gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

Nasze statystyki

Odsłon artykułów:
523377

KAJIRA

KAJIRA


 
Jest wiele terminów w Kronikach Normana, którymi Goreanie określają zniewolone kobiety. Najczęściej spotykanym jest kajira, ponieważ w języku Gorean oznacza to po prostu „niewolnica”. Jednak nie wszędzie na planecie Gor  termin ten jest w powszechnym użyciu.  Należy pamiętać również o takich określeniach jak, so-Fora ( co oznacza „córka łańcucha”) czy bondmaid (termin na północy Gor, używany do kobiet zniewolonych na skutek pojmania przez wrogów). Termin kajira używany jest w stosunku do niewolnic południowej i centralnej części Gor. Na północy określenie to niemal nie funkcjonuje. Tam niewolne kobiety określa się mianem bondmaid.
Istnieje pewna różnica pomiędzy charakterem służby jaką pełniła kajira na południu i w centralnej części Gor, a bondmaid na północy.

Praca bondmaids była znacznie cięższa niż praca niewolnic na południu, a wiązało się to bezpośrednio ze sposobem życia, który na północy był bardziej surowy i wymagający. Musiały one zarówno pracować fizycznie, często naprawdę ciężko w polu i przy pracach rzemieślniczych, a potem służyć Wolnym w rozkoszach cielesnych. Jednak na korzyść niewolnic północy przemawia fakt, że pomimo swojej niewoli mają więcej swobody niż kajiry południa. Nie muszą klęczeć u stóp Pana oddając się pewnym rytualnym formom służby, ale raczej aktywizowały się w różne prace w domu. Nieco odmienne są tez w sposobie bycia obu rodzajów niewolnych. Bondmaids częściej kokietują i flirtują, okazując swoją namiętność w bardziej bezpośredni sposób niż kajiry południa, które są bardziej milczące, pokorne, delikatne i pełne wdzięku.
 
Cytaty z kronik…


"I saw people running down the sloping green land, toward the water. Several came form within the palisade. Among them, white kirtled, collared, excited, ran bond-maids. These, upon the arrival of their Master are permitted to greet him. The men of the north enjoy the bright eyes, the leaping bodies, the squealing, the greetings of their bond-bond maids. In the fields I saw an overseer, clad in scarlet, with a gesture of his hand, releasing the thralls. Then, they, too, ran down toward the water."
 
Marauders of Gor, pages 82 - 83
 
"Widziałem ludzi biegnących w dół po zielonej trawie. Część z nich przyszła zza palisady. Wśród nich, odziane w białe tuniki, z obrożami, podekscytowane biegły bond-maids. Po przybyciu Mastera były ona zobowiązane do powitania go. Mężczyźni z północy podziwiali błyszczące oczy, skaczące ciała, piski gdy byli witani przez bond-maids. W polu widziałem też nadzorcę, ubranego w szkarłat, który gestem dłoni uwolnił niewolników by mogli pobiec do wody. Sam też potem zbiegł do niej."
 
Marauders of Gor, pages 82 - 83
 
"When I sell you," I said, "if I should sell you, I will sell you south, into a perfumed slavery."
"Thank you, Master," she said.
I was fond of Constance. Why should she herd verr and churn butter in Torvaldsland? Let her serve naked and loving, bangled, perfumed, made-up, on the multicolored tiles of some southern domicile. Let her crawl naked, collared, to the feet of a southern master.
It would be suffIcient.”
Beast of Gor
“Jeśli Cię sprzedam, powiedziałem, Jeśli miałbym Cię sprzedać, sprzedam Cię na południe, do wygodnej niewoli.”
„Dziękuję Ci, Panie” powiedziała.
Byłem zainteresowany Constance. Dlaczego miałaby pasać verr’y (Goreańskie zwierzęta podobne do kóz) i ubijać masło w Torvaldslandzie? Pozwólić jej służyć nago, będąc uwielbianą, ubraną w bransolety, wyperfumowaną i wymalowaną w przepełnionych kolorami domach. Pozwolić jej czołgać się nagiej, zakutej w obrożę do stóp Właściciela z południa. To byłoby wystarczające


 
Oczywiście, Goreańskie niewolnice nie były sobie równe i można wyróżnić wiele ich rodzajów. W zależności od tego skąd pochodzą, jak są wyszkolone i jakie funkcje pełnią w Goreańskiej społeczności – zależy ich status i położenie.
 
Najbardziej zasadniczym kryterium podziału jest pochodzenie kobiety. Barbarian slave to niewolnice, które zostają uprowadzone na Gor z Ziemi i tu zniewolone i przygotowane do pełnienia niewolniczej służby. Natomiast Gorean slave girls to kobiety, które urodziły się na Gor – wolne lub już w niewoli (to znaczy takie kobiety, które urodziły się jako niewolnice i w takim duchu były wychowywane i prowadzone).


Istnieje również na Gor grupa niewolnic zwanych barbaric slaves. To kobiety, należące do różnych ludów zamieszkujących dzikie tereny Gor, które zostały schwytane i zniewolone, jak na przykład kobiety z ludu Taluna lub Panther Girls.


Cytaty z Kronik…

"Are many Gorean slave girls of Earth origin?' she asked.
'I assume all human Goreans are of Earth origin,' I said.
'I mean,' she said, 'like me, a girl born and raised on Earth, and then brought to Gor as a slave.'
'Statistically,' I said, 'surely few. How many I would not know.'
'Ten,' she asked, 'twenty?'
'Perhaps some four or five thousand,' I said. 'I would not know.' Such a number, I conjectured, would not even be missed in a population which teemed like that of Earth."
Beasts of Gor, page 247
 
"Czy wiele niewolnic goreańskich pochodzi z Ziemi?" zapytała.
"Zakładam że wszystkie ludzkie niewolnice są pochodzenia ziemskiego" odpowiedziałem.
"Mam na myśli" powiedziała"takie dziewczyny jak ja, które urodziły się i wychowały na Ziemi, a potem zostały doprowadzone na Gor jako niewolnice"
"Statystycznie" powiedziałem " na pewno kilka. Nie wiem"
"Dziesięć?" spytała " Dwadzieścia?"
"Możliwe że jakieś cztery bądź pięć tysięcy" odpowiedziałem "Nie wiem" Taka liczba zaginionych, przypuszczałem, mogła być niezauważona w ogromnej populacji ludzi na Ziemi.
Beasts of Gor, page 247
 
 
"Soon she ws gasping. She was an Earth girl. She was not in the condition of the Gorean slave girl, with her almost perfect diet, imposed by masters, her muscles toned by a regime of exercises, her legs and wind toughened by long hours of training in sensuous dance."
Beasts of Gor, page 407
 
“Wkrótce dyszała. Była ziemską dziewczyną. Nie miała takiej kondycji jak niewolnice goreańskie, z ich prawie perfekcyjną dietą, nałożoną przez Mistrzów, z ich mięśniami stworzonych przez system ćwiczeń, z ich nogami wzmacnianymi przez godziny szkolenia w zmysłowym tańcu”
Beasts of Gor, page 407
 
 
"You excite me, Master,' she said. 'Does that horrify you? Does that scandalize you? Does it startle and discomfort you, does it so dismay you, does it seem so hard to comprehend, that a woman from Earth could be sexually excited, that she could have sexual desires, that she could feel helpless and frustrating passion, that she could beg even to be sexually satisfied?'
'It is not typical,' I said. 'And it is not permitted.'
'It is typical!' she said. 'How little you know of women! And on Gor it is permitted--to slaves!' I did not speak.
'On Gor,' she said, 'I have experienced feelings and sensations I never knew could exist. Inhibitions have been shattered, some of them commanded from me by strong men and the blows of the whip, I have learned to live and to feel. My emotions have been freed. My deepest sexuality and nature have on this world at last been fully liberated. I have found myself. I love and I serve. I now know at last what and who I am, a love slave for uncompromising masters.'
Rogue of Gor, page 15
 
"Podniecasz mnie Master" powiedziała. "Czy Cię to przeraża? Gorszy? Czy odczuwasz dyskomfort i konsternację, czy wydaje się to za trudne do zrozumienia, że kobieta z Ziemi może być seksualnie podekscytowana, że może mieć pragnienia, że może czuć się tak bezradna i sfrustrowana seksualnie, że może nawet błagać o spełnienie?"
"Nie jest to normalne" odpowiedziałem. "I jest niedopuszczalne"
"To jest normalne!" wykrzyknęła. "Jak mało wiesz o kobietach! Na Gor jest to dopuszczalne dla niewolników!"
Nie odpowiedziałem.
"Na Gor" mówiła "doświadczyłam uczuć i odczuć o których istnieniu nawet nie wiedziałam. Wszelkie zahamowania zostały zniszczone, część dzięki sile mężczyzn i bata, nauczyłam się żyć i czuć. Moje emocje zostały uwolnione z okowów. Moja natura i seksualność zostały w pełni wyzwolone na tej planecie. Odnalazłam siebie. Kocham i służę. Teraz wiem w końcu czym i kim jestem, niewolnikiem miłości dla bezkompromisowych Mistrzów."
Rogue of Gor, page 15


Kolejnym ważnym kryterium podziału jest doświadczenie kobiety w obcowaniu z mężczyzną, gdyż stan ten jest znaczący w postępowaniu z dana niewolnica i przeznaczeniem jej w służbie Wolnym. Niewolnice, które były dziewicami to White Silk (nazywane też glana – jednak jest określenie używane tylko pośród niewolników względem innych niewolników). Takie dziewczyny wyróżniały się spośród innych niewolnych białym strojem lub białym kawałkiem tkaniny, np. wstążki, przywiązanym do obroży
Kobiety, które pierwsze doświadczenia seksualne miały już za sobą określano mianem Red Silks (lub falariana jak mówią o nich niewolnicy).
Mogłoby się wydawać, że niewolnice white silk są towarem wysoce pożądanym na Gor – jednak jest zupełnie inaczej. Takie niewolnice niemal nie są dostępne na targach niewolników, a Goreańscy mężczyźni znacznie bardziej gustują w niewolnicach red silk. Uważają bowiem, że niedoświadczone w tej kwestii kobiety mogą sprawiać pewne problemy natury psychologicznej.


Cytaty z kronik…

"The man whom I had served wine reached clumsily for me.
'I am white silk!' I cried, shrinking back.
'Wine!' cried the other man.
I tried to rise, but the man's hand was knotted in the silk. If I moved I would strip myself.
Another girl, on her knees, reaching for him, holding his head, insinuated herself between us. 'I am red silk,' she murmured. 'Touch me! Touch me!'
His hands left my silk and I darted away."
Captive of Gor, pages 324 – 325
 
Człowiek, któremu nieudolnie serwowałam wino złapał mnie.
"Jestem White Silk! Płakałam, cofając się.
"Wina" krzyknął inny mężczyzna
Próbowałam wstać, ale ręka mężczyzny uwięzła w jedwabiu. Gdybym się ruszyła stałabym się naga.
Inna dziewczyna, na kolanach, sięgnęła, dotykając jego głowy, weszła między nas.
"Jestem Red Silk" mruczała.
"Dotknij mnie! Dotknij mnie!"
Jego ręce trzymały mój jedwab, mimo to rzuciłam się do ucieczki. "
Captive of Gor, pages 324 - 325
 
 
" 'There is a stain on your thigh,' I said.
'My Master took my virginity,' she said.
'You are now a red-silk girl,' I said.
'Yes, Master,' she said, 'I am now a red-silk girl.'
'Whos red-silk girl?' I asked.
'Your red-silk girl, Master,' she said."
 Explorers of Gor, page 200
 
" Masz plamę na udzie" powiedziałem
"Mój Pan odebrał mi dziewictwo" powiedziała
"Teraz jesteś niewolnicą czerwonego jedwabiu" stwierdziłem.
"Tak Master " odpowiedziała. " Jestem teraz dziewczyną czerwonego jedwabiu"
" Czyją jesteś niewolnicą czerwonego jedwabiu?" zapytałem.
"Twoją Master""
Explorers of Gor, page 200
 
 
"Then I felt him remove the white-silk ribbon from my collar. In a moment he had fastened something else there, in its place, doubtless another ribbon, doubtless the red-silk ribbon which had been given to him earlier by Mirus. He jerked it down on the collar, snugly."
Dancer of Gor, page 209
 
" Wtedy poczułam jak wyjął jedwabą białą wstążkę z mojej obroży. Chwilę późńiej przymocował w jej miejsce coś jeszcze, niewątpliwie kolejną wstążkę, bez wątpienia czerwoną jedwabną, którą chwilę wcześniej podał mu Mirus. Zawiązał ją mocno na obroży, lekko szarpiąc"
Dancer of Gor, page 209


 
Bardzo ważną rolę na Gor odgrywają te niewolnice, które dobrane na podstawie walorów wyglądu i przymiotów osobowości są poddawane intensywnemu szkoleniu, aby zdobyć umiejętności i służyć Wolnym, umilając czas i dając przyjemność.
Jak już przedstawialiśmy powyżej wszystkie zniewolone kobiety przechodzą oczywiście podstawowe szkolenie, którego celem było uświadomienie kobiecie położenia w jakim się znajduje oraz roli jaką teraz będzie pełnić w życiu codziennym. Nie bez znaczenia są jednak pewne predyspozycje, które przejawiają poszczególne dziewczyny. Zgodnie z tym przygotowuje się je dopełnienia szczególnych ról, poddając treningom w celu osiągniecia niezbędnych umiejętności do ich wypełniania.
Takie przygotowanie otrzymują niewolnice przyjemności (pleasure slaves). Piękne kobiety doskonalące się w sztuce chodzenia, siadania i usługiwania pełnego wdzięku i gracji, uczące się też kroju i szycia, aby cieszyć oczy Wolnych pięknymi strojami; ponadto, biegłe w technikach sprawiania rozkoszy cielesnych. Miejscem, gdzie można było spotkać niewolnice przyjemności są tawerny. Dziewczyny mieszkały tam i  zajmowały się obsługiwaniem Wolnych, dbając by mieli trunki i potrawy, a także oferując swoje towarzystwo. Oczywiście, do zadań takich niewolnic należało dbanie o wszelkie przyjemności Wolnych, włączając rozkosze cielesne. Dlatego też niewolnice raczyły Gości zmysłowym tańcem. W czasie gdy niewolne nie zajmowały się usługiwaniem Gościom wykonywały rutynowe prace domowe i porządkowe.
Niewolnice przyjemności nie mogły służyć Wolnym w ich domach, ich obowiązki obejmowały tylko obszar tawerny .Niewolnice przyjemności mogły również być własnością prywatną i zamieszkiwać w domu swojego Pana, który pośród kilku niewolnic chlubił się również posiadaniem tego rodzaju niewolnicy.
 Niewolnice, które zyskały zaufanie właściciela tawerny wychodziły również na ulice miasta, aby promować tawernę swojego Pana i zapraszać Gości. Dziewczyny pełniące taką funkcję nazywano przynętami (lure girls*). Oprócz ulic miast i tawern można je było również zobaczyć na różnych festynach i targach, gdy swoja urodą i wdziękiem zachęcały przybyłych do odwiedzenia kramów, które obsługiwały.

*Lure girls- na stronach nowel Normana spotykamy je również w roli przynęt dla marynarzy i pracowników, aby Ci chętniej rekrutowali się do załóg statków lub do grup pracowniczych.

Cytaty z kronik…


"I remembered, too, the girls in the last tavern, if it was a tavern, lascivious in their dancing silks, pleasure slaves bred like animals for passion. If there were natural slaves and natural free men, as the Older Tarl had insisted, those girls were natural slaves. It was impossible to conceive of them as other than they had been..."
Tarnsman of Gor, page 61
 
"Przypominam sobie też, dziewczęta z ostatniej tawerny, o ile to była tawerna, tańczące lubieżnie w jedwabiach, niewolnice przyjemności, hodowane jak zwierzęta, dla przyjemności. Gdyby istnieli naturalni niewolnicy i naturalni ludzie wolni to według Tarla dziewczyny były by niewolnikami.. Nie można sobie ich wyobrazić inaczej niz takimi jakimi były właśnie..."
Tarnsman of Gor, page 61
 
 
"Greetings, Captain," said Thurnock.
"Greetings, Captain," said Rim.
Both men seemed well relaxed.
I nodded with my head toward the dancer, now serving as a common paga slave. I did not wish my men to be cheated. "How much did she cost you?" I asked Thurnock.
"Since, when not dancing, she serves with the common slaves," said Thurnock, "she came, like the others, for the price of a cup of paga."
Hunters of Gor, 4:62
 
Zauważyłem że Tendite znowu służy w tawernie. Zauważyłem też, że była ubrana w żółty jedwab, oznakowana na lewej kostce jak inna dziewczyna Paga,tancerka, która obsługiwała Thurnock'a też niosła naczynie z paga. Kiedy nie tańczyła, domyśliłem się, używał jej jak zwykłą niewolnice Paga, tak jak każdą inną. Było to bardziej ekonomiczne.
"Greetings Kapitanie" powiedział Thurnock.
"Greetings Kapitanie" odpowiedział Rim.
Obaj mężczyźni wyglądali na zrelaksowanych.
Skinąłem głową w kierunku tancerki, obecnie służącej jako niewolnica Paga. Nie chciałem by moi ludzi byli oszukani.
"Ile ona kosztuje?" spytałem Thurnock'a.
"W czasie gdy nie tańczy służy ona jako wspólna niewolnica" odpowiedział. "Przychodzi ona jak inne, za cenę filiżanki paga"
Hunters of Gor, 4:62


 
Wśród wszystkich niewolnic przyjemności są takie, które szczególnie wyszkoliły się w sztuce tańca – niewolnice tańca (dance slaves) Większość Gorean wychodzi z założenia, że…" In every female there is a dancer. " Mercenaries of Gor, p.60 (tłum. w każdej kobiecie jest dusza tancerki ) Jednak obok predyspozycji osobistych dziewczyny i dozy czaru i wdzięku, który ją cechuje , niezwykle ważne jest zdobycie umiejętności i techniki tańca.
Istnieje ogromna różnorodność tańców Goreańskich, różnią się one w zależności od regionów Gor, miast czy nawet tawern. Ale jedna rzecz jeśli chodzi o taniec jest wspólna… to unikalna opowieść, bo przedstawiana za pomocą subtelnych i zmysłowych ruchów ciała w połączeniu z głębokim i wymownym spojrzeniem tancerki. Całość kompozycji elektryzuje i przyciąga oglądających, dając im przyjemność obcowania z dziewczyną, która służy im w ten sposób.
 

Cytaty z Kronik…


Dancers bring high prices on Gor. Some slavers specialize in dancers, renting them, and buying and selling them. Two such houses in Ar are those of Kelsius and Aurelius. Some say that the finest dancers on Gor are found in Ar; others say that they are found in Port Kar, and others that they are in the Tahari, or in Tuna. These controversies, I think, are fruitless. I have been in many cities and in each I have found marvelous dancers. The matter is further complicated by the buying and selling of girls and their shipment, as merchandise, among cities. A dancer has usually had many masters; her fair throat has been graced by many collars. In some cities if a dancer is not thought to have been sufficiently pleasing she is thrown to the patrons of the tavern to be torn to pieces or beaten. If she is thought to have been sufficiently pleasing she may be auctioned, for the period of an Ahn, to the highest bidder.
Explorers of Gor, 33:343
 
 
Tancerze osiągają wysokie ceny na Gor. Niektórzy handlarze specjalizują się w tancerzach, ich wynajmie, kupie i sprzedaży. Dwa takie domy znajdują się w Ar - Kelsius i Aurelius. Niektórzy mówią, że najlepsi tancerze na Gor znajdują się w AR, inni twierdzą, że można je odnaleźć w Port Kar, inni że są one w Tahari lub w Tuna. Te dyskusje, jak sądzę są bezowocne. Byłem w wielu miastach, a w każdym z nich znalazłem wspaniałych tancerzy. Sprawa jest dodatkowo skomplikowana przez kupno i sprzedaż dziewcząt, ich wysyłkę między miastami. Tancerki zazwyczaj miały wielu mistrzów, a ich piękne szyje zostały ozdobione wieloma obrożami. W niektórych miastach, gdy uznano, że tancerka nie była wystarczająco dobra wrzucano ją do tawerny by jej bywalcy rozszarpali ją lub pobili. Jeśli uzna się, że jest ona wystarczająco miła oku może być sprzedana na aukcji, na okres Ahn, za najwyższą cenę.
Explorers of Gor, 33:343


Ważną grupą wśród niewolnic wyspecjalizowanych zajmują niewolnice kąpieli (bath girls). Dziewczyny te, przechodziły specjalne szkolenia, które nie ograniczały się jedynie do obsługi i pomocy Wolnym podczas kąpieli. Podczas czasu nauki są one wyposażane w wiedze zarówno z technik masażu, jak i wszelkich relaksujących i dobroczynnych dla ciała i skóry zabiegów, takich jak aromaterapia czy działanie olejków. Niewolnice kąpieli służą Wolnym w łaźniach miejskich, ale również w prywatnych domach Wolnych, jeśli posiadanie tak wyszkolonej niewolnicy było ich życzeniem. Dziewczyny te nosiły stroje przystosowane do przebywania w łaźni, a także chroniły we właściwy sposób włosy tak, aby nie dostawały się one do wody. Do ochrony używają długiego szerokiego paska tkaniny, owiniętego wokół głowy niczym turban  lub po prostu noszą włosy obcięte na krótko). Oczywiście niewolnice te są doskonałymi pływakami i mówi się, że czują się w wodzie swobodniej niż ryby.
Usługi niewolnic kąpieli w łaźniach publicznych mogą być płatne, ale ta decyzja leżała w gestii władz poszczególnych miast. Jeśli miasto było zasobne, mogło pozwolić sobie na oferowanie takiej służby niewolnic kąpieli zupełnie bezpłatnie.
 
Cytaty z Kronik… 

Beneath the toweling Nela wore nothing; about her neck, rather than a common slave collar, she like the other bath girls, wore a chain and plate. On her plate was the legend: I am Nela of the Capacian Baths. Pool of Blue Flowers. I cost one tarsk. Nela was an expensive girl, thought there were pools where the girls cost as much as a silver tarn disk. The tarsk is a silver coin, worth forty copper tarn disks. All the girls in the Pool of Blue Flowers cost the same, except novices in training who would go for ten or fifteen copper tarn disks. There were dozens of pools in the vast, spreading Capacian Baths. In some of the larger pools the girls went as cheaply as one copper tarn disk. For the fee one was entitled to use the girl as he wished for as long as he wished, his use of course, limited by the hours of the pool?s closing. The first time I had seen Nela, several days ago, she had been playing in the pool alone, rolling about. It took but one glance and I dove into the water swam to her, seized her by the ankle and dragged her under, kissing her, rolling about beneath the surface. I liked the lips and feel of her and when we broke surface, she and I laughing, I asked her how much she went for. ?For a tarsk,?she laughed, and turned about, looking at me, ?but you will have to catch me first.? I knew this game of the bath girls, as though they, mere slaves, would dare to truly flee from one who pursued them, and I laughed, and she, too, sensing my understanding, laughed. The girl commonly pretends to swim away but is outdistanced and captured. I knew that few men could, if a bath girl did not wish it, come close to them in the water. They spend much of the day in the water and , it is said, are more at ease in that element than the Cosian song fish.
Assassins of Gor, pages 158 - 166…
 
Pod ręcznikiem Nela nie miała nic, na jej szyi nie było niewolniczej obroży, ale jak u innych dziewcząt kąpielowych, a łańcuch i tabliczka. Na tej tabliczce był napis : “Jestem Nela z Capacian Baths. Basen Niebieskich Kwiatów. Koszt jeden tarsk”. Nela była droga, pomyślał, były baseny gdzie dziewczyny kosztowały jeden srebrny Tarn. Tarsk to srebrna moneta, warta czterdzieści miedzianych Tarn. Wszystkie dziewczyny w basenie Niebieskich Kwiatów kosztowały tyle samo, z wyjątkiem nowych, szkolonych, które kosztowały dziesięć lub piętnaście miedzianych Tarn. W przestrzeni Capacian Baths było dzięsiątki ogromnych basenów. W niektórych większych basenach dziewczyny były tańsze, nawet jeden miedziany Tarsk. Opłata ta upoważniała do korzystania z dziewczyny jak długo ktoś miał ochotę, oczywiście w godzinach otwarcia basenu. Widziałem Nelę pierwszy raz kilka dni temu, jak sama grała w basenie, kołysząc się. W mgnieniu oka zanurkowałem i podpłynąłem do niej, chwyciłem za kostkę i pociągnąłem pod wodę całując ją i kołysząc się na falach z nią. Spodobały mi się jej usta, gdy wynurzyła się na powierzchnię i się zaśmiała spytałem jak dużo oczekuje. “Jeden Tarsk”, zaśmiała się i odwróciła patrząc na mnie, “ale będziesz musiał mnie wcześniej złapać”. Wiedziałem że to gra niewolnic kąpieli, jakby niewolnicy mogli uciec od osoby która ich wybrała, zaśmiałem się, a ona widząc moje zrozumienie zaśmiała się także. Dziewczyny często udają że pływają z dala, ale łatwo je wyprzedzić i schwytać. Zdawałem sobie sprawę że niewielu mężczyzn może , jesli dziewczyna kąpieli nie chce, zbliżyć się do niej. One spędzały większość dnia w wodzie i pływały o wiele lepiej niż Cosian song fish.
 Assassins of Gor, pages 158 - 166…


Bardzo szczególną grupę niewolnic, które podlegały szkoleniu są niewolnice asystujące Skrybom (scribe slaves). Ich głównym zadaniem jest pomoc w pracy przedstawicielom Kasty Niebieskiej (Scribes). Z racji charakteru swoich powinności niewolnice takie umieją czytać i pisać (co nie było regułą w przypadku wszystkich niewolników na Gor). Niewolnice te, aby mogły pełnić należycie swoje obowiązki  przechodziły gruntowne szkolenie w zakresie porządkowania i opisywania dokumentów. Innym niewolnikom Goreańskim za wyjątkiem scribe slaves nie wolno było nawet dotykać dokumentów. Część opisywanej grupy stanowią byłe Wolne Kobiety, które zostały zniewolone, a wcześniej należały do Kasty Niebieskiej. W takim przypadku szkolenie ogranicza się tylko do wskazania niewolnicy w jaki sposób może służyć swoją wiedza w obecnym stanie.


Cytaty z Kronik…


"Notes had been taken by a thin, blond slave girl in a brief, blue tunic, named Luma. Her tunic suggested that she might once have been of the scribes." Slave Girl of Gor  page 381.
 
„Notatki zostały zabrane przez chudą niewolnicę o włosach blond w krótkiej, niebieskiej tunice, nazywaną Luma. Jej tunika sugerowała, że kiedyś mogła należeć do Skrybów.”
 
 
“One girl was dictating from a piece of record paper held in her hand and the other girl was copying it rapidly on a second piece of record paper. The speed with which this was done informed me that some form of shorthand must be being used. Elsewhere in the room there were some free men, Scribes...” Assassin of Gor   Book 5   Page 113
 
“Jedna dziewczyna dyktowała czytając z kawałek zapisanego papieru, który trzymała w dłoni, a inna dziewczyna przepisywała to pospiesznie na inny kawałek papieru. Prędkość z jaką było to robione kazała przypuszczać, że musiały być stosowane jakieś skróty.  W innych miejscach, w tym pokoju znajdowało się kilku Wolnych mężczyzn, Skrybów…”
 


Wkraczając w obyczajowość planety Gor należy z całą mocą podkreślić, że to Wolny, który jest Właścicielem niewolnicy decyduje  o jej losie. Oczywiście takie fakty jak pochodzenie dziewczyny, jej stan fizyczny i predyspozycje osobowościowe, a także rodzaj wyszkolenia, miały wpływ na jej status i położenie w niewoli, jednak to nadal wola Pana jest najważniejsza.

Niewolnice, przede wszystkim, zabezpieczają zaplecze Domu Wolnego i zapewniają jego należyte funkcjonowanie w różnych sferach. Tu niezbędne są wszelkiego rodzaju niewolnice pracy (work slave).  Ich zadaniem jest przede wszystkim praca na rzecz Domu ich Właściciela w zakresie podstawowych prac domowych, ale także tych związanych z profilem działalności zawodowej Właściciela. Niewolnice, które realizują obowiązki domowe nazywa się niewolnicami domu (house slave). Jednak można wyróżnić wśród nich bardziej szczegółowe rodzaje w zależności od charakteru wykonywanych w domu prac. Na kartach kronik znajdujemy opisy różnego rodzaju niewolnic, które pracują w Domu, a których nazwy pochodzą wprost od czynności, które wykonują. I tak, od niewolnic pracujących w kuchni takich jak kettle (czajnik) slaves, pot (garnek)slaves do niewolnic pracujących w budynkach gospodarczych przy obsłudze zwierząt, np.,  stable (stajnia) slaves, milk (mleko) slaves.


Cytaty z Kronik…


“Of the four girls only she did not wear silk, for she was only a Kettle Slave. She wore a brief tunic only of rep-cloth, already stained with grease and the spatterings of the kitchen. Her hair was not combed, and there was dirt on her knees and face. Her face was tired, and strained, and red, flushed from the heat of the cooking fires. Her hands had been blistered from scrubbing and burned from the cooking, roughened and reddened from the cleaning and the washing of the bowls and goblets. I found great pleasure in seeing the proud Telima, who had been my Mistress, as mere Kettle Slave.”
Raiders of Gor, 9:112

Z czterech dziewczyn tylko ona nie nosiła jedwabiu, była niewolnicą czajnika i maty. Miała na sobie tylko tunikę uszytą z rypsu, już poplamioną tłuszczem kuchennym. Jej włosy były nieuczesane, miała brud na twarzy i kolanach. Jej twarz była zmęczona, a także zaczerwieniona od gorąca ognia w kuchni. Jej ręce były pokryte pęcherzami od szorowanie, poparzone od gotowanie, chropowate i zaczerwieniona od mycia mis i pucharów. Sprawiało mi ogromną przyjemność widzieć dumną Telimę, ktora kiedyś była moją Panią, jako zwyczajną kuchenną niewolnicę
Raiders of Gor, 9:112“At the minor blocks in the small houses, or even the minor blocks in the Curulean, sales are conducted with a swiftness and dispatch that gives the girl little time to interest and impress buyers, with the result that even a very fine girl, to her indignation and shame, may be sold for only an average price to an average buyer, who may use her for little more than, as it is said, kettle and mat.”
Assassin of Gor, 9:112

„Na mniejszych blokach w małych domach, a nawet na małych blokach w Curulean, sprzedaż była prowadzona szybko i sprawnie, co dawało dziewczynom mało czasu, by zainteresować i przekonać do siebie nabywców, co powodowało, że nawet bardzo dobra dziewczyna, przez jej wstyd i oburzenie, mogła być sprzedana za średnią ceną przeciętnemu nabywcy, który mógł ją wykorzystać bardziej, niż niewolnicę czajnika i maty.”
Assassin of Gor, 9:112
 

Jeśli Właścicielem jest Wolny posiadający ziemie uprawne, to jego niewolnice pracują przy uprawie roślin i zbiorach plonów jako field slaves.

Cytat z Kronik…

"I wore a brief, one-piece brown work tunic. It was all I wore, with the exception of the collar. We wore such tunics when engaged as work slaves. The tunics of work slaves are usually brown or gray."
Slave Girl of Gor, page 265

„Byłam ubrana w jednoczęściową brązową tunikę. To było wszystko, co miałam na sobie za wyjątkiem obroży. Nosiłyśmy takie tuniki kiedy byłyśmy angażowane jako niewolnice pracy. Tuniki przeznaczone do pracy sa zazwyczaj brązowe lub szare.”
Slave Girl of Gor, strona 265


 

Jednak w Domu Pana jest też czas na odpoczynek. Wtedy Wolni oddawali się przyjemnościom i zabawie, a rolą niewolnic jest umilić im ten czas. Oczywiście, wszystko zależało od pozycji i statusu materialnego Pana. Czasami Wolny posiadał kilka niewolnic, które czyniły jego życie przyjemniejszym w wielu wymiarach. W takiej sytuacji bardzo często Pan Domu wybiera pierwszą wśród niewolnic (First Slave). Wskazana przez Pana niewolnica wiedzie prym wśród innych, często młodszych i mniej doświadczonych, pełni również rolę swego rodzaju przełożonej wtedy, gdy nie ma w pobliżu Wolnego, który mógłby podejmować decyzję.

Jeśli Dom Wolnego jest mniej zasobny i posiada On tylko jedna lub dwie niewolnice, tym większą ich zaleta jest wszechstronność, aby były w stanie zabezpieczyć zarówno wszystkie codzienne, egzystencjalne potrzeby ich Właściciela, jak i te potrzeby wyższego rzędu.
 W Goreańskich Domach spotyka się prywatne niewolnice przyjemności biegłe w sztuce tańca oraz niewolnice kąpieli, o których była mowa powyżej, ale także niewolnice muzyki, czyli takie, które posiadają umiejętność grania na jakimś instrumencie, np.flute slaves, to takie, które grają na flecie.


Zdarzają się tez sytuacje, gdy Wolny zaprasza gości na imprezy okolicznościowe lub sam bierze udział w różnego rodzaju przyjęciach prywatnych lub uroczystościach czy fiestach publicznych. Wówczas jedna z niewolnic, oczywiście z woli jej Właściciela, może pełnić funkcję niewolnicy reprezentacyjnej (display slave). Głównym zadaniem takiej dziewczyny jest sławić dobre imię swojego Właściciela całą swoja osoba, czyli urodą, strojem i nienagannym zachowaniem tak, aby wszyscy obserwatorzy mogli wyrobić sobie pozytywne zdanie w kwestii zasobności Jego kiesy i doskonale ułożonych niewolnic Jego Domu.Cytat z Kronik…

“I felt the collar on my throat. It was the collar of Ionicus. I was a work slave. Yet, tonight, I had not served as a work slave, but a pleasure slave. Too, Aulus had chained me at his stirrup. He had used me as a display slave, to enhance his appearance, to add to the effect he might make when he came into the presence of Pietro Vacchi. It is a use for slaves. I was proud that I had been put at his stirrup. In such small ways a slave may gather that she is exciting and beautiful....”
Dancer of Gor, 27:367

„Poczułam obroże na szyi. Była to obroża Ionicus'a. Byłam niewolnicą pracy. Ale jeszcze tej nocy nie służyłam jako niewolnica pracy, a przyjemności. Również , Aulus przykuwał mnie do swojego strzemienia. Używał mnie jako niewolnicy reprezentacyjnej, by poprawić swoją prezencję, by wzmóc efekt, gdy stawiał się w obecności Pietro Vacchi. Tak się używa niewolników. Byłam dumna, że zostałam przykuta do jego strzemienia. W takich małych gestach, niewolnice wyczuwają że są piękne i ekscytujące.”
Dancer of Gor, 27:367
 

W jakichkolwiek okolicznościach Właściciel decyduje się zaprezentować swoje niewolnice lub też polecić im służbę innym Wolnym, to On ustala warunki korzystania z Jego własności. Łatwo  wyobrazić sobie sytuację, gdy Goreanin zapraszając do siebie gości chce, aby Jego niewolnica uświetniła to spotkanie swoim tańcem, jednak jej obecność nie jest równoznaczna z tym, że goście mogą korzystać z niej w sposób nieograniczony. Niewolnice powinny mieć świadomość, iż ich służba wobec innych Wolnych poza jej Właścicielem powinna być zawsze nacechowana szacunkiem i uległością, jednak powinna pozostawać w granicach nakreślonych przez jej Pana. A jednocześnie, owe restrykcje i ograniczenia, jakie nakłada na niewolnice winny być poszanowane przez wszystkich Wolnych.


 Cytat z Kronik…

"Did you know that Hendow is thinking of placing restrictions on your use?" he asked.
"Why would he do that?" I asked.
"I think he is fond of you," he said.
"I am pleased, if my master finds me pleasing," I said."
Dancer of Gor, page 234

„Czy wiedziałaś, że Hendrow myśli o nałożeniu restrykcji na korzystanie z Ciebie?” Zapytał.
„Dlaczego miałby to zrobić?” zapytałam.
„Myślę, że on jest Toba zainteresowany,” powiedział.
„Jestem szczęśliwa jeśli mój Pan jest ze mnie zadowolony” powiedziałam.”
Dancer of Gor, strona 234

 

W historiach opowiedzianych przez Johna Normana w poszczególnych częściach sagi znajdujemy wiele przykładów niewolnic służących swoim Właścicielom z tak ogromnym zapałem, że wraz z duszą i ciałem obdarowują ich najszczerszymi uczuciami płynącymi z głębi serca. Wydaje się to być naturalna koleją rzeczy, że oddana w służbie kobieta z czasem zyskuje nową motywację – miłość do Pana. Jednocześnie są  przykłady Wolnych, którzy obdarowali uczuciami swoje niewolnice, widząc i czując ogień namiętności i czułość oddanej kobiety. Nie ma bardziej idealnej sytuacji gdy uczucia oddanej kobiety zostają odwzajemnione przez jej Pana i Opiekuna. Wśród Gorean takie sytuacje często kończyły się uwolnieniem bliskiej sercu niewolnicy i już w jej zmienionym statusie wejściem z Nią w Związek Wolnych; ale są tez wśród nich takie kobiety, które pragną pozostać niewolnicami i realizują się w niewolniczej służbie pozostają u stóp swych ukochanych Właścicieli.


Cytaty z Kronik…


"It is a beautiful moment when the woman realizes that the man who owns her is her love master, and the man realizes that the girl he bought, looking up at him, tears in her eyes, is his love slave. Then the only danger is that he will weaken. One must be strong with a love slave. If one truly loves her, he will be that strong. The slavery in which a love slave is kept is an unusually deep slavery."
Beasts of Gor Page 236

To piękna chwila kiedy kobieta zdaje sobie sprawę, że mężczyzna, który jest jej Właścicielm staje się jej ukochanym Panem, a ten mężczyzna zdaje sobie sprawę, że dziewczyna, którą kupił, wpatrzona w Niego ze łzami w jej oczach, jest Jego ukochaną niewolnicą. Wtedy, jedynym niebezpieczeństwem jest to, że On osłabnie. On musi być silny wobec tej ukochanej niewolnicy. Jeśli On kocha ją szczerze, będzie naprawdę silny. Niewola, w której jest trzymana zakochana niewolnica, jest niezwykle głębokim zniewoleniem.”
Beasts of Gor Page 236


"The love slave is still slave, you see," I said, "perhaps moreso than any other. She is held in her bondage by the strongest of all bonds, that of love."
Mercenaries of Gor Page 318

„Widzisz, zakochana niewolnica jest nadal niewolnicą” powiedziałem, „może nawet bardziej niż jakakolwiek inna. Ona jest trzymana w tej niewoli przez najsilniejszą ze wszystkich więzi, miłość”
Mercenaries of Gor strona 318


He held my head between his hands.
"Oh," he said, "you are an interesting and clever slave! That is one of the reasons you are so dangerous, Dina. You are so clever, so intelligent."
"Whip me," I begged.
 "No," he said, angrily. "Does Master care for Dina?", I asked. "How could I, Clitus Vitellius, a captain of Ar, care for a slave?" he demanded.
"Forgive a girl, Master," I said.
"Should I free you?" he asked.
 "No, Master," I said, "I could not then help myself. I would oppose my will to yours. I would strive against you." "Do not fear," he said to me. "I am Clitus Vitellius, of Ar. I do not free slaves."
Slave Girl of Gor Pages 410-411

Trzymał moją głowę w swoich dłoniach.
 „Och” powiedział, „jesteś interesująca i mądra niewolnicą! To jeden z powodów, dla których jesteś niebezpieczna, Dino. Jesteś taka mądra i taka inteligentna.”
„Wychłostaj mnie” błagałam.
„Nie” powiedział ze złością. „Czy Pan dba o Ciebie, Dino?” zapytałem. „Jak mógłbym ja, Clitus Vitellius, kapitan Ar, dbać o niewolnice? Dopytywał się.
„Wybacz dziewczynie, Panie” powiedziałam.
„Czy powinienem Cię uwolnić? Zapytałem.
„Nie, Panie” powiedziałam. „Wtedy mogłabym sobie nie dać rady. Przeciwstawiłabym się Twojej woli. Zmagałabym się z Tobą.”
„Nie bój się” powiedział do mnie. „Jestem Clitus Vitellius z Ar. Nie uwalniam moich niewolnic.”
Slave Girl of Gor strony 410-411


Pamiętać należy, że prawo obowiązujące na Gor nie pozwalało na funkcjonowanie w społeczności bezpańskich niewolnic. Jeżeli zaistniała sytuacji, gdzie na skutek przeróżnych zdarzeń losowych i splotu okoliczności niewolnica traciła Właściciela i Opiekuna, jej status musiał zostać ponownie ustalony zgodnie z prawem. Jeśli niewolnica nie miała nowego właściciela mogła zostać przekazana do Domu Nadzorcy Niewolników (Kennel), który miał prawo szkolić ją i wystawić na sprzedaż; ale niewolnica taka, mogła również stać się własnością miasta zyskując w ten sposób miano niewolnicy miasta (city slave). Stając się zależną od władz miasta jest angażowana do prac na rzecz dobra publicznego, na przykład przy pracach porządkowych w budynkach użyteczności publicznej, przy opiece nad dziećmi czy w pralniach. Nie wszystkie miasta mogą pozwolić sobie na utrzymywanie niewolników miasta, ze względu na wysokie koszty ich wyszkolenia i utrzymania. Ten rodzaj niewolnic budził pewne kontrowersje. Z jednej strony, na pewno, jest to pozycja, której inne dziewczyny zazdrościły, bowiem niewolnice miasta zwykle żyją w dobrych warunkach i są dobrze wyedukowane, dobrze ubrane i syte. Z drugiej zaś strony, zdarza się, że niewolnice miasta są udostępniane męskim niewolnikom, strażnikom itp. Niektóre niewolnice miasta, zwykle te, które wyróżniają się urodą i dobrą prezencją są wykorzystywane w czasie oficjalnych bankietów i miejskich imprez okolicznościowych, jako służba i dla rozrywki. Jednak nie było to zbyt częste zjawisko, ponieważ miasta niechętnie wypożyczały wyszkolone niewolnice


W świecie Gor, jak w życiu każdej społeczności, nie brakowało sytuacji szczególnych, to znaczy takich, które nie są regułą i nie są stałym elementem funkcjonującym w życiu codziennym. Ich specyfika polega na tym, że w określonych okolicznościach powstaje konieczność, w której niewolnice znajdują się w szczególnym położeniu.
Taka sytuacja ma miejsce, gdy niewolnice muszą zostać przetransportowane drogą morską. Warunki takiej podróży wymuszają nałożenie na niewolnice podróżujące pod pokładem (below deck slaves) bardzo rygorystycznych ograniczeń. Są trzymane w pojedynczych klatkach, a ich ciała są pozbawione owłosienia, aby w tych trudnych warunkach sanitarnych ograniczyć rozmnażanie się pasożytów.


Cytat z Kronik…

„The girls in the deck cages are permitted to keep their hair. The hair of the below-deck girls, mercifully, is shaved off; indeed, our body hair, too, was shaved off, completely. These precautions prevent, to a great extent, the nesting of ship lice...”
Slave Girl of Gor, 16:321

"Było dozwolone by dziewczyny w klatkach na pokładzie miały włosy. Włosy dziewcząt z pod pokładu były golone całkowicie, na całym ciele. To były środki ostrożności by zapobiec wszom na statku"
Slave Girl of Gor, 16:321


Inną, bardzo niezwykłą sytuacją jest, kiedy niewolnica zostaje wykorzystywana jako posłaniec (message girl) i jej zadaniem jest przewiezienie informacji, najczęściej o charakterze poufnym,  do wyznaczonego celu. Bardzo wyjątkowy jest sposób zapisu tej wiadomości, bowiem głowa dziewczyny jest golona na łyso, a treść wiadomości zostaje wytatuowana na skórze jej głowy. Niewolnica ta nie umie czytać więc nie jest w stanie odczytać i zrozumieć jej znaczenia. Kiedy włosy odrosną tekst staje się nieczytelny. Dopiero na miejscu przeznaczenia, głowa dziewczyny jest ponownie pozbawiana włosów, aby adresat mógł odczytać treść informacji. Po zakończeniu całej operacji Medyk, za pomocą igły, usuwa tatuaż.

Dość niewdzięczna, ale na szczęście nie zdarzająca się zbyt często na Gor jest sytuacja, gdy niewolnica, nazywana wówczas coin (moneta) girl zostaje wysłana przez swojego Właściciela na ulice miasta, by za pieniądze świadczyła usługi seksualne innym Wolnym. W związku z tym, że niewolnikom nie wolno dotykać pieniędzy, jest ona wyposażona w pudełeczko przymocowane do obroży na szyi, gdzie mężczyźni wrzucają należność za usługę. Dodatkowo, przy obroży ma przytwierdzony dzwoneczek, którego dźwięk ma przyciągać uwagę. Niewolnice te, są uważane za jedne z najgorzej sytuowanych, jednak czasem zdarza się tez tak, że w takim położeniu znajduje się wyszkolona i dobrze sytuowana prywatna niewolnica, która popełniła przewinienie i otrzymuje kare w takiej właśnie formie. Opisywana sytuacja nie była często spotykana, a raczej była zjawiskiem marginalnym. W niektórych miastach, przebywanie coin girls na ulicach było surowo zabronione.

Cytaty z Kronik…


"The girl had been half naked, in a brown rag. I had thought she had been superb. To be sure Coin Girls are usually regarded as the lowest form of Gorean street slave."
Guardsman of Gor, page 144

"Dziewczyna była półnaga, w brązowej szmacie. Pomyślałem, że ona była doskonała. Miałem świadomość że Coin Girl są uważane za najniższą formę Goreańskich ulicznych niewolnic."
Guardsman of Gor, strona 144'The level of skill in the Coin Girl, of course,' said the girl with the leash, 'are commonly much lower.' This was true, of course. Yet it must be mentioned that sometimes Coin Girls are extremely skillful. Too, it is not unkown for a master to sometimes send even an equisitely trained, beautiful high slave into the streets, usually as a joke or a discipline. Such a girl knows that she must perform superbly. Some of the men she falls in with may have been hired by her master, to report back on the quality of her services."
Guardsman of Gor, pages 149 - 150

„Poziom umiejętność coin girl, oczywiście” powiedziała dziewczyna na smyczy, “jest przeważnie dużo niższy.” To oczywiście była prawda. Jednak należy wspomnieć, że czasami niewolnice coin girls są wysoce wykwalifikowane. Zdarzało się też, że Właściciel czasami wysyła nawet doskonale wyszkolone, piękne niewolnice na ulicę, zazwyczaj jako żart lub karę. Taka dziewczyna wie, że musi zaprezentować się idealnie. Niektórzy mężczyźni, którym wówczas służy, mogą być wynajęci przez jej Pana, aby zdać Mu raport o jakości oferowanej przez nią służby.”
Guardsman of Gor, strony 149 - 150
 

Jeszcze inne, ale tym razem ekscytujące okoliczności sprawiają, że niewolnica musi pozostać w ukryciu (secret slave). Takie sytuacje zdarzają się na Gor gdy na przykład jedna z dzikich kobiet (Panther Girls) potajemnie staje się niewolnica mężczyzny, z czego czerpie satysfakcję albo gdy Kobieta jest Wolna, jednak w sytuacjach bliskości i intymności z mężczyzną ulega i poddaje się Mu niczym niewolnica. W noweli Magowie Gor, Talena, który w tym czasie ma status Ubara Ar, staje się potajemną niewolnicą Tarla Cabota.
Oczywiście, utrzymywanie takiego stanu rzeczy na dłuższa metę jest bardzo trudne. Chociażby dlatego, że z czasem kobieta zaczyna wchodzić w stan niewoli swoją duszą bardziej niż jest w stanie to ukryć. Ponadto, Goreanie nie uznają kłamstwa i jeśli sprawa zostałaby ujawniona mogłaby skończyć surową karą.

 

 

Kogo gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.