gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

Nasze statystyki

Odsłon artykułów:
523354

Prawo na Gor

PRAWO na GOR

Zasadniczo na Gor istnieją aż trzy niezależne systemy prawno-sądownicze.

Pierwszy - najbardziej hermetyczny i najmniej rozpoznany tworzą Initiates - Kapłani. Oni też stanowią Sądy Kapłańskie (Initiates Court). Ich jurysdykcja ogranicza się zasadniczo do spraw wiary (częściowo wiedzy - na przykład, zakazu prowadzenia badań nad lekarstwem na Darkosis - zarazą uważaną przez Kapłanów za świętą).
Następne dwa są o wiele bardziej powiązane i zasadzają się na podziale na: Prawo Lokalne (City Law) i Prawo Handlowe (Merchant Law). Zasadnicza różnica to zasięg jurysdykcji.
Prawo Lokalne. Obowiązuje TYLKO w granicach danego miasta.

"Jest powiedziane na Gor, że Prawo Miasta sięga nie dalej niż jego mury..." "There is a saying on Gor that the laws of a city extend no further than its walls." (Outlaw of Gor, p.50)/

Jest ono bardzo zróżnicowane... Rożne Miasta Gor mają bardzo rożne prawa i różne sankcje za ich nieprzestrzeganie.
Prawo Lokalne stanowi High Council – Wysoka Rada. A podczas gdy ona nie obraduje Administrator. W czasie wojny Administrator składa swój urząd na ręce Ubara. Władzę sądownicza sprawuje Wysoki Sędzia – w wielu miastach Sędzią jest automatycznie Head of Blue Caste. W większych miastach HoC może powołać innych sędziów bądź to podług specjalności bądź to podług zasięgu terytorialnego. High Magistrate (Wysoki Sędzia) sprawuje kontrolę nad Strażą Miejską.
Decyzja co do tego jakie dokumenty obowiązują mieszkańców danego miasta należy do Kasty Niebieskiej.
Odwiedzając goreańskie miasto należy zadbać o znajomość lokalnego prawa we własnym zakresie, gdyż jego nieznajomość nie zwalnia od odpowiedzialności – Tarl Cabot został uwięziony w mieście Tharna, które jako zasadę przyjęło, że więzi i zniewala niczego nie spodziewających się podróżnych, którzy złamią lokalne (zupełnie absurdalne i nie ogłaszane w żaden sposób) prawo. Proceder ten stal się stałym źródłem niewolników do kopalń Tharna.
Prawo Handlowe (Merchant Law) - obowiązuje na terenie poza miastami i reguluje wymianę handlową pomiędzy miastami. W oparciu o Prawo Handlowe organizowane są również rożne Targi i imprezy Handlowe (np. Sar'dar Fair ) W celu promocji i rozpowszechniania Prawa Handlowego w Miastach powołuje się specjalnych przedstawicieli magistrackich tzw. Merchant Magistrates (White Magistrates) - NIE NALEŻĄ ONI do KASTY NIEBIESKIEJ lecz do Biało-żóltej (Merchant Caste). Służą oni głoswm doradczuym Sędziemu i pełnia funkcję czegos w rodzaju Rzecznika Prawa Handlowego. Prawo Handlowe reguluje większość problemów związanych z handlem i wymianą stoi na straży uczciwości miar i wag a także reguluje sprawy handlu niewolnikami.
Prawo Lokalne i Prawo Handlowe regulują wiekszość przestrzeni życiowej Gorean - reszte rozstrzygaja negocjacje lub... miecz.

Kogo gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.