gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

Oficjalne stanowisko w sprawie Lara Home Stone

 

Tal!

W związku ze zmieniającym się stanem faktycznym, a chcąc zadośćuczynić prawdzie, przedstawiamy wszystkie wersje naszego stanowiska w tej sprawie w kolejności chronologicznej.

 


 

 


W związku ze znanymi nam wcześniej oraz ujawnionymi niedawno przez mieszkańców Lara Home Stone faktami dotyczącymi zdarzeń, norm i zasad panujących na Lara Home Stone, a stojących w rażącej sprzeczności z przekazem Kronik Gor, Goreanskim Prawem i Dobrym Obyczajem, jako członek The Blue Caste of Gor stwierdzam, że w mojej opinii panujące tam zasady tworzone przez samozwańczego Ubara Miasta Lara - Anishaara są sprzeczne lub niezgodne z zasadami i Prawem Gor.
 
Przykładowo -  (Wymieniam tylko kilka ze znanych nam niezgodności z zasadami i Prawem):

  •     samowolna zmiana sposobu głosowania  Wysokiej Rady (z wymogu jednogłośności na system większościowy) w celu przeforsowania swojego stanowiska. (zagrożone karą pozbawienia Urzędu)
  •     tworzenie własnych zasad submisji oraz praw dotyczących własności. (Nie ma potrzeby tworzenia takich praw. Prawa te i zasady są jasno i precyzyjnie skodyfikowane w  Merachant Law - Prawie Handlowym i innych aktach prawnych) - zagrożone w goreanskim prawie banicją a w przypadku udowodnienia osobistych korzysci wynikajacych z takiego działania przepadkiem majątku i banicją.
  •     samozwańczego używanie tytułu Ubara w czasie pokoju.(zatrzymanie tytułu i przywilejów Ubara w czasie pokoju jest poważnym przestępstwem zagrożonym banicją)
  •     tworzenie nowych zasad i nieuprawnione zmiany w Kodeksach Kast i zasadach przyjmowania do Kast. (działania zagrożone karą tzw. Caste Striping - odarcia z Kasty czyli karnego usunięcia z szeregów Kasty)
  •     próby wymuszania zachowań nieobyczajnych i niegodnych Wolnej Kobiety Gor powołując się na Swój Urząd. (zagrożone pozbawieniem urzędu i banicją)
  •     próby wywierania presji czy też wymuszania na osobach Wolnych zachowań niezgodnych z zasadami Gor na przykład w zakresie  przystępowania do Home Stone i Przysięgi na Wierność Home Stone. (przestępstwa przeciwko wolności wyboru Home Stone były traktowane na równi z działaniem przeciwko własnemu Home Stone oraz zdradą i były  zagrożone karą banicji lub nawet Impalement. Home Stone wybiera się tylko raz w życiu i MUSI to być własna decyzja podjęta bez żadnych nacisków.)
  •     Próby kontaktów z osobami niewolnymi będącymi w relacjach z  innymi Wolnymi za plecami tych Wolnych i próby wymuszenia na osobach niewolnych zatajenia takich zachowań przed  prawowitymi właścicielami. Zagrożone koniecznością zadośćuczynienia i rekompensat oraz w przypadku powtórzenia się sytuacji karą Caste Striping (wydalenia z Kasty) a w przypadku recydywy banicją.
  •     próby rażących zmian w statusie Wolnych Kobiet  i ich roli we wspólnocie. - (nie ma potrzeby takich zmian - status Wolnych Kobiet jest jasno określony i stanowi jeden ze zrębów goreanskiej kultury) - zagrożone wysokimi karami finansowymi a w przypadku recydywy nawet Zniewoleniem.
  •     ujawnianie  publicznie  wiadomości pozyskanych w zaufaniu od osób trzecich a dotyczących ich prywatnego życia osobistego. (jest to w świetle obyczajów Gor i Ziemi działanie niehonorowe i naganne - skutkujące ostracyzmem towarzyskim.)
  •     notoryczne łamanie praw osób trzecich - w tym, autorskich praw osobistych autorów licznych publikacji (goreanskich i niegoreanskich) pomimo jasnego wskazania, gdzie takie naruszenia mają miejsce. Ochronie Prawa Autorskiego podlega KAŻDY utwór od chwilą ustalenia i nie ma znaczenia czy nota copyright jest w jakikolwiek sposób na nim umieszczona. (bez komentarza co do sankcji karnych grożących za takie działania).Ergo! City of Lara nie jest dziś goreańskim miastem i nie powinna używać tego miana. Nie każda wspólnota oparta na zasadach i nurtach dominacji może mienić się mianem goreańskiej. Lara nie może. I nie powinna.
Istnienie Lara Home Stone w jej dzisiejszej formie i na tych zasadach szkodzi dobremu imieniu Gor i szkodzi Gorean Lifestyle w Polsce. I jako taka powinna być przez  ludzi związanych z ideą Gor i Gorean Life Style omijana. Osoby stykające się ze społecznością mieniącą się goreańska maja prawo oczekiwać, że zasady i prawo Gor będą w niej przestrzegane.
Społeczność Lara Home Stone tworzy bez wątpienia pewna żywą społeczność i to jest jej wartością. Społeczność oparta na zasadach dominacji. Ale społeczność opartą na innych zasadach niż goreanskie. Używanie tej terminologii i nazewnictwa - dziś - jest po prostu, wprowadzającym w błąd, nadużyciem.
W związku z powyższym wzywam Wspólnotę Lara do zaprzestania używanie nazwy, symboliki i terminologii Gor lub jasnego określenia, że wspólnota wywodzi się z Nurtów Dominacji i BDSM, ma swoje korzenie w Gorean Lifestyle, ale tworzy własną odrębna i niezależną kulturę. Tak będzie po prostu uczciwiej. W stosunku do nas... W stosunku do ludzi którzy pojawia się na jej drodze i zachcą zasilić jej szeregi oraz w stosunku do Johna Normana.
Życzę Społeczności dzisiejszego Lara Home Stone  dobrego i bujnego rozwoju na własnej drodze, czy to w formie całkiem nowej wspólnoty czy jako zalążek nowego ruchu.
Życzę tez liderowi tej nowej formacji powodzenia na jego drodze i wytrwałości w tworzeniu WŁASNEGO świata i WŁASNYCH tekstów dotyczących zasad panujących w jego wspólnocie.

Ta Sar'dar!

Jaeger Vatn
of Sar'dar Village

The Blue Caste of Gor Member
Magistrate

Head of Blue Caste of Isle of Tarns

 

 

 


 

 

 

 

 

W związku z dotychczasowymi kontrowersjami w sprawie miejsca noszącego nazwę Lara Home Stone oraz w związku z informacją dostępną na stronie głównej Lara Home Stone z radością przyjmujemy fakt, że miejsce to zyskało własną tożsamość. Dotychczasowe kontrowersje, których wynikiem było powstanie listu otwartego, opierały się w głównej mierze na powoływaniu się Administratorów Lara Home Stone na idee i styl życia Gorean, którego prawa i zasady nie były tam respektowane. Z radością dostrzegamy zachodzące tam zmiany. Każde miejsce powinno tworzyć swoją tożsamość w zgodzie z tym, co jego Twórcy w głębi czują i jak widzą Świat. Cieszy  kreatywność Twórców Lara Home Stone, którzy od pewnego czasu nie tylko korzystają z gotowych wzorców, ale tworzą własną odrębną i niezależną kulturę. Własny, niezależny styl życia... Lara Lifestyle. 

Jasne postawienie sprawy i odwaga podjęcia wyzwania przed jakim postawiło twórców Lara Home Stone życie zasługuje na uznanie.

Życzę Społeczności dzisiejszego Lara Home Stone  dobrego i bujnego rozwoju na własnej drodze, czy to w formie mniejszej wspólnoty czy jako zalążek nowego, szerszego ruchu - Lara Lifestyle
Życzę tez Liderowi tej nowej formacji powodzenia na jego drodze i wytrwałości w tworzeniu WŁASNEGO świata i własnych zasad dotyczących norm panujących w jego wspólnocie.

Ta Sar'dar!

Jaeger Vatn
of Sar'dar Village
Blue Caste of Isle of Tarns
The Blue Caste of Gor Member
Magistrate

Z prawdziwy smutkiem publikujemy kolejne nasze stanowisko. Upływający czas i nasze doświadczenia ze spotkań z osobami, które są lub były członkami społeczności Lara, nie powalają pozostać obojętnym.

Ponad wszelką wątpliwość Lara do dziś mami osoby zainteresowane Gorean Lifestyle, wciąż powołując się na zasady i wartości Gor i Gorean Lifestyle. Do dziś przedstawia przekłamany obraz Gor, próbując w ten sposób uzasadniać czy tłumaczyć zachowania i obyczaje, które nie mają z Gor NIC wspólnego. Działania te, w naszej opinii, służą tylko i wyłącznie realizacji osobistych planów, ambicji i żądz osób prowadzących Larę. Osiągnięciu osobistych korzyści z użyciem nośności i głębi Gor i Gorean Lifestyle.

Smutne to tym bardziej, że ogłoszony hucznie Lara Lifestyle okazał się jedynie pustym kamuflażem niecnych działań.

Nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić. Dlatego zachęcamy osoby, które w swoich poszukiwaniach natknęły się na to środowisko do nieustającego wzbogacania swojej wiedzy, do sięgania do źródeł i do bardzo wnikliwej analizy, tego co jest im prezentowane. I przede wszystkim, do zachowania rozsądku, ponieważ liczba osób rozczarowanych i zawiedzionych tym środowiskiem po prostu nakazuje ostrożność.

Mamy świadomość, że kobiety, które odkryły w sobie uległą naturę i pragną ją realizować, poszukują miejsca w sieci, gdzie znajdą osoby im podobne; takie, które zrozumieją ich pragnienia, a także miejsca, gdzie dostaną możliwość zaspokojenia silnej potrzeby przynależności. Na Larze dostają to, czego w danym momencie najbardziej potrzebują, czyli osoby, które wykazują zainteresowanie ich potrzebami, poświęcają im czas na rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności, a także oferują im wsparcie i prowadzenie oraz zapewnienia o przyjaźni i więzi łączącej członków społeczności. Jednak wszystko to trwa tak długo, jak długo trwa oddanie i posłuszeństwo wobec żądań „opiekunów”.
Świadectwo, takiego właśnie schematu działania, formułują osoby, które opuszczają społeczność Lara Lifestyle i powinno ono stanowić ostrzeżenie dla każdego, szczególnie uległych kobiet, aby zapobiec poczuciu wykorzystania i stania się narzędziem do spełniania ekstatycznych zachcianek organizatorów tej społeczności.

Jeżeli jednak, mimo tej wiedzy, ktoś decyduje się na przystąpienie do tej społeczności powinien zdawać sobie sprawę, że organizatorzy Lara Lifestyle nie przyjmują reklamacji, a osoby, które zaczynają sprawiać nadmierne problemy stają balastem dla rozwoju społeczności. Niestety, w takiej sytuacji, niespełnione oczekiwania, zawiedzione zaufanie oraz poczucie odrzucenia rodzi żal i pretensje, które wówczas można kierować tylko do siebie.

Kogo gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.