gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

Nasze statystyki

Odsłon artykułów:
523375

Gor vs. Ziemia

 

Luther's Gorean Educational Scrolls – 24.
Różnice pomiędzy Światem Gor a Ziemią

 

Istnieje wiele różnić pomiędzy Goreanami, a ludźmi mieszkającymi na Ziemi. Niektóre z nich są subtelne, ale maja ogromne znaczenie. Większość z tych różnić mogą stanowić wskazówki dla osób chcących realizować się w Goreanlifestyle, aby te relacje miały bardziej Goreański charakter. Rzadziej, dotyczą one w sposób zasadniczy sympatyków Gor skupionych wokół portali czy społeczności internetowych. Moim celem jest wymienić i wyjaśnić niektóre z tych różnic i dać tym samym lepsze wyobrażenie co znaczy być Gorean.

 

 1

Większość różnic pomiędzy ludźmi i Goreanami ma przede wszystkim charakter kulturowy. Wielu Gorean może wykazać się ziemskim pochodzeniem. Są oni bardziej sprawni fizycznie i odporniejsi psychicznie, jednak ich kondycja jest tez uwarunkowana rożnymi okolicznościami. Zasadnicze różnice są subtelne i maja charakter psychologiczny. Ziemianie są bardziej nieśmiali, niezdecydowani, sfrustrowani i częściej podatni na poczucie winy i leku.

 

2

Pierwszym słowem jakiego uczy się dziecko na ziemi jest przeważnie słowo NIE, gdy tymczasem Goreańskie dziecko w pierwszej kolejności nauczy się słowa TAK. Sytuacja taka odzwierciedla bardzo podstawowe różnice w filozofii Ziemi i Gor. Ludzkość opiera się na zaprzeczaniu przejawom ludzkiej natury. Gor opiera się na realizowaniu się. Z zadowoleniem przyjmują i akceptują swoje instynkty. Gor akceptuje również różnice biologiczne między kobietami i mężczyznami. Dominacja osobników płci męskiej jest zjawiskiem wszechobecnym w świecie ssaków i uniwersalnym w świecie ssaków naczelnych. Gor przyjmuje i realizuje tą koncepcję. Zgodnie z ziemskim prawem do równości dla wszystkich, teoria ta jest odrzucana.
Moralność Gorean opiera się na nierówności, która czyni nad odmiennymi od siebie pod wieloma względami. To etyka mistrzów. Ukierunkowuje się ku potrzebie podboju i podejmowania wyzwań. Popiera honor, odwagę, niezłomność i wytrzymałość. Twierdząc, że wszyscy są równi ,moralność ludzi na Ziemi jest tożsama z moralnością niewolników. Nadrzędnym celem Gorean jest uczynienie ludzi wolnymi i wspaniałymi.

3

Goreanie, generalnie, postrzegają wiele rzeczy w o wiele bardziej intensywny i osobisty sposób niż mieszkańcy Ziemi. Zasadniczo Ziemianie widzą swój świat jako martwy, przedmiotowy, natomiast Goreanie dostrzegają dynamikę i żywotność swojego świata. Przywiązują uwagę do swojego otoczenia i dbają o środowisko naturalne. Kochają przyrodę i krajobrazy, a także wykazują się wiedza ze znajomości fauny i flory Gor. Według Gorean pożary lasów to wielka katastrofa. Ktoś, kto wywołuje taki pożar jest ścigany i karany spaleniem żywcem.
Rasa nie jest dla Gorean szczególnie ważną kwestią, być może ze względu na mieszaninę ludzi zamieszkujących Gor. Na tej planecie występuje wiele różnych ras i żadna z nich nie jest postrzegana jako gorsza od jakiejkolwiek innej. Natomiast język, miasto i kasty są na tyle ważne dla Gorean , że zdarzają się w tej materii spore rozbieżności a nawet nadużycia... Zdarzają się przypadki swoistej dyskryminacji i cichej pogardy (szczególnie wśród niewykształconych Wojownikow) wobec kast niższych. Podobie jak nieobce są antagonizmy pomiędzy miastami. Mieszkańcy jednych miast drwią a czasem nawet pogardzają mieszkańcami innych.  Ci, którzy władają językiem Goreańskim gardzą czasem tymi barbarzyńcami, którzy w ich języku nie mówią.

 

4


W języku Gorean nie ma słowa KRAJ w rozumieniu naród. Oni identyfikują się raczej z państwami-miastami i terytoriami, które kontrolują. Pojęcie stałej i nienaruszalnej granicy nie funkcjonuje na Gor. Każde z miast jest zazwyczaj otoczone rozległymi niezamieszkałymi terenami.

 

5.


Tempo życia w typowym mieście Gor nie jest szybkie. Czasami kiedy pogoda jest piękna, Goreanie zamykają swoje interesy i udają się w różne miejsca skąd mogą obserwować przyrodę. Życie nie toczy się tak szaleńczym tempem jak na Ziemi. Goreanie bardzo rzadko spieszą się gdziekolwiek.


Sztuka na Gor jest traktowana z duża atencją. Uważa się ja za poszerzenie obywatelskiego życia. Wielu Goreańskich artystów nie podpisuje się pod swoimi dziełami i wytworami, wychodząc z założenia, że to sztuka jest ważna, a nie twórca. Artyści są wdzięczni, że maja możliwość tworzenia dzieł sztuki. Goreanie kochają wszelkie przejawy piękną, a ich piosenki i różne formy sztuki są pochwałą piękna w jego różnych postaciach.


Goreanie są bardzo towarzyscy i czerpią radość z udziału w spotkaniach towarzyskich i lubują się w wydawaniu przyjęć. W czasie niektórych imprez nawet niewolnicy zmieniają swoje codzienne stroje i biżuterię na bardziej odświętne, aby dostosować je do okazji. Goreanie bardzo często uczestniczą w takich wydarzeniach jak spektakle, koncerty czy walki na arenie.
Goreanie przywiązują ogromna wagę do swojego stroju i są dumni ze swojego wyglądu. Większość ubrań jest raczej prostych i luźnych o lejącej linii kroju. W strojach wolnych ludzi nie używa się guzików – są one zastępowane przez brosze i spinki.


Honor dla mieszkańców Gor jest ważny w sposób, w jaki ludzie na Ziemi nie są w stanie go pojąć. Na przykład, dla ludzi na Ziemi naturalnym jest wchodzenie w konflikty zbrojne, których przedmiotem jest walka o dobra materialne czy pieniądze. Goreanin, natomiast, przy użyciu stali rozstrzyga częściej sprawy honoru niż kwestie materialne. Istnieje na to proste wyjaśnienie – dla Gorean honor jest ważniejszy niż pieniądze.


Goreanie są związani tradycją. Postępują często według ustalonych zwyczajów i tradycyjnie przyjętych sposobów. Nie są oni zbyt skłonni do przyjmowania innowacji i zmian.
Mężczyźni na Gor maja prawo do wyrażania uczuć i emocji bez poczucia wstydu. Nie jest uważane za niemęskie, kiedy mężczyzna płacze. Nawet wojownicy maja prawo do takiego wyrażania emocji. Nie bój się płakać, jeśli okoliczności tego wymagają.


Goreanie cenili ludzi posiadających fachowe kwalifikacje, dlatego ich wrogowie, którzy posiadali takie szczególne umiejętności byli traktowani z dużym szacunkiem.


Goreanie nie zaliczają się do ludzi głupich. Trudno jest ich oszukać więcej niż jeden raz. Cechuje ich także doskonała zdolność do zapamiętywania. Mają poczucie wartości historii i wyciągają z niej wnioski, ucząc się na własnych błędach.


Wielu Gorean dojrzewa dość wcześnie.


Targowanie się jest regułą na targowiskach i w sklepach.


Goreanie rzadko dobywają miecza, o ile nie istnieje konieczność by go użyć. Nie należą do tych, którzy lubią się przechwalać.


Na Gor istnieje usankcjonowany przez prawo związek Wolnej kobiety i mężczyzny nazywany Związkiem Wolnych (Free Companionship). Różni się on jednak zasadniczo od ziemskich małżeństw. Związek taki trwa rok i każdorazowo po upływie tego czasu musi być odnowiony przed upływem XX Ahn w dniu rocznicy. Wolne kobiety wchodzące w taki związek nie zmieniają swoich nazwisk, ale mogą zmienić przynależność do Kasty (na Kastę jej towarzysza). Związek opiera się na umowie, której treść zawiera ustalenia obu stron.


Krzesła w świecie Gor maja specyficzne znaczenie i nie spotyka się ich zbyt często w prywatnych domach. Mebel ten jest zarezerwowany dla osób piastujących stanowiska urzędnicze, takie jak administratorzy czy sędziowie. Generalnie krzesła uważa się za niewygodne. Mężczyźni na Gor zwykle siadają ze skrzyżowanymi nogami, a kobiety klęczą, przysiadając na pietach.


Większość Goreańskich grobów nie są oznaczone, ponieważ nie przywiązują oni uwagi do takich rzeczy. Uważają, że pamięć czynów człowieka jest tym, co po nim pozostaje. Bez względu na to, jak nieistotne było jego życie, każdy staje się częścią historii. Pogrzeby są bardzo ciche, ponieważ według Gorean w takiej chwili nadmiar słów nie jest wskazany. Mogą one raczej ranić niż pomagać. W takich okolicznościach ważne są tylko: cisza, pamięć i ogień. Wielu Gorean o wysokiej pozycji społecznej są poddawani kremacji, a następnie ich prochy umieszczane są w urnach. Prochy spalonych Tarnsmanów, mogą być rozrzucone z grzbietu tarnów ,nad miastem Thassa.


Analfabetyzm jest powszechnym zjawiskiem na Gor i nie jest uważany za oznakę głupoty. Umiejętność pisania i czytania zwykle jest przekazywana w obrębie poszczególnych Kast. To przedstawiciele niższych kast, najczęściej nie potrafią czytać. Wielu wśród Wojowników również jest analfabetami lub udają, że nimi są.


Na Gor istnieje dualizm wiedzy, co polega na tym, że przedstawiciele niższych Kast nie są dopuszczani do tej samej wiedzy co członkowie Kast wysokich. Ci pierwsi posiadają tzw. Wiedzę Pierwszego Stopnia(First Knowledge ) , która jest reglamentowana przez tych drugich, a co za tym idzie są oni karmieni kłamstwami. np. przedstawiciele niższych Kast wierzą, że planeta Gor jest płaska i nie wiedza nic o Ziemi. Przedstawiciele wyższych Kast maja tzw. Wiedzę Drugiego Stopnia (Second Knowledge ), która jest bardziej złożona i składa się z wielu prawd i wciąż nie jest zamknięta. Jest tez ograniczenie posiadanej wiedzy również i dla tych, którzy przynależą do Kast wysokich. Dotyczy to poznania prawdziwego oblicza Kapłanów – Królów (Priest Kings) i Kurii. Tym sposobem, można by wyróżnić Trzeci Stopień Wiedzy, należący do Priest – Kings.


Wielu Gorean ma doskonalą pamięć. Poeci, Skaldowie i inni przedstawiciele goreańskiej kultury zapamiętują ogromne ilości opowiadań, wierszy i piosenek. W związku z tym, że wielu Gorean to analfabeci, muszą polegać na swojej pamięci w wielu sprawach.


Kaissa, Goreańska odmiana gry w szachy, jest bardzo popularna. Graja w nią niemal wszyscy obywatele płci męskiej, bez względu na kastę. Istnieje wiele klubów, skupiających amatorów tej gry, a także organizowane są konkursy dla chętnych do podjęcia rywalizacji.


Goreanie dość niechętnie ujawniali swoje imiona, szczególnie w piśmie. Przedstawiciele niższych kast mają imię, którego używają w relacjach z innymi oraz to prawdziwe imię. Często to prawdziwe imię było znane tylko najbliższym krewnym. Sytuacja taka była skutkiem specyficznej podatności Gorean na uleganie teoriom spiskowym i szpiegowskim oraz podejrzliwość co do intencji wrogo nastawionych. Dodatkowo, przedstawiciele niższych kast wierzyli, że znajomość prawdziwego imienia może być później wykorzystywania podczas stosowania praktyk magicznych i czarów. Większość Gorean używa formuły przedstawiania się w której, po ich imieniu następuje nazwa miasta.


Mieszkańcy Gor, w szczególności przedstawiciele niższych kast, ale tez niektórzy z kast wysokich, są przesądni. Wierzą, na przykład, że niektórzy ludzie potrafią czytać w myślach. Wierzą, też, w magię i opowiadają legendy o czarodziejach z odległej krainy Anango.


Generalnie, Goreanie lubią dzieci i nie stwarzają sytuacji, w których dzieci byłyby narażone na krzywdzące zachowanie. Nawet dzieci niewolników maja wiele swobody i rzadko są wykorzystywane, aż do osiągnięcia dorosłości.


Istnieje na Gor preparat leczniczy (stabilization serums), który przedłuża życie. Został on opracowany około 5 wieków temu przez kaste Medyków. Z relacji do historii Gor wynika, że żaden z jego mieszkańców – za wyjątkiem Priest Kings – nie ma więcej niż około 500lat. Efekt tego preparatu jest stopniowe, ale trwałe przekształcanie się, struktur genetycznych odpowiedzialnych za długowieczność Gorean. Prawo do przyjmowania tej substancji mieli zarówno Wolni, jak i niewolnicy.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kogo gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.