieznanym członkom innych Kast). Istnieje całe Prawo dotyczące tej dziedziny zwane Initiates Law.

Wspomniana wcześniej i owiana tajemnicą Trzecie Wiedza - dostępna jedynie wysokim dostojnikom Kasty Initiates -  mówiła właśnie o rzeczywistej, a nie boskiej naturze Priest-Kings.


Znamiennym jest to, że im dalej od wielkich cywilizacyjnych ośrodków, tym mniej w codziennym życiu gorean Kultu Priest-Kings, a więcej wierzeń o bardziej religijnym charakterze. Te wierzenia są zresztą bardzo zróżnicowane.
I tak.
Na Pólnocy, w Torvaldslandzie i w Gorach Hrigmar mamy do czynienia z Kultem Odyna, Thora, Freji i wielu innych Bóstw, jakby żywcem wziętych ze skandynawskich Sag. Legendy o powstaniu Człowieka (z potu wylanego ze stylisko sochy)  żywo przypominają legendy i mity Ziemskiej Północy.

"Standing on the broken fragments of the circle, Ivar Forkbeard cried out, his ax lifted, and his left hand, too, "Praise be to Odin!" And then, throwing his ax to his left shoulder, holding it there by his left hand he turned and faced the Sardar, and lifted his fist, clenched. It was not only a sign of defiance to Priest-Kings, but the fist, the sign of the hammer. It was the sign of Thor."   Marauders of Gor

"Stojąc na połamanych fragmentach koła i trzymając w ręce wzniesiony topór, Ivar Widłobrody z uniesioną również lewą ręką zawołał "Chwała Odynowi!" Następnie przerzuciwszy topór na lewe ramię, przytrzymując go tam lewą ręką, odwróciwszy się stanął przed Sardar i wzniósł zaciśniętą pięść . Było to nie tylko znakiem buntu wobec Priest-Kings, ale pięść - znak Młota. To był znak Thora".

 


Wierzenia z Barrens - ziem Red Hunters przypominają bardziej animistyczne podejście do świata Innuitów i Eskimosów.
Z kolei w wierzeniach Red Savages odnajdujemy wątki wierzeń Indian Ameryki Północnej.
W Lasach Deszczowych i Lasach Podrównikowych pełno animistycznych wierzeń podobnych do wierzeń Czarnego Lądu. Podobnie wśród ludów pustyń Tahari. Ludy okolic preriowych równin Turii wierzą w Słońce, Wiatr. Znamienne są tu słowa Kamchaka (wodza Jednego z koczowniczych Ludów Taborów żyjących na równinach Turii - Tuchuków):

Kamchak smiled. "We are pleased to be of service to Priest-Kings..." he said, "but remember that we reverence only the sky."
"And courage," added Harold, "and such things."   Nomads of Gor

Kamchak uśmiechnął się. "Jesteśmy bardzo zadowoleni służąc Priest-Kings..." powiedział "...ale pamiętaj, że czcimy tylko niebo."
"...i odwagę" dodał Harold "...i takie rzeczy."

Zupełnie jakby Kamchak zdawał sobie sprawę z prawdziwej istoty Priest-Kings  (ale nigdzie w Kronikach nie jest to jasno powiedziane).


Goreanie to ludzie tolerancyjni pod tym względem i wymagając szacunku do własnych wierzeń umieli okazać szacunek dla wierzeń przeciwnika. Istniała jednak swego rodzaju niepisana umowa, by nie afiszować się z objawami kultów religijnych w obecności Kasty Białej. Chodziło o to, by nie narazić się na ich gniew (gniew Kasty - bo Priest-Kings nie bardzo na to zważali tak długo, jak długo narzucone przez nich prawa - na przykład o zakazie badan i produkcji broni masowego rażenia - były przestrzegane).
Czytając Kroniki często natykamy się na elementy Ziemskich mitologii (Greckiej. Rzymskiej, Orientalnej czy Inkaskiej) i obrzędów związanych z wierzeniami i kultami. Natomiast poza elementarnymi zupełnie fragmentami obrzędowości próżno szukać na Gor śladów Wielkich Ziemskich Religii - Taoizmu, Judaizmu, Chrześcijaństwa, Hinduizmu czy Islamu.

Świątynia

 

 

Kogo gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.