gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

Nasze statystyki

Odsłon artykułów:
727139

Seksualność – naturalną potrzebą człowieka, czyli zrozumieć Gor

 

Seksualność – naturalną potrzebą człowieka,
czyli zrozumieć Gor

 Seksualność jest integralną sferą życia człowieka, ważnym źródłem energii, przyjemności, szczęścia, ale bywa także powodem lęków, kompleksów i frustracji, które w znacznej mierze determinują nasze życie osobiste. Z jednej strony zawiera w sobie doznania fizyczne i cielesne, będąc poprzez to narzędziem do poznania swojego własnego ciała, a z drugiej strony zawiera w sobie szereg wymiarów, które wykraczają poza samą fizyczność. Doznania cielesne bardzo mocno przenikają się z naszą psychiką i mocno wiążą się ze sferą emocjonalności.
Chociaż wydaje się, że szczególnie istotnym motywem aktywności seksualnej jest pragnienie doświadczenia przyjemności płynącej z seksu, to jednak przyglądając się temu zagadnieniu nieco bliżej, okazuje się iż znacznie ważniejszym motywem dążenia do aktywności seksualnej jest potrzeba bliskości emocjonalnej między partnerami. Istnienie tej emocjonalności bardzo intensyfikuje doznania płynące z aktów seksualnych, a bez tej interakcji emocjonalnej, kontakty seksualne szybko stają się jałowe i nudne. Ale oczywiście, sposób postrzegania własnej seksualności jest bardzo indywidualną sprawą.

 

Seksualność na przestrzeni wieków


Nie można jednak zapominać, że seksualność jest to sfera życia człowieka, którą musimy rozpatrywać w wielu wymiarach i aspektach, jeśli chcemy zrozumieć jej wpływ na kształtowanie się człowieka, a w dalszej konsekwencji - społeczności. Nasza zmysłowość i cielesność, pomimo że cechuje ją intymność, pozostaje pod wpływem pewnych trendów i ideologii lansowanej w społeczeństwie.
Na przestrzeni dziejów ludzkości, podejście do cielesności człowieka i rola aktów seksualnych zmieniała się.
W starożytności, kiedy dominowała kultura patriarchalna, seks jako cielesne spełnienie człowieka w wielu wymiarach stanowił bardzo ważny element obyczajowości, ponieważ wierzono, że miłość i spełnienie erotyczne umożliwia szczęśliwą egzystencje nie tylko na ziemi, ale również buduje przychylność bogów i umożliwi odrodzenie w życiu po śmierci.
To starożytnym Rzymianom, zawdzięczamy słowo „sex”, które wówczas oznaczało różnicę pomiędzy kobietami, a mężczyznami w wymiarze płciowym. Seksualność traktowano jako naturalny element życia i oddawano ją pod opiekę bogom, wiążąc ją z wieloma rytuałami religijnymi. W starożytnym Egipcie budowano świątynie ku czci płodności, z wizerunkiem boga Ozyrysa z wielkim prąciem, a w antycznej Grecji czczono Afrodytę, boginie piękna, pożądania i płodności oraz Dionizosa – boga dzikiej natury. W czasach kultury antycznej znane były masowe orgie, stosunki analne, praktyki sadystyczne, a seksualność stanowiła nieodzowny element życia towarzyskiego, a nawet religijnego. Akceptowany był też homoseksualizm kobiet i mężczyzn (z pewnymi wyjątkami).
 Stan ten uległ diametralnej zmianie wraz z nadejściem średniowiecza, kiedy to dominującą rolę w kształtowaniu życia obyczajowego odgrywało chrześcijaństwo. Seksualność człowieka obwarowano ograniczeniami natury moralnej i religijnej, traktowano ją jako nieczystą i grzeszną, akceptowaną jedynie w małżeństwie, wyłącznie celach prokreacji. Należało też maksymalnie ograniczyć czerpanie przyjemności z seksu, bowiem tylko opanowanie popędu seksualnego zbliżało człowieka do boskiej doskonałości. Stosunki pozamałżeńskie, homoseksualizm, masturbację i wiele innych czynności seksualnych kojarzono z diabłem i karano nawet śmiercią. To najbardziej mroczny czas dla sfery doznań płynących z wrażliwości ludzkiego ciała.
Na szczęście nastał czas renesansu i oświecenia. Powrócono do kultu ludzkiego ciała, zarówno w literaturze, jak i sztuce. Znów przyznano ludziom prawo do pragnień, pożądania, nadając mu nawet wymiar romantyczny, a także do czerpania przyjemności ze świadomości swojego ciała.
Początek XXw przyniósł pierwsze badania naukowe nad ludzką seksualnością, a te z kolei pozwoliły na lepsze zrozumienie tej skomplikowanej i jakże różnorodnej materii. Lata 50-te i 60-te to czas pierwszych eksperymentów seksualnych, przeprowadzanych na ludziach, mające na celu ukazanie fizjologii reakcji seksualnych. I tak powoli przełamywano długotrwałe odrzucenie akceptacji seksualności człowieka, okrycie jej grzechem, zakłamaniem, co spowodowało u wielu ludzi poczucie obcości wobec własnego ciała i własnych pragnień.
Polscy naukowcy mają w tej materii swój znaczący udział. Wspomnę chociażby dr Michalinę Wisłocką, nieżyjącą już autorkę książki pt. Sztuka kochania, która jako pierwsza w Polsce odważnie poruszała tematykę ludzkiej seksualności.

Pomimo upływu lat i niewątpliwie wzrostu świadomości ludzi, różne systemy totalitarne, kościół katolicki oraz pozostałe religie świata w innych kulturach, nadal mają bardzo silny wpływ na postrzeganie naszej seksualności i starają się ograniczać wolność seksualną człowieka, z jednej strony dając moralne wytyczne, z drugiej jednak traktując wiele jej naturalnych elementów jako coś grzesznego i złego.
Niestety, ze względu na to, że potrzeby seksualne wynikają z psychosomatycznej natury człowieka, kontrolowanie ich okazało się doskonałym sposobem wywierania nań wpływu i sterowania jego poczynaniami, wprowadzając system nakazów i zakazów mający na celu ujarzmienie i podporządkowanie ludzi określonym restrykcjom. Tymczasem, jedynie zgodną i spójną z konstrukcją psycho-fizyczna człowieka jest aprobata dla wszelkich naturalnych potrzeb i uwarunkowań biologicznych.

 

Naturalnie seksualni


W dzisiejszych czasach seksualność człowieka przestała być tematem tabu. Słowo seks, odmieniane we wszystkich przypadkach, krzyczy do nas z okładek czasopism, reklam i wszelkich form przekazu.
Czy, jednak taką formę epatowania seksualnością możemy nazwać wolnością seksualną?
Czy Goreanie traktują świat seksu tak jak my, Ziemianie?

Aspekt seksualny naszego życia jest w bardzo dużej mierze zależny od naszej osobowości i predyspozycji psychicznych. Temperament, energia witalna czy nawet kondycja zdrowotna naszego organizmu to najważniejsze czynniki decydujące o naszej aktywności seksualnej. To my sami decydujemy o charakterze i jakości naszych aktywności. Czy pożycie seksualne - bliskość, gra miłosna i współżycie - staną się dla nas okolicznością do głębszego odczuwania siebie, partnera i świata, czy też będą jedynie mało-świadomym powtarzaniem odruchów, z których niewiele wynosimy.
Jednak, seks nie jest jedynie elementem wewnętrznej świadomości i jednostkowych decyzji, co możemy odczuć chociażby w momencie, kiedy zaczynamy szukać partnera i stajemy wobec konieczności ujawnienia naszych najintymniejszych potrzeb i pragnień. Wejście w świat fantazji drugiej osoby pozwala nam na głębsze poznanie nie tylko jej potrzeb, ale przede wszystkim zakresu emocjonalnego i zmysłowego odczuwania. Myślę, że każdy z nas doświadczył zarówno sukcesów jak i porażek na tym polu i doskonale wiecie, jakie jest prawdopodobieństwo idealnego dopasowania się partnerów. Nasze oczekiwania, a także funkcjonujące normy moralne i obyczajowe w znaczny sposób wywierają presję na nasze decyzje.
Niebagatelne znaczenie maja stereotypy silnie zakorzenione w podejściu do spraw seksu. Osobom o swobodnym podejściu do sfery seksu często przypina się łatkę rozwiązłych czy wręcz dewiantów.


 


Naszym zdaniem, problem tkwi głównie w braku naturalnego podejścia do spraw seksualności człowieka. Natura uczyniła nas istotami wrażliwymi na dotyk, podatnymi na ekscytacje i wyposażyła nas w niezbędne do tego instrumentarium, czyli ciało i umysł. Naszym zadaniem jest jedynie skorzystanie z dóbr, które dała nam natura :)

Goreanie byli w tym doskonali :) Na planecie Gor sfera seksualności człowieka została wyzwolona i stała się zupełnie naturalną formą dawania i czerpania przyjemności. W ich świecie, relacje erotyczne nie są obciążone ograniczeniami natury religijnej czy obyczajowej. Jedyne ograniczenia wynikają z prawa natury, które na przykład zdecydowanie neguje związki kazirodcze.
Satysfakcję płynącą z seksu traktuje się zupełnie naturalnie, na równi z innymi potrzebami organizmu, który do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje zarówno dobrego, zdrowego jedzenia, snu, zabiegów higienicznych, jak również współżycia seksualnego.  To powoduje, że inicjowanie zabaw erotycznych i czerpanie z nich przyjemności nie jest obarczone żadną formą wyrzutów sumienia i poczuciem niestosowności zachowania. Goreanie nie stygmatyzowali żadnej z potrzeb fizjologicznych organizmu jako ważniejszej. Takie podejście do intymności skutkowało tym, że Goreanie nie odczuwali braku spełnienia seksualnego i satysfakcji płynącej z aktywności seksualnej. Dla Gorean, seks jest naturalną potrzebą człowieka, ale też relaksującą zabawą, rodzajem gry, która jest stymulująca i ekscytująca dla uczestników, tym bardziej jeśli niesie w sobie dawkę humoru.
Natomiast, bardzo wielu z nas, Ziemian, traktuje seks nazbyt poważnie – zupełnie bagatelizując akt seksualny jako naturalną potrzebę człowieka, której brak zaburza harmonijne funkcjonowanie organizmu. W naszej kulturze, potrzeby seksualne często traktuje się jako rodzaj słabości i ułomności człowieka, o której nie należy mówić, a ich zaspokojenie spycha się na dalszy plan wraz z całą towarzyszącą mu sferą erotyczną.
Dla niektórych, powiązanie sfery seksu z naturą natychmiast wywołuje skojarzenie, w których porównują człowieka do zwierzęcia, a to w konsekwencji nadaje zachowaniom seksualnym charakter prymitywny. Nic bardziej mylnego! Człowiek, co prawda jest zwierzęciem, ale obdarzonym przez naturę wyobraźnią, a umiejętność korzystania z jej zasobów to jedna z najwyższych form inteligencji.


„Sexuality on Gor is not brutish and dirty. Gorean sexuality has a place for high intelligence, and rationality, and honesty, and truth, and profound, resilient human passion. Perhaps the most obvious difference between the common sexuality of Earth and that of Gor is that on Gor sexuality is fully animal and fully human, magnificently animal and human. For the human is a minded animal, a rational animal.'
Kajira of Gor

„Seksualność na Gor nie jest ani okrutna,  ani nieczysta. W seksualność Gorean jest miejsce dla wysokiej inteligencji i racjonalności, uczciwości i prawdy, oraz głębokiej, żywotnej ludzkiej namiętności. Być może najbardziej oczywistą różnicą między seksualnością na Ziemi i tej na Gor, jest to, że Goreańska seksualność jest jednocześnie w pełni zwierzęca i w pełni ludzka, wspaniale zwierzęca i ludzka. Bo człowiek to rozumne zwierze. Racjonalnie rozumne zwierze.”

 

Ile seksu w wychowaniu?


Cielesność, zmysłowość były nierozerwalnym elementem egzystencji, integralnym z innymi sferami funkcjonowania Gorean. Dla każdego młodego człowieka wchodzącego w dorosłość było to naturalne, ponieważ dorastając w atmosferze pozytywnego nastawienia do erotyki kształtowali w sobie ten rodzaj otwartości.
W naszym ziemskim schemacie rozwoju człowieka, cielesność i zmysłowość pozostają otoczone zasłoną milczenia, tak jakby sam akt mówienia o nich, mógł negatywnie wpłynąć na świadomość młodych ludzi. Zupełnie niezrozumiałe są dla mnie głosy sprzeciwu wznoszone w dyskusji na temat konieczności wdrożenia programu wychowania seksualnego do szkół, bo właściwie nie wnoszą żadnych merytorycznych argumentów, a jedynie obawy.  Rodzice obawiają się faktu, że wiedza, którą zdobędzie młodzież zachęci ich do przedwczesnej aktywności seksualnej, a także ukształtuje w nich zbyt swobodne podejście do spraw erotyki. Dlaczego, w tych opiniach nie pojawia się troska o prawidłowy stosunek do własnego ciała i jego reakcji na bodźce, których przecież nie zniweluje żaden, nawet największy rodzicielski „klosz”. Bo przecież,  mówiąc o edukacji seksualnej, mamy na myśli dostarczenia rzetelnej  wiedzy i pomoc w wyrobieniu sobie własnego zdania w sprawach związanych z obyczajowością, wartościami. Można by się zgodzić z poglądem, że jakiekolwiek funkcja wychowawcza szkoły ma jedynie rolę wspomagającą rodziców w procesie wychowania własnych dzieci i to oni decydują jakie wartości zechcą przekazać swoim dzieciom. Jednak, rodzice odseparowując swoje dorastające pociechy od dostępu do tej wiedzy, sami nie potrafią jej przekazać, bo przecież duża część edukacji seksualnej to po prostu czysta biologia, fizjologia, o której rodzice w większości nie potrafią rozmawiać, bo nie pozwala im na to odseksualniona relacja dziecko - rodzic, czy po prostu wstyd.
Bardzo niewiele, młody człowiek może nauczyć się z własnych obserwacji, bo przecież ta intymna sfera życia jego rodziców pozostaje skrywana głęboko pod kołdra i w pogrążonej w ciemnościach sypialni. Dlaczego więc, dziwimy się, że świat zmysłowej przyjemności jest tak wyobcowany i niezrozumiały dla wielu z nas.


'Gorean sexuality seems to appeal to what is finest, and most patient in men and women, to what is most detailed and rich, to what is most human. On Gor sexuality is a study and an art, in its way, at least among masters and slaves. It is not limited, surely, to brief, ignorant, shameful, self-conscious couplings and grunting in dark rooms, less to be esteemed because of the attendant vulgarity and shame than the honest couplings of heated, needful beasts. Gorean sexuality is accepting of desire, possessiveness, submission, dominance, ownership and the mastery, and inordinate pleasure, of the genetically coded orchestrations of nature, these enhanced within, and expressed within, an open, honest civilization, one emergent from nature, not one in contradiction to her.'
Kajira of Gor
"Seksualność Gorean wydaje się odwoływać do tego, co jest najlepsze i najbardziej cierpliwe i wytrwałe w kobietach i mężczyznach; do tego, co jest najbardziej drobiazgowe i bogate; do tego, co w nich najbardziej ludzkie. Na Gor seksualność jest poznawaniem, a także na swój sposób sztuką, przynajmniej wśród Panów i niewolników. Z pewnością, nie ogranicza się ona, do krótkich, nieświadomych, wręcz żenujących aktów kopulacji w ciemnych pomieszczeniach, a tym bardziej nie może być uznawana za gorszą z powodu występowania elementów wulgarności i zawstydzenia, od prawdziwego współżycie roznamiętnionych, pełnych pożądania zwierząt. Seksualność Gorean akceptuje pożądanie, zaborczości, uległość, dominację, poczucie własności, panowanie, i nieokiełznaną przyjemność. Akceptuje genetycznie zakodowane współgranie człowieka z naturą.  Ponadto, seksualność ta, jest wzmocniona i wypływa wprost z wnętrza otwartej na prawa natury cywilizacji - wywodząca się z natury, a tym samym nie będąca z nią w sprzeczności."

Różni, ale nie gorsi


Oczywiście, zgodnie z Goreańska koncepcją naturalnego porządku świata, ludzie nie są sobie równi, i każdy z nas rodzi się z określonymi predyspozycjami i talentami, a zatem każdy z nas będzie również inaczej realizował się w sferze swojej seksualności. Przyznając ludziom prawo do „inności i odmienności” dano im rzeczywistą swobodę do czerpania przyjemności z seksu, stosownie do ich potrzeb i pragnień. Konsekwencją tego jest również odmienne podejście do ról, jakie w sferze erotyki pełni kobieta i mężczyzna.
W świecie, w którym seksualność człowieka jest czymś naturalnym i stojącym na równi z innymi potrzebami, umiejętności i wiedza związana z zaspokojeniem cielesnych potrzeb i pragnień jest równie istotna jak wszelkie inne przymioty. Kobieta, poznając świat mężczyzn, znajduje miejsca, w których jej wrażliwość i umiejętności mogą nadać mu bardziej kobiecy i zmysłowy wymiar. I odwrotnie, mężczyzna wchodząc w świat kobiet, wprowadza do niego pierwiastek siły i , który przekłada się na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i opieki. Tak poukładany świat zazębia się i współdziała w każdej sferze życia, także w sferze erotyki.


'In this world it seemed that sexuality, and perhaps a deeply natural sexuality, was an ingredient, and not a mere accessory. It might lie at the very core of this world. An essential and ineradicable element in this world, culturally, appeared to be sexuality, with its basic distinctions between human beings, dividing them clearly into different sorts, into males and females. In a world such as this I realized that I might not only be permitted to express my natural, fundamental nature, but that I might be encouraged to do so. This was a world in which my femininity, whatever it was, and wherever it might lead, was not to be denied to me.'
Kajira of Gor
„W tym świecie wygląda na to, że seksualność, prawdopodobnie głęboko naturalna, jest składnikiem a nie dodatkiem. Może ona nawet leżeć u podstaw tego świata. Istotnym, i wykorzystywanym kulturowo elementem w tym świecie okazała się seksualność z jej podstawowym podziałem istot ludzkich na rodzaje: męski i żeński. W takim świecie zdałam sobie sprawę, że nie tylko mogę wyrażać swoja podstawowa naturę ale nawet jestem do tego zachęcana. To jest świat w którym moja kobiecość, czymkolwiek by nie była i dokądkolwiek by nie prowadziła - nie będzie mi wzbraniana.”

'Masculinity and femininity are complementary properties,' I told her. 'If a man wishes a woman to be more feminine, he must be more masculine. If a woman wishes a man to be more masculine, she must be more feminine.'
Explorers of Gor Pg. 205
"Męskość i kobiecość są uzupełniającymi się właściwościami," powiedziałem jej. "Jeśli mężczyzna pragnie, by kobieta była bardziej kobieca, on musi być bardziej męski. Jeżeli kobieta chce, by mężczyzna był bardziej męski, ona musi być bardziej kobieca.”

 

A jednak inni...


W toku takich rozważań zawsze pojawia się pytanie... a co z różnego rodzaju wynaturzeniami, czyli zachowaniami dewiacyjnymi, mogącymi krzywdzić druga osobę?
Świat Gorean nie jest idealny, podobnie jak świat natury. Nie wszystko, co wywodzi się ze świata natury jest właściwie interpretowane. Podłożem wielu zachowań ludzi jest demonstracja siły, czy wręcz agresja, a w umysłach ludzi drzemią mroczne pragnienia. Przykładem może być chociażby fantazjowanie o gwałcie lub skłonności sadomasochistyczne, które wywołują pragnienie zadawania lub odczuwania bólu. Jednak, człowiek wyposażony w umysł jest zdolny do analizowania sytuacji i wyciągania wniosków, które to powinny wpływać na podejmowane przez nas decyzje. I to dotyczy zarówno osób dominujących, jak i tych ze skłonnością do ulegania. Czy chcemy czy nie są one elementem ludzkiej psychiki, ale będąc świadomym tych zagrożeń musimy kierować się logika i racjonalnością, nawiązując intymne relacje. Zaufanie do partnera to bardzo ważny element mający ogromny wpływ na atmosferę otwartości i oddania w seksie, szczególnie gdy mówimy o odsłonięciu przed druga osoba swoich najgłębiej skrywanych pragnień i fantazji.

Świat planety Gor, rządzi się własnymi prawami, i wiele z nich, z racji odmienności środowiska egzystencji, jest niemożliwych do przeniesienia wprost na nasze ziemskie warunki.
Dokładnie taki problem stanowi podejście do seksualności człowieka, bo niestety, dorastanie w określonym systemie wartości, ale i nacisku, nie umiemy realizować się w sferze seksu tak swobodnie jak Goreanie.
Pomyślcie, co dzieje się gdy do świata Gorean zostaje przywieziona ziemska kobieta? Bo przecież w Kronikach Normana miały miejsce ekspedycje na nasza planetę, których celem było porwanie obserwowanych wcześniej kobiet, aby na planecie Gor uczynić z nich niewolnice. Dlaczego tak się działo? Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Z jednej strony, na Gor liczba niewolnic nie była wcale tak duża (to ok 2 do 5% populacji), więc ziemskie kobiety miały zasilić rynek handlu niewolnikami. Czasami było też tak, że przywożono kobiety na konkretne zamówienie, kiedy Wolny chciał mieć w swoim Domu niewolnice o określonej aparycji bądź cechach osobowości.
Z jakiegokolwiek powodu Ziemianki nie znalazłyby się na Gor, był to dla nich prawdziwy szok. Odnalezienie się w tak odmiennym świecie wymagało czasu. Dla Gorean, zachowanie sprowadzonych z Ziemi kobiet było niezrozumiałe, stąd cały system szkolenia, czy wręcz tresury barbarzyńskich kobiet, którego celem była przede wszystkim, zmiana sposobu myślenia i otwarcia na zasady świata Gor.


'As a matter of fact intelligence is one of the major criteria used by Gorean slavers when scouting an Earth girl for capture and abduction to the chains of Gor. The other two major criteria appear to be beauty and femininity.'
Beasts of Gor

„ Jeśli chodzi o inteligencję, w rzeczywistości jest jednym z głównych kryteriów stosowanych przez handlarzy niewolników goreańskich, którzy obserwowali dziewczyny na Ziemi, aby wychwycić i uprowadzić w niewolę tylko te, które to kryterium spełniały”

'On Gor, the men desire slaves more so then free woman, slaves offer so much more to the hormonal balance of men. Slaves offer pleasure... for the eyes, and for the senses. Slaves, if obedient, pleasing, trained and skilled are cherished.'

Na Planecie Gor, Mężczyźni pragną posiadać niewolnicę bardziej niż Wolną Kobietę, niewolnice mają one o wiele więcej do zaoferowania Mężczyźnie, aby zachował równowagę. Niewolnice oferują przyjemność.. dla oczu i dla zmysłów. Jeśli niewolnica jest posłuszna, miła, wyszkolona i wykwalifikowana jest wysoko ceniona.'
 


Im bardziej poznajesz świat Gorean tym bardziej staje się jasne jak inne, zupełnie niewyrachowane jest ich pojmowanie seksualnych doznań. Cielesne i zmysłowe przyjemności są wartością samą w sobie, a zaangażowanie mężczyzny i kobiety w intymnej relacji nigdy nie jest przedmiotem rozgrywek i zupełnie pozbawione jest chęci udowodnienia partnerowi jego niedoskonałości. Goreanie nastawieni  na czerpanie przyjemności z rozkoszy cielesnych, potrafią korzystać z wrażliwości zmysłów, a kobieta, świadoma swoich pragnień i potrafiąca zatracić się w spełnianiu najodważniejszych fantazji jest najcenniejszym skarbem.

"Wysoko cenię sobie Twoje oddanie. Ono zaspokaja moją potrzebę ochrony Ciebie."

Kogo gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.