gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

Nasze statystyki

Odsłon artykułów:
727136

Filozofia Gorean – styl życia, wirtualna gra czy fantazja literacka

 

Filozofia Gorean – styl życia, wirtualna gra czy fantazja literacka.Filozofia, oznacza umiłowanie mądrości... termin wywiedziony z języka greckiego, wydaje się zamykać w sobie idee filozofii nie tylko jako nauki, ale jako postawy światopoglądowej, czy tez pogłębionej refleksji. Jakkolwiek do filozofii podejdziemy, dla wszystkich dyscyplin, jest jeden wspólny mianownik - to ciągłe i głębokie, bo często sięgające korzeni, rozważania, obejmujące bardzo podstawowe, wręcz egzystencjalne problemy i wartości, z którymi styka się każdy człowiek.
Filozofem, tak naprawdę jest każdy z nas. Każdy, kto dąży do poznania i zrozumienia różnych aspektów życia i otaczającego nas świata.

W takie pojmowanie poszukiwania sensu i celu egzystencji, wpisuje się wizja świata Gorean, z jego społecznymi i kulturalnymi instytucjami, które odzwierciedlają istotę, fundament życia społeczności planety Gor.  Oczywistym jest, że planeta Gor nie istnieje, jest tylko literacką kreacją Johna Normana, który toczy swoją opowieść na stronach 33 tomów Kronik. Z racji obszerności tego cyklu, autor mógł pozwolić sobie na bardzo szczegółowe opisywanie poszczególnych rejonów planety i zachowań charakterystycznych dla jej mieszkańców, tym samym tworząc całościową wizję zróżnicowanej geograficznie i kulturowo planety.

Niektórzy, a właściwie znacząca większość czytelników, traktują cykl nowel Johna Normana jako powieść science-fiction, która opisuje kompletnie abstrakcyjny dla nich, model społeczeństwa, funkcjonujący gdzieś w kosmosie. I mają do tego prawo. W takim podejściu, fantastyczna fabuła, która pozostaje dla odbiorcy tylko fikcyjną opowieścią, nie przekłada się na jakiekolwiek refleksyjne postrzeganie przez niego poznanych w ten sposób idei, nie mówiąc już o identyfikowaniu się z takimi fantastycznymi bohaterami.

Są jednak tacy, którzy dostrzegają w tej, bez wątpienia fantastycznej, kreacji inny wymiar znaczeniowy. Ci odbiorcy, postrzegają Gorean jako odbicie nas Ziemian, jednak pozbawionych pewnych elementów rozwoju technologicznego; jakby ludzkości zatrzymanej w czasie przeszłym.  Autor, kreując poszczególne aspekty życia Gor, a także nadając charakter swoim bohaterom i całym grupom społecznym, opierał je na tym, czym historia cywilizacji naszej planety doświadczyła nas na przestrzeni dziejów. Możemy czytać o analogicznych zjawiskach, do tych, które dotykają ziemskich cywilizacji, i mobilizują do działania, bądź zmuszają nas do zmian, zarówno tych ewolucyjnych, jak i rewolucyjnych.

Bardzo dużo miejsca w nowelach, J. Norman poświęca, opisom przyrody oraz zjawisk, które stanowią tło dla postaci i wydarzeń. Nie należy bagatelizować tej warstwy treściowej mówiąc o filozofii Gorean, ponieważ często warunki geograficzne determinują warunki życia Gorean, a w konsekwencji ich zachowanie, a także w sposób naturalny mogą stać się fundamentem katalogu wartości i postaw poszczególnych grup.
To wszystko, stało się podstawą stworzenia określonej prawem natury postawy życiowej, realizowanej przez Gorean.

Swoim cyklem powieściowym J. Norman dołączył do wielu pasjonatów historią, filozofią, antropologią czy socjologią, którzy dokonują głębokiej analizy poszczególnych faktów historycznych i zjawisk społeczno-kulturalnych, począwszy od ich genezy, a skończywszy na ich znaczeniu dla dalszych dziejów ludzkości, aby zrozumieć ich rangę. 
Bezpośrednio w Kronikach, nie znajdziemy wyjaśnienia filozoficznej podstawy powstania tej opowieści. Jednak, John Norman (a tak naprawdę John Lange) jako profesor filozofii i autor wielu innych pozycji, w swojej pracy często odnosi się do losów wykreowanej przez siebie planety Gor. W jednej z jego książek pt. „The paradox of congvity”, która powstała pod jego prawdziwym nazwiskiem, J. Norman podaje Nam autorską definicję filozofii.
W jego ujęciu, filozofia to rodzaj „propozycji”, u której podstaw leży analiza zjawiska czy problemu oraz dyskusja o tym. I nie chodzi tu o to, aby wywiedzione z tej analizy wnioski uznać za prawdziwe lub fałszywe. Chodzi o to, że wartości, zagadnienia etyczne czy tradycje, cokolwiek  co jest przedmiotem naszej refleksji, może być źródłem poznania lub pogłębienia dotychczas posiadanej wiedzy, a w niektórych przypadkach wręcz zmiany postawy czy światopoglądu. Konsekwencją oceny tych rozważań może być całkowite odrzucenie owej „propozycji”, jak też dalsza, jeszcze głębsza analiza, aż do jej pełnej akceptacji i poczucie identyfikacji z tą myślą.

Słowo Gorean, natomiast, to wszystko to, co obejmuje świat planety Gor w rozległym okresie jej funkcjonowania. Pojęcie to jest bardzo szerokie, gdyż mieści w sobie aspekty społecznego, kulturalnego i obyczajowego życia wszystkich społeczności i ludów tej planety. Zarówno tych cywilizowanych, umiejscowionych w centralnej części planety, w rozwijających się prężnie Miastach – Państwach, jak i barbarzyńskich, czyli tych, z obszarów północnej części Gor, np. ludzie Torvi czy Red Hunters lub z dalekiego południa, np. Ludzie Taborów. Chociaż ich instytucje społeczne i organizacja życia różnią się znacznie, łączy je jednak ta sama postawa etyczna, odnosząca się do właściwego sposobu życia, poprzez podejmowanie decyzji ze świadomością odpowiedzialności za nie oraz problemów związanych z moralnością.
Oczywiście, jest to wciąż pewne uogólnienie, gdyż dla rzetelności należy dodać, że wśród tak zróżnicowanej populacji Gor, można znaleźć przykłady, gdy te wspólne zasady etyczne zostały odrzucone. Są rzadkie wyjątki, takie jak Panther Girls, które nie chcą zaakceptować wszystkich zasad (chociażby podporządkowania się męskiej dominacji :), chociaż ostatecznie, bardzo często poddają się im.
Reasumując, filozofia Gorean to swoista propozycja poddania analizie i refleksji zbioru praw, zasad i norm obyczajowych, charakterystycznych dla społeczeństw zamieszkujących Gor.

Poznanie filozofii życia Gorean jest warunkiem koniecznym, aby identyfikując się z jej założeniami próbować przenieść je do własnego życia. Taki sposób realizacji tej filozofii nazywa się Gorean Lifestyle. Niestety, nie jest to łatwe z kilku powodów.
Przede wszystkim dlatego, że wszystkie prawa i obyczaje należy przetransponować z zupełnie fikcyjnej planety, na Naszą - zupełnie realną. Są osoby, które uważają to za niemal niemożliwe i oczywiście nie sposób przyznać im racji, biorąc pod uwagę chociażby to, że swoje spory honorowe Goreanie rozstrzygali za pomocą miecza, czego Ziemianie nie maja już w zwyczaju. Tu, następuje moment, w którym Gorean Lifestyler dokonuje wyboru, co będzie tym „mieczem” w ziemskich warunkach, pozostając z całą odpowiedzialnością tej decyzji, która powinna być w zgodzie z prawem ziemskim (bowiem Goreanie przestrzegali prawa miejsca, na terenie którego przebywali).
Jeszcze większą trudność może sprawić to, że wiele z zasad Gor są przeciwstawne do standardów ziemskich. Tu należy wskazać chociażby, na niewolnictwo, które pozostaje w sprzeczności z kultywowanymi na naszej planecie hasłami wolności, i wartością, jaką wolność ma dla każdego człowieka. W tej sytuacji, to nie tylko wybór stylu życia, ale konsekwencja z jaką  przyjmujemy na siebie związane z naszym wyborem zasady. Wymaga to dużej determinacji i odpowiedzialności.

Jednak, jeśli ktoś nie czuje się gotowy na podjęcie takich życiowych zobowiązań, nie oznacza to, że musi rezygnować z obcowania z filozofią Gorean.
Bardzo powszechny wśród pasjonatów Kronik J. Normana jest Role Play. To sposób przełożenia zasad Gorean na życie i funkcjonowanie pewnej postaci, fikcyjnej kreacji, w którą wplatane są wątki z życia realnego. Role play, stanowi rodzaj wirtualnej gry, toczącej się na forach, czatach czy platformach wirtualnego świata, w której jednak nie chodzi o zdobywanie punktów i kolejnych poziomów, ale o jak największe zintegrowanie się ze swoją postacią, a w konsekwencji wtopienie się w bieg zdarzeń i życie jakiejś społeczności, skupiającej innych uczestników Role Play. Taki sposób realizowania filozofii Gorean, wcale nie jest łatwy. Konieczność wykreowania swojej postaci (stworzenie storyline) oraz wchodzenie w interakcje z innymi uczestnikami, wymaga bardzo dużej wiedzy o prawach, zasadach, a tym bardziej obyczajowości Gor. Należy pamiętać, że realna osoba-użytkownik, nie tylko kreuje postać, nadając jej określony wygląd i charakter, ale przede wszystkim przejmuje odpowiedzialność za jej zachowanie i aktywność w świecie wirtualnym.
Role Playerzy tworzą społeczności i miejsca, przenosząc treści zawarte w Kronikach – taki nurt określa się mianem BTB (by the book) lub funkcjonując w grupach GE (Gor Evolved – jest to forma kreowania świata Gorean nie trzymająca się dokładnie Kronik).
Bardzo często Role Play jest początkowym etapem, poprzedzającym Gorean Lifestyle, który pozwala zdobyć wiedzę i poczuć emocje związane z życiem Gorean. Często zdarza się też tak, że osoby realizujące filozofię Gorean w swoim realnym życiu, angażują się jednocześnie w Role Play. Daje to możliwość utrzymywania stałych kontaktów z innymi pasjonatami filozofia Gorean na całym świecie.

Mam świadomość, że wybór stopnia zaangażowania, w dużej mierze zależy od motywacji, jaka skłania Nas do poznawania Gor. A tych motywacji zapewne jest tyle samo co osób, bo każdy z Nas  patrzy na świat ze swojej perspektywy, przez pryzmat własnych doświadczeń, czy chociażby cech osobowości.
Sama początkowo traktowałam świat Gor z przymrużeniem oka, jako ciekawostkę, która jednak z czasem pochłaniała mnie coraz bardziej, a ciekawość dopingowała do poznania i analizy pewnych zjawisk. Moją osobistą motywacją do głębszego zaangażowania się w poznawanie świata Gor był fakt, że dostrzegłam w różnych aspektach życia mieszkańców tej fikcyjnej planety, elementy, które zawsze uważałam za pozytywne, i które wydawały mi się zupełnie nieosiągalne, ze względu na rozwój naszej cywilizacji. Pogodziłam się co prawda z tym, że pewne wartości zostały zupełnie przewrócone, na skutek różnego rodzaju rewolucji dokonujących się z naszym świadomym udziałem lub nie; że pewne tradycje odeszły do lamusa jako nieprzystające do „naszych czasów”. Świat Gorean daje mi szansę na przeżywanie emocji na poziomie, który do tej pory leżał tylko w sferze moich fantazji :)

Myślę, że doskonałym uwieńczeniem tych rozważań będzie fragment z  eseju Mastera Luthera „Gorean philosophy”, który tłumaczy, jak ważna jest wiedza o tym fikcyjnym Gor i zrozumienie różnic pomiędzy Gor, a Ziemią, aby móc świadomie identyfikować się z filozofią Gorean.

 

„The most common definition of a lifestyler is one who follows a Gorean philosophy AND also emulates some of the societal and cultural institutions of Gor such as slavery, the Caste system or the Home Stone.
The Gorean philosophy consists of the underlying principles of the Gorean world, separate from their manifestation into man-made institutions. „

„There would be no lifestyle without the Gorean philosophy. The philosophy is the required foundation for the lifestyle. And if one wishes to follow a Gorean philosophy in their lives, it is essential that they understand fully what they are trying to follow. Otherwise, they do a disservice to themselves. One could convert to Catholicism, and then go to Mass, receive the Eucharist and go to confession. But, unless they understood the basics of the faith, the essential fundamentals of that faith, they would only be going through the motions. And no one should just "go through the motions" in their chosen lifestyle. Comprehension is essential and highly beneficial. „

"...love of learning, which can be one of the deepest and most honest of loves."
(Tarnsman of Gor, p.38)

„Najczęściej spotykana definicja „lifestylera” mówi, że jest to ten, które kieruje się filozofią Gorean i próbuje dorównać kreowaniu wielu społecznych i kulturalnych instytucji Gor, takich jak niewolnictwo, system kastowy i idea Home Stone.
Filozofia Gorean składa się z fundamentalnych zasad tego Goreańskiego świata, niezależnie od ich manifestacji w instytucjach stworzonych przez człowieka.”

„Nie byłoby „lifestyle” bez filozofii Gorean. Filozofia jest wymaganym elementem życia dla tych, którzy się nim kierują w swoim życiu. A jeśli ktoś chce kierować się filozofią Gorean w swoim życiu, ważne jest, aby w pełni zrozumieć, za czym oni próbują podążać. W przeciwnym razie, robią krzywdę sobie. Można przejść na katolicyzm, a następnie udać się na mszę, przyjąć Eucharystię i wyspowiadać się. Ale, dopóki nie zrozumie podstaw wiary, zasadniczych podstaw tej wiary, będzie wykonywał tylko pozorne ruchy. A nikt nie powinien tylko "pozorować wykonywania czegoś” w wybranym przez niego samego stylu życia. Zrozumienie idei jest niezbędne i dające ogromne korzyści.”

„ … miłość do zdobywania wiedzy, może być jednym z najgłębszych i najszczerszych rodzajów miłości.”
 

 Dla wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć jak wygląda Gorean Role Play, załączam linki do 3 filmików, które powstały w społecznościach Gorean na platformie Second Life, gdzie świat Gor posiada swoją bardzo liczną reprezentację.

Isle of Tarns

Port Lydius

Ariashne’s Story

(bardzo ciekawe storyline postaci)

 

 
 

Kogo gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.