gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

Nasze statystyki

Odsłon artykułów:
727140

KAJIRUS

 

 

KAJIRUS

 

 

Jak już wspomnieliśmy powyżej, pośród zniewolonych zdecydowanie przeważały kobiety. Niewolnicy płci męskiej stanowili jedynie 0,2-0,3% ogółu zniewolonych.

Goreańska filozofii życia zgodnie z naturalnym porządkiem świata stoi w sprzeczności z istnieniem niewolników wśród mężczyzn. Jednak, na planecie Gor także mężczyzna mógł stać się niewolnikiem. Co prawda, rzadko pośród nich znajdowali się mężczyźni złapani podczas wojen i najazdów, ponieważ Goreanie najczęściej zabijali swoich wrogów. Znaczna większość męskich niewolników rekrutowała się z tych, dla których zniewolenie było karą, bądź jako konsekwencja niespłaconych długów, bądź też, jako kara za popełnione przestępstwa i występki przeciw prawu. 

Należy tez zauważyć, że niezwykle rzadko zdarza się, że mężczyźni sprowadzani z Ziemi zostają niewolnikami na Gor ( w ogóle rzadko na planetę Gor sprowadzani są barbarzyńscy mężczyźni). Jason Marshall jest uważany za pierwszego Ziemianina, który został sprowadzony na Gor jako niewolnik. Jednak później, w dalszej części serii zyskał wolność.

 

Jednym z miejsc, gdzie niewolnicy byli zmuszani do wycieńczającej pracy są kopalnie soli w Klima, które usytuowane jest głęboko pośród wydm regionu Tahari. Dokładna lokalizacja tego miejsca jest dobrze strzeżoną tajemnicą, a niewolnicy przeznaczeni do pracy przy wydobywaniu soli są tam przetransportowywani pieszo, drogą wiodącą przez pustynię, w ubraniach z kapturami i zakuci w kajdany. Praca solnych niewolników jest bardzo ciężka i niewielu niewolników wytrzymuje tam przez dłuższy czas.  Ucieczka z tego miejsca katorżniczej pracy jest niemal niemożliwa i właściwie nikomu się to nie udało za wyjątkiem Tarla Cabota.

 

Inną, specjalna grupą niewolników byli niewolnicy przeznaczeni do walk (fighting slaves). Mężczyźni posiadający odpowiednie warunki fizyczne stają się gladiatorami, walczącymi na miejskich arenach w ramach publicznych widowisk. Walki te często kończą się poważnymi ranami lub nawet śmiercią uczestników. Ci niewolnicy mogą uczyć się walczyć i używają specjalnej broni – noża zakończonego hakiem ( hook knife) , który służył im do walki.

 Walczący niewolnicy są również angażowani do nielegalnych walk, głównie organizowanych przez przedstawicieli niższych kast. Są to swoiste „ustawki”, podzielone na klasy wagowe i przebiegające według określonych zasad, np. walczący niewolnicy są nieuzbrojeni, a ich dłonie owinięte są w skóry. Ze względu na swój charakter walki te przypominają pojedynki bokserskie, w których Goreanie często obstawiają zakłady, co stanowi formę rozrywki.

Można też spotkać niewolników (sport slaves) używanych podczas polowań jako ofiary. W polowaniach tych często uczestniczą również kobiety.

Pomimo swoich odpowiednich warunków fizycznych zniewoleni mężczyźni bardzo rzadko są wykorzystywani jako ochroniarze. Powodem takiego stanu rzeczy może być fakt, że nie wolno im używać broni. Zatem broniąc Właściciela, taki niewolnik może stosować tylko walkę wręcz. Dla skutecznej ochrony Wolni najczęściej zatrudniali profesjonalnie wyszkolonych w tej kwestii Wojowników.

Jednak, nie wszyscy niewolnicy płci męskiej pracowali tak ciężko.

Zniewolonych mężczyzn można spotkać również w Goreańskich tawernach. Ich praca polega na współpracy z niewolnicami, obsługującymi Wolnych, np. przy zbieraniu należności za spożywane trunki i posiłki lub usługi niewolnic.

Mężczyźni bywają również zatrudniani przez przedstawicieli kast aktorów w teatrach miejskich.

Najcenniejszymi wśród niewolników płci męskiej  niewolnicy jedwabiu (silk slaves), służący Wolnym kobietom i porównywani do niewolnic przyjemności. Są to przystojni mężczyźni, którzy zostali specjalnie przeszkoleni, aby potrafić zaspokoić potrzeby kobiet.

Cytaty z Kronik

“Most male slaves in the city were pampered silk slaves, owned by Gorean women who had not yet learned their sex.”
Magicians of Gor - Page 71

 

„Większość niewolników płci męskiej w miastach byli wychuchanymi niewolnikami jedwabiu, będącymi w posiadaniu Goreańskich kobiet które nie poznały jeszcze swojej płci.”

 

Ponadto, istnienie męskich niewolników było uzasadnione przesłankami ekonomicznymi, bowiem w głównej mierze byli niewolnikami pracy (work slaves) i stanowili tanią siłę roboczą.

 Najczęściej można spotkać ich pracujących  w ładowniach, kopalniach, wielkich gospodarstwach rolnych  lub jako tragarzy na nabrzeżach. Niektóre miasta, takie jak Port Kar, Cos and Tyros, wykorzystują męskich niewolników jako galerników. W jeszcze innych miastach są oni angażowani do różnych, mało przyjemnych prac, np. przy składowaniu śmieci czy też czyszczeniu łaźni publicznych.

Charakterystyczne było również to, że zniewoleni mężczyźni najczęściej pracują w większych grupach, zakuci w łańcuchy.

Cytaty z Kronik

“... the male slave, or Kajirus, seldom has a locked collar; normally a band of iron is simply hammered about his neck; often he works in chains, usually with other male slaves; in some cities, including Ar, an unchained male slave is almost never seen;
Assassin, 51

 

“… niewolnik płci męskiej lub Kaijrus, rzadko ma zamkniętą obroże; normalnie ma po prostu opaskę z żelaza zakutą wokół szyi; często pracuje w łańcuchach, zazwyczaj w grupie z innymi niewolnikami; w niektórych miastach, włączając Ar, niewolnika nie zakutego w łańcuch prawie nigdy się nie widuje.”

 

Znamienne jest to, że Goreanie nie wykorzystywali męskich niewolników do prac budowlanych, takich jak budowa dróg, świątyń i budynków użyteczności publicznej oraz do konstruowania maszyn oblężniczych. Można to tłumaczyć względami bezpieczeństwa, które dla Gorean są szczególnie istotne. Niedopuszczanie niewolnych do konstruowania i budowania strategicznie ważnych obiektów zapewniało zachowanie tajemnicy. Do tego typu prac na Gor angażowani byli wolni pracownicy.

Jednym z miejsc, gdzie niewolnicy byli zmuszani do wycieńczającej pracy są kopalnie soli w Klima, które usytuowane jest głęboko pośród wydm regionu Tahari. Dokładna lokalizacja tego miejsca jest dobrze strzeżoną tajemnicą, a niewolnicy przeznaczeni do pracy przy wydobywaniu soli są tam przetransportowywani pieszo, drogą wiodącą przez pustynię, w ubraniach z kapturami i zakuci w kajdany. Praca solnych niewolników jest bardzo ciężka i niewielu niewolników wytrzymuje tam przez dłuższy czas.  Ucieczka z tego miejsca katorżniczej pracy jest niemal niemożliwa i właściwie nikomu się to nie udało za wyjątkiem Tarla Cabota.

Inną, specjalna grupą niewolników byli niewolnicy przeznaczeni do walk (fighting slaves). Mężczyźni posiadający odpowiednie warunki fizyczne stają się gladiatorami, walczącymi na miejskich arenach w ramach publicznych widowisk. Walki te często kończą się poważnymi ranami lub nawet śmiercią uczestników. Ci niewolnicy mogą uczyć się walczyć i używają specjalnej broni – noża zakończonego hakiem ( hook knife) , który służył im do walki.
 Walczący niewolnicy są również angażowani do nielegalnych walk, głównie organizowanych przez przedstawicieli niższych kast. Są to swoiste „ustawki”, podzielone na klasy wagowe i przebiegające według określonych zasad, np. walczący niewolnicy są nieuzbrojeni, a ich dłonie owinięte są w skóry. Ze względu na swój charakter walki te przypominają pojedynki bokserskie, w których Goreanie często obstawiają zakłady, co stanowi formę rozrywki.
Można też spotkać niewolników (sport slaves) używanych podczas polowań jako ofiary. W polowaniach tych często uczestniczą również kobiety.
Pomimo swoich odpowiednich warunków fizycznych zniewoleni mężczyźni bardzo rzadko są wykorzystywani jako ochroniarze. Powodem takiego stanu rzeczy może być fakt, że nie wolno im używać broni. Zatem broniąc Właściciela, taki niewolnik może stosować tylko walkę wręcz. Dla skutecznej ochrony Wolni najczęściej zatrudniali profesjonalnie wyszkolonych w tej kwestii Wojowników.


Jednak, nie wszyscy niewolnicy płci męskiej pracowali tak ciężko.
Zniewolonych mężczyzn można spotkać również w Goreańskich tawernach. Ich praca polega na współpracy z niewolnicami, obsługującymi Wolnych, np. przy zbieraniu należności za spożywane trunki i posiłki lub usługi niewolnic.
Mężczyźni bywają również zatrudniani przez przedstawicieli kast aktorów w teatrach miejskich.

Najcenniejszymi wśród niewolników płci męskiej  są niewolnicy jedwabiu (silk slaves), służący Wolnym kobietom i porównywani do niewolnic przyjemności. Są to przystojni mężczyźni, którzy zostali specjalnie przeszkoleni, aby potrafić zaspokoić potrzeby kobiet.


Cytaty z Kronik


“Most male slaves in the city were pampered silk slaves, owned by Gorean women who had not yet learned their sex.”
Magicians of Gor - Page 71

„Większość niewolników płci męskiej w miastach byli wychuchanymi niewolnikami jedwabiu, będącymi w posiadaiu Goreańskich kobiet które nie poznały jeszcze swojej płci.”

Pomimo pragnienia zaznania rozkoszy od swoich niewolników Wolne kobiety często ukrywają swoje prawdziwe intencje, a także starają się ukrywać swoje ciało przed ich wzrokiem. Wolne kobiety nie całują takich niewolników w usta, uważając za niegodne dotykanie ich ust przez wargi niewolników. Natomiast niewolnicy jedwabiu doskonalą się poznając kobiety, którym służą tak, aby dać przyjemność i rozkosz ich ciałom ukrytym pod strojami i woalkami.

Wolni mężczyźni na ogół pogardzają tymi niewolnikami i nie traktują ich dobrze. Na przykład, gdy miasto zostaje napadnięte i zdobyte, zwycięzcy zabijają niewolników jedwabiu z wyjątkowym okrucieństwem.

 

Można spotkać na planecie Gor również niewolników uwodzenia (seduction slaves). Są oni wykorzystywani do zastawiania na Wolne kobiety swoistych pułapek, które to zwabione i uwiedzione zostają przyłapane na kompromitujących je sytuacjach. Może to bezpośrednio skutkować zniewoleniem Wolnej kobiety na podstawie Prawa Intymności (coaching law).

Jednym z takich niewolników, którego poznajemy na łamach nowel Normana jest Milo. Jest on dobrze zbudowanym, pełnym wdzięku mężczyzna z kręconymi włosami blond. Milo zazwyczaj nosił jedwabna tunikę i złote sandały. Jego Pan, Appanius, posiadał go, aby zachęcać Wolne kobiety do potajemnych spotkań z nim, jednocześnie zastawiając na nie pułapkę. Gdy kobieta była już bliska oddania się igraszkom cielesnym z niewolnikiem Milo, Appanius wychodził w ukrycia z kilkoma świadkami i dokumentował w ten sposób jej postępek. Należy dodać, że działania Milo były bardzo skuteczne i przynosiły dość obfite „żniwo” w postaci skompromitowanych kobiet, przyłapanych na czynnościach seksualnych z obcym niewolnikiem, czego konsekwencja było jej zniewolenie.

 

Innym bardzo rzadkim i drogim rodzajem niewolników płci męskiej był niewolnik egzotyczny (exotics). Ich wysoka cena jest odzwierciedleniem szczególnych celów, dla których zostali wyszkoleni i specyficznych cech, jakie posiadają, np. zniekształcenia ciała.

Zniewoleni mężczyźni na Gor nie posiadają żadnego charakterystycznego i określonego dla nich stroju i często nie są znakowani w żaden sposób. Noszą prosty żelazny pasek na szyi, stanowiący obroże. Jeśli zostają oznakowani, jest to duża litera K. Goreanie nie chcą, aby niewolnicy wyróżniali się spośród innych mężczyzn i byli w stanie określić w ten sposób swoja liczebność. Goreanie obawiają się buntu niewolników, którego doświadczyło miasto Tharna.

Nieprzyjazny stosunek do męskich niewolników mają także niewolnice. Uważają one, że tylko kobiety stanowią prawowitą własność Wolnych, a ich pogardliwy stosunek wynika również z tego, że nie widzą one w nich prawdziwych mężczyzn.. Niewolnice przyjmują z ogromnym wstydem, gdy muszą dotykać niewolnika, a dzieje się tak, gdy niewolnik dostaje pozwolenie obcowania z niewolnicą, (często jako forma nagrody). Jednak, niewolnik może nawet zostać zabity kiedy dotknie kobiety – Wolnej lub niewolnej – bez pozwolenia.

 

Zniewoleni mężczyźni bardzo często zachowują się w podobny sposób jak zniewolone kobiety. Niewolnicy najczęściej klękają w pozycji podobnej do niewolnic. Nie wolno im krzyżować nóg. Ich kolana mogą być rozsunięte lub złączone, co zależy w dużej mierze od ich Właściciela.

 

Niewolnicy płci męskiej są  w nieco odmiennej sytuacji od niewolnic, ponieważ otrzymują znacznie więcej możliwości, aby wygrać swoja wolność, chociaż sytuacje te są bardzo niebezpieczne. Na przykład, niewolnik może zostać uwolniony i dodatkowo uzbrojony kiedy miasto zostaje zaatakowane i potrzebna jest większa liczebnie obrona.

Tarl Cabot był zniewolony kilkakrotnie na przestrzeni kilkudziesięciu tomów kronik, ale zawsze wygrywał swoja wolność.

 

 

 

 

 

Kogo gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.