gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

Nasze statystyki

Odsłon artykułów:
714336

Zasady dobrych obyczajów społeczeństwa na Gor

 

Zasady dobrych obyczajów społeczeństwa na Gor

 

Poniżej prezentujemy zbiór zasad etykiety Gorean. Każdy, zarówno Wolny, jak i niewolny może wykorzystać niniejszy artykuł, aby wzbogacić swoja wiedzę w zakresie norm i zasad zachowania się w Goreańskiej społeczności.

 

POWITANIA  I POZDROWIENIA

 Tal

 Jest powitaniem wspólnym dla wszystkich Gorean. Tej formie powitalnej często towarzyszy gest polegający na uniesieniu ręki do wysokości ramion z dłonią odwrócona wewnętrzną częścią w kierunku ciała. Wśród Gorean gest ten oznacza, że witana osoba nie jest uważana za wroga. W swej wymowie ma on pokazywać nieuzbrojoną, otwartą dłoń .

Niewolni mogą używać słowa Tal jako powitania – na co istnieją przykłady w księgach, jednak absolutnie zakazanym było używanie towarzyszącego mu gestu.

Takie powitanie oczywiście nie mogło dotyczyć niewolników, bowiem wobec faktu, że nie wolno im było posiadać broni, gest o wyżej omawianym znaczeniu byłby absurdalny. Co więcej obowiązkiem niewolnych jest okazywanie szacunku wszystkim Wolnym, zatem niemożliwym jest traktowanie jakiegokolwiek z nich jako wroga. Ten powitalny gest w wykonaniu niewolnych mógłby być uważany za obraźliwy.

 Hail

 Jest to forma powitania zarezerwowana dla elitarnych grup Goreańskiej społeczności. Zaliczali się do nich m.in. mistrzowie walki na miecze czy gracze w Kaissę. Także Ubar, ze względu na zajmowane stanowisko był osoba, której należne jest takie powitanie.

Oczywistym jest zatem, że nigdy żaden niewolny nie mógłby być powitany w ten sposób, ale niewolnicy mogli tym słowem witać osoby, których status społeczny predestynowały do tej godności.

 I Wish You Well lub  Bądź zdrowy

 Jest to pożegnanie powszechnie używane na planecie Gor zarówno przez Wolnych, jak i niewolników.

 

ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE

 I Ask You Favour lub Proszę...

 Zwrot stosowany przez Gorean jako wstęp do przedstawienia prośby. Dopuszczone do używania przez Wolnych i niewolnych.

 Thank You lub Dziekuję

 Nie istnieje żadna specjalna forma za pomocą której Goreanie ukazują wdzięczność. Wyrażanie podziękowania nie jest obwarowanie szczególnymi restrykcjami. Jeśli chodzi osoby zniewolone, oczywiście decyzja czy należne jest im podziękowanie należy do osoby Wolnej.

Daje się jednak zauważyć w treści nowel, ze wielu niewolników wyraźnie czuło strach wobec takich Wolnych, którzy okazują im taką życzliwość.

 

ZACHOWANIE NIEWOLNYCH WOBEC WOLNYCH

 Osoby zniewolone muszą okazywać szacunek wszystkim osobom Wolnym poprzez tytułowanie ich jak Master / Pan lub Mistress / Pani. Wobec osoby Wolnej, która jest ich właścicielem stosują zaimek „ mój” Master i Mistress. Przywilej używania imienia osoby Wolnej jest zarezerwowany jedynie dla Wolnych kobiet, zwłaszcza pozostających z tym mężczyzną w związku Wolnych. Mówi się, niewolnica , która ośmiela się wypowiadać imię swojego Pana, jest uważana za zuchwałą. Są jednak Wolni, którzy wolą by niewolnica nazywała ich imieniem. Taka sytuacja dopuszczalna jest tylko w sytuacjach prywatnych, a także w sytuacjach, gdy nie było w otoczeniu niewolnicy Wolnych kobiet. W sytuacjach publicznych, niewolni mogą wypowiadać imię swojego Pana jedynie w celach informacyjnych, tak, aby można było zidentyfikować ich właściciela.

 

TYTUŁY OFICJALNE – Ubar / Ubara

 Jest to tytuł oficjalny wynikający z piastowania wysokiego stanowiska (Wodza Miasta na czas wojny) i z tej racji osobom, które je zajmują należne jest stosowne i odpowiednie do statusu zachowanie.

Do takich osób należy zwracać się za pomocą nazwy urzędu czyli „Ubar” lub „Ubara” lub tez po prostu Master lub Mistress. Nie należy łączyć obu określeń i używać ich w zestawieniu jak np. „Ubar Master”.

Dla niewolnika każda osoba Wolna jest godna szacunku, tak więc niezmiennie dotyczy to również osób sprawujących wszelkie oficjalne urzędy.

Osoby Wolne również powinny zwracać się do takiej osoby z szacunkiem. Używanie określenia „Ubar” lub „Ubara”, a nie imienia tej osoby,  będzie zatem bardziej odpowiednie. Oczywiście, uzyskawszy specjalne pozwolenie od Ubara można posługiwać się Jego imieniem bez żadnych konsekwencji.

 

TAWERNY PAGA

 Niewolnicy mogą wchodzić do tawern Paga bez konieczności uzyskania specjalnego pozwolenia. Nie są od nich również wymaganie żadne szczególne formy powitania czy ukłonu stosowane przy wejściu. Jednak, wszyscy niewolni powinni zachowywać się w sposób cichy i stonowany nie narzucając się swoją osobą. Powinni wchodzić po cichu i przyjąć pozycje klęcząca w miejscu gdzie sprawują swoją służbę. Niewolni nie muszą też witać się z obecnymi w tawernie Wolnymi, chyba ze wśród nich znajduje się Właściciel.  Wówczas powinni powitać w należny sposób swojego Pana niezwłocznie po pojawieniu się w zasięgu swojego Właściciela.

Niewolni muszą prosić o pozwolenie opuszczenia tawerny. Jeśli ich Właściciel jest obecny, to do Niego powinno być skierowane pytanie. Jeśli nie, pytanie może być skierowane do jednego z Wolnych w tawernie.

Niewolnicy, którzy przebywają w tawernie, powinni być w pełnej gotowości do służenia każdej Wolnej osobie, a także powinni bacznie obserwować czy któryś z Wolnych nie potrzebuje ich posługi w podaniu czegoś do jedzenia lub picia. Oczywistym jest, że jeśli jakiś Wolny oczekuje obsłużenia, niewolnik nie może pozostawać bezczynny, ale tez Wolni winni wykazać się cierpliwością i poczekać na swoja kolej w posłudze jeśli wszyscy niewolni w tawernie są zajęci.

Wolne kobiety nie mogą przebywać w tawernie właściwie w żadnych okolicznościach

 

HIERARCHIA WAŻNOŚCI

Społeczeństwo na Gor z założenia było zhierarchizowane i przekładało się to również na codzienne obyczaje. Pozycja Wolnych jaka wynikała z przynależności do kasty lub statusu społecznego wyznaczała również hierarchie danej osoby w życiu codziennym i towarzyskim.

 Niewolnicy nie mogą ignorować rang i pozycji osób wolnych i muszą mieć świadomość, które spośród nich maja pierwszeństwo przed innymi – szczególnie dotyczyło to kolejności obsługiwania ich.

Najwyższa ranga i pozycją w mieście pośród Wolnych legitymował się Ubar / Administrator, jako głowa miasta-państwa,  dlatego też Wolny piastujący ten urząd powinien mieć pierwszeństwo we wszystkich sferach życia. W następnej kolejności znajduje się Ubara / Wolna kobieta, będąca towarzyszką Administratora w związku Wolnych. Potem, należną posługę należało oddać wszelkim innym Wolnym osobom o wysokim statusie, obecnym w danym momencie. Nie bez znaczenia jest tutaj przynależność kastowa. W kolejności  uhonorować należy członków kast -  Białej, Niebieskiej, Żółtej, Zielonej, Czerwonej (kolejność nie jest przypadkowa) a następnie kast niższych. Przy czym pomimo słabszej pozycji Kobiet Wolnych - Kobieta z Kasty Budowniczych powinna być obsłużona przed Wolnym z Kasty Medyków. Kasta ma tutaj znaczenie priorytetowe.

Wyczerpując listę osób posiadających jakąś wysoka rangę niewolni powinni obsłużyć wszystkie inne Wolne osoby. Pośród nich najważniejszy i szczególny status posiada Właściciel niewolnika, natomiast inni Wolni mają równą rangę.

Omawiając kwestie hierarchii społeczności na Gor należy zwrócić uwagę na pozycje Wolnych kobiet, gdyż zależności te dotyczyły również ich.

Chociaż mężczyźni na Gor zdecydowanie uważali się za dominujących nad kobietami, musieli jednak okazywać im należny szacunek wynikający z ich przynależności kastowej czy pozycji w mieście. Na przykład Wolne kobiety z wysokiej kasty miały wyższą pozycję w hierarchicznym społeczeństwie Gorean niż mężczyźni z niskich kast. Podobnie sytuacja miała się co do kobiet zamożnych, które zyskiwały wysoki status społeczny dzięki pozycji finansowej.

Wśród Wolnych kobiet najwyższym poważaniem cieszą się oczywiście te z nich, które sprawują jakieś wysokie urzędy jak np. Ubara / Tatrix.

Jednak, wszystkie Wolne kobiety powinny być traktowane ze szczególnym szacunkiem i czcią.

Lady to termin używany w zwrotach skierowanych właśnie do Wolnych kobiet, jednakże przynależny tylko innym Wolnym. Niewolnicy nie mogą zwracać się w ten sposób do Wolnych kobiet.

Wolne kobiety posiadają dość duży zakres swobód obyczajowych. Mogą one wypowiadać się swobodnie i nie potrzebują na to zgody. Mogą zachowywać się w sposób śmiały i właściwie nie istnieją żadne szczególne ograniczenia ich wolnej woli i swobody w sposobie bycia. Jednakże, Wolne kobiety muszą pamiętać, że posiadają wolność tylko i wyłącznie z woli Wolnych mężczyzn, a to oznacza, że może im zostać ona odebrana na skutek uznanych prawem lub normami zwyczajowymi sytuacjach.

 

PRZYKŁADY Z ŻYCIA GOREASKICH ULIC

 Sklepy

 Regułą na planecie Gor było to, że zarówno na targowiskach jak i w sklepach, nie było ustalonych cen. Zatem targowanie się było zupełnie naturalne. W Goreańskim procesie targowania się pierwszy wychodził ze swoja niską propozycją kupujący, a następnie sprzedający rozpoczynał podbijanie ceny, chcąc uzyskać jak najwyższą cenę za swój produkt. Oczywiście obie strony starają się osiągnąć kompromis i dojść do takiej ceny, która zadowoli obie strony. Należy zauważyć, że wielu kupcom Goreańskim targowanie się sprawia równie dużą przyjemność jak zarabianie pieniędzy.

 

Żebractwo

Goreanie nie akceptują żebrania, a nawet niektórzy z nich uważają ten proceder za zniewagę. Jednak mieszkańcom Gor nie jest obca dobroczynność. Przedsięwzięcia takie są zazwyczaj organizowane pod patronatem kasty lub klanu. Wówczas zyskują właściwą rangę i są akceptowane.

 

Komplementy

Dla Gorean to dość istotna kwestia relacji międzyludzkich ponieważ bardzo sobie cenią komplementy wygłaszane pod ich adresem. Szczególnie dlatego, że serdeczności takie można usłyszeć tylko wówczas, gdy naprawdę się na nie zasłużyło.

 

Siadanie

Specyficzny na planecie Gor jest stosunek do krzeseł. Nie są one uważane za zbyt wygodne meble i Goreanie zdecydowanie wybierają siadanie na specjalnie przygotowanych do tego miejscach, skórach czy poduchach. Krzesła są zarezerwowane dla Ludzi zajmujących określone stanowiska i sprawujących urzędy, np. Administratorzy czy Sędziowie.

Mężczyźni na Gor siadają ze skrzyżowanymi nogami, natomiast Wolne kobiety klękają, przysiadając na pietach. Kolana trzymają blisko siebie, a dłonie spoczywają na udach.

Niewolnice zawsze klękają, aby usiąść, a pozycja ich kolan i dłoni jest zależna od rodzaju niewolnika i okoliczności w jakich się znajdują. Niewolnicy mają zakaz siadania na fotelach czy krzesłach pod karą chłosty, a nawet śmierci.

 

Kierunek ruchu

 Podczas spaceru czy jazdy ulicami miasta Goreanie utrzymują ruch lewostronny. Wynika to z faktu, że miecz jest najczęściej trzymany w prawej ręce, co sprawia, że poruszanie się po lewej stronie jest naturalnym, aby znajdować się w dogodnej pozycji do mijanych osób.

 

Kogo gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.