gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

Nasze statystyki

Odsłon artykułów:
718817

KAJIRI* - niewolnicy Gor

 

 

KAJIRI*

 

*termin stosowany na Gor do określenia grupy niewolników składającej się z kobiet i mężczyzn

 

Planeta Gor opisana na stronach kronik Normana to miejsce, gdzie posiadanie niewolników jest czymś naturalnym i wynika zarówno z uznawanego za słuszny naturalnego porządku świata, w którym to mężczyźni pełnią dominującą rolę ponad kobietami, ale także ze względów praktycznych, bowiem posiadanie niewolników było uzasadnione rachunkiem ekonomicznym. Niewolnictwo na Gor jest ważnym elementem struktury gospodarczej i nieliczni tylko Goreanie myślą o obaleniu idei niewolnictwa, ponieważ na pracy niewolników opiera się rozwój wielu kast. Niemal wszystkie kasty czerpią profity z faktu, ze istnieją niewolnicy.  Od pracowników branży metalowej, którzy wytwarzają stal dla niewolników, do producentów perfum, którzy tworzą produkty  dla niewolnic. Bez istniejącej grupy niewolników gospodarka Gorean straciłaby ogromny potencjał napędzający jej rozwój. Zatem należy wyraźnie podkreślić to, że niewolnictwo na planecie Gor nie zostało ustanowione tylko po to, aby uczynić życie Wolnych bardziej przyjemnym. Niewolnictwo na Gor to zdecydowanie więcej niż seks.

 

  W związku z tym, że przestrzeń życia społeczności Gorean podzielona jest stosownie do pochodzenia, przynależności kastowej czy też zajmowanej funkcji w pewnym stopniu dotyczy to również niewolników. Planetę Gor zamieszkują niewolni różnego rodzaju. Zajmują oni bardzo określone pozycje w zależności płci, pochodzenia oraz funkcji jakie są im przypisane. O tym, oczywiście decydował Właściciel lub Wolny sprawujący bezpośredni nadzór.

Nie należy więc kojarzyć zniewolonych na Gor tylko z prywatnymi niewolnikami przyjemności, czy niewolnicami usługującymi Wolnym w tawernach, ale także z niewolnicami domowymi i kuchennymi, których efektywna i oddana służba była podstawą dobrej organizacji i harmonii Goreańskich domów. Niewolnicy miast oraz ci, pracujący fizycznie w ramach służb miejskich stanowili instrument sprawnie funkcjonujących Goreańskich miast.

W poniższym artykule postaramy się przybliżyć zadania i sposób życia poszczególnych grup niewolnych, nie pomijając żadnych z aspektów dobrze funkcjonującego społeczeństwa.

 

SLAVER

 

 Jeśli osoba niewolna nie ma Właściciela, nie oznacza to, że jest bezpańskim niewolnikiem, błąkającym się bez celu po ulicach miast.

W Goreańskich miastach-państwach istniała funkcja Nadzorcy niewolników (Slavera), który zarządzał tymi niewolnymi, którzy znajdowali się w tzw. Kennelu (miejsce szkolenia i zamieszkania bezpańskich niewolników).

Slaver – Nadzorca Niewolników – Nadzorcy należą do Kasty Nadzorców, kasty niższej rozpoznawanej przez wiele miast, jako subkasta Kasty Kupców (Merchant Caste). Kasta ta nosi barwy Żółto-Niebieskie. Ze względu na swoje rozeznanie w sprawach formalnych i pewną specyficzną wiedzę o szkoleniu niewolnic, cieszy się dość dużym poważaniem. Odnotowano też przypadki, gdy Slaver po latach służby dla swojej kasty i po zdobyciu odpowiedniej wiedzy, (której nabywał przez częste kontakty z Kastą Niebieską) wnioskował o zmianę kasty stając się skrybą o ogromnym doświadczeniu w sprawach związanych z niewolnictwem.

 

Prawo do publicznego obrotu niewolnikami (na aukcjach bądź w drodze publicznych ogłoszeń) było WYŁĄCZNYM prawem członków tej Kasty.

Nadzorcy pracowali na rzecz miasta w Kennel (częściej) lub prowadzili prywatne Domy Niewolnic  (rzadziej  - z reguły w większych miastach) szkolące wysokiej klasy niewolnice. Często na czas szkolenia Slaver stawał się nawet formalnym właścicielem niewolnicy (szczególnie w mniejszych miastach i osadach, w których nie było statusu niewolnicy miasta). Podobnie w prywatnych Domach Niewolnic Slaver często skupywał mało wartościowe i niewyedukowane niewolnice, by po okresie szkolenia odsprzedawać je z zyskiem. Różnica pomiędzy niewyedukowaną niewolnicą white silk (3-5 Miedzianych Tarskow), a ceną dobrze wyszkolonej i utrzymanej niewolnicy (aż do 1-2, a w wyjątkowych przypadkach nawet kilkunastu Srebrnych Tarsków) z nawiązką pokrywała nakłady Slavera na niewolnice. Fach ten jednak wymagał od kandydata szerokiej wiedzy i predyspozycji osobowych, co powodowało, że dobry Slaver był dla każdej społeczności bardzo cennym nabytkiem.

 

 

Cytaty z kronik...

"Do you know my caste?" he asked.
"The Slavers," I said. "Surely Master is of the caste of Slavers."
"I am of the Merchants," he said. "The Slavers is a subcaste of the Merchants. It is merely a question of the goods with which one deals. The Slavers deal with soft, living goods."
Smugglers of Gor    Book 32 Page    546 

 

“Czy znasz moją kastę ?”zapytał,

“ Nadzorcy niewolników “ powiedział “Oczywiście Pan jest z kasty Nadzorców niewolników”

“Jestem z kasty Kupców” powiedział, “ Rzecz jedynie w tym jakimi dobrami handlujemy. Nadzorcy niewolników mają do czynienia z delikatnymi, żywymi dobrami”

 

“There were many professional slavers in attendance, of course. They, clearly, on the whole, were interested in picking up cheap girls for training and subsequent resale, the first buys in the festival camp being understood largely as speculations or investments.”
Prize of Gor   Book 27   Page 461


“Oczywiście, było dostępnych wielu nadzorców niewolników. Ogólnie rzecz biorąc, oni byli wyraźnie zainteresowani w znajdowaniu tanich niewolnic w celu szkolenia ich, aby sprzedać je dalej, pierwsze zakupy na festival camp były uważane w dużej mierze jako spekulacja lub inwestycja.”

 

 

"Slavers," said Cabot, "often take a woman in her sleep, and bind her. She retired the night before, as usual, considering, if anything, only the prosaic routines of her next day's quotidian existence. She retires, anticipating nothing, suspecting nothing. Then, later, she awakens, doubtless to her consternation and horror, to find herself bound helplessly."
Kur of Gor   Book 28   Page 363

 

“Nadzorcy niewolników” powiedział Cabot. “ często porywają kobietę w czasie snu i  zawiązują oczy. Ona udała się na spoczynek poprzedniej nocy, jak zwykle, rozmyślając o prozaicznych codziennych czynnościach, które miały wypełniać jej kolejny dzień. Zasypia, nie przewidując niczego, niczego nie podejrzewając. Wtedy, później, ku jej osłupieniu i przerażeniu dociera do niej, że jest związana i bezradna.”

 

 

"You are a professional slaver, are you not?" said Cabot.
"Yes," said Peisistratus.
"What do you think of her?" asked Cabot.
"Less than a half tarsk," he said.
"So little?" said Cabot.
"She is a barbarian," he said. "She knows little Gorean. She is new to her condition. She is ignorant, untutored, untrained. She does not yet know how to drive a man out of his mind with pleasure."
"But we are thinking in terms of silver, I trust."
"Yes, silver."
"Then you think she has promise?"
"They all have promise," he said. "The collar brings out their beauty. Her slave curves could be worse."
Kur of Gor   Book 28   Pages 120 - 121

 

„Jesteś zawodowym Nadzorcą niewolników, prawda?” powiedział Cabot.

„Tak” powiedział Peisistratus.

„Co o niej myślisz?” zapytał Cabot.

„Mniej niż pół tarska” powiedział.

„Tak mało?” powiedział Cabot.

„Jest dziewczyną pochodzącą z Ziemi” powiedział. „Tylko odrobine zna język Gorean. Jest nowa w tym położeniu. Jest nieokrzesana, niewyedukowana i niewyszkolona. Ona jeszcze nie wie jak doprowadzić mężczyznę do szaleństwa zmysłowej przyjemności.”

„Ale my myślimy o uzyskaniu za nią jednego srebrnego tarska, i ufam, że tak będzie”.

„Tak, srebrnego tarska”.

„w takim razie uważasz, że jest ona obiecująca?”.

„One wszystkie są obiecujące,” powiedział. „Obroża uwalnia ich piękno. Jej krągłości mogłyby być gorsze.”

 

 

Kogo gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.