gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

TRUBUNA BYWALCÓW

TRYBUNA - Lady Lilith

 

Lady Lilith

 

 

Tutaj będą się pojawiały moje teksty związane z Gor i Gorean Lifestyle...

Pierwszy dotyczy niewolniczych pozycji.

ZAPRASZAM!

 


 

Pozycje ciała niewolnic

 

Oczekuje się, że dobrze wyszkolona Kajira powinna znać różne pozycje i być w stanie odpowiedzieć na szereg typowych poleceń. W Internecie jest sporo błędnych i nieścisłych informacji dotyczących pozycji i poleceń w Kronikach. Pozycje takie jak "Kar-ta" i "Sula-ki"  nie są wprost nazwane w powieści. Ich nazwy zostały stworzone przez innych ludzi do opisania pozycji, które zostały wspomniane w sagach, lecz nigdy oficjalnie nazwane. Pozostałe takie pozycje zostały stworzone zupełnie z niczego i nie mają źródeł w Kronikach Gor. Zwój ten pokazuje szereg wymienionych pozycji, które występują w powieściach i opisuje pewne nienazwane pozycje i komendy.


 
KLUCZOWE POZYCJE SLAVE

Pozycja klęcząca jest bazową pozycją dla wszystkich niewolników. W sagach często jest używane goreańskie słowo "nadu" co może oznaczać kneel (klękać) ale są to tylko przypuszczenia. W Kronikach "nadu" służy wyłącznie jako konkretne polecenie, które zostanie wyjaśnione w późniejszych wersach tego zwoju.
Wszystkie niewolnice powinny klęczeć podczas siedzenia ponieważ jest to postrzegane jako wyrażenie oznaki szacunku. Kajira najczęściej klęczy, jeżeli w pobliżu jest obecny jej właściciel lub w obecności innej wolnej osoby. Klęczenie, chociaż jest zwykłą pozycją, lecz można ją przyjąć z łatwością i gracją, plecy powinny być wyprostowane broda uniesiona wysoko. Można również wstać z tej pozycji z wdziękiem.
Kobiety, które ośmielają się siedzieć ze skrzyżowanymi nogami, tak jak ludzie są postrzegane jako bezczelne i nieprzyzwoite. Generalnie niewolnikom niewolno siadać na krzesłach a w sytuacji gdyby ośmielili się to uczynić mogą za karę zostać pobici lub w najgorszym wypadku zabici.
Niewolnica zazwyczaj klęka w takiej odległości od swojego właściciela by zachować odległość kilu stóp od swojego właściciela. Odległość ta symbolizuje różnicę stanu między stojącym właścicielem a klęczącą niewolnicą jej pokorę i niższość jej położenia.
Pozycja kobiecych kolan czy dłoni podczas klęczenia jest bardzo ważna. Wolne kobiety zawsze kolana mają ułożone skromnie czyli szczelnie zamknięte. Niewolnica domu również powinna przyjąć taką pozycje bo generalnie zajmuje się wypełnianiem obowiązków domowych, ale są chwile kiedy służy do zaspokojenia potrzeb Pana. W takich chwilach jeśli dostała pozwolenie może je delikatnie rozsunąć. Niewolnicy przyjemności i pokrewne kajiri mają zawsze kolana szeroko rozstawione, gdy klęczą. Są pozbawieni skromności i otwarci dla wszystkich. Jak już było wspomniane również pozycja dłoni ma znaczenie. Dłonie wolnych kobiet spoczywają luźno na udach i są zakryte, u niewolnicy domu ręce będą trzymane zazwyczaj skrzyżowane przed sobą o ile nie są zajęte. Niewolnicy przyjemności w zależności od miasta będą trzymali ręce wysoko w górze, na dole lub spoczywały na udach oraz mogą też trzymać skrzyżowane za plecami. Gdy dłonie skierowane są ku górze są formą informowania przez dziewczynę jej bezradności i pragnienia pomocy.
"Pozycja" jest ogólnym poleceniem, podczas którego kajira przyjmuje charakterystyczną dla jej natury postawę klęczącą. Tak wiec niewolnica domu przyjmie konkretną pozycję, która jest różna od pozycji którą przyjmie niewolnica przyjemności. Czasami master może sobie zażyczyć by jego kajira przyjęła inną pozycje niż ta którą zawsze przyjmuje, ale musi on konkretnie jej powiedzieć którą pozycje przyjąć ma przyjąć. W takiej sytuacji niewolnik domu może klęczeć w pozycji niewolnika przyjemności. Są przypadki że nakaz zmiany pozycji może służyć w ramach zdyscyplinowania dziewczyny i wtedy gdy tak się stanie dziewczyna musi być nieugięta i w niej wytrwać lecz jeśli nie została zlecona w tym celu ma ona większy wachlarz możliwości - może delikatnie unieść się z pięt, poprawić lub obrócić głowę itp. W takiej sytuacji powinna pamiętać ze każdy jej ruch nadal powinien być ponętny i wabiący.
Kajira zazwyczaj trzyma głowę uniesioną wysoko ale to wszystko zależy od preferencji i woli mastera oraz od dyscypliny jakiej została poddana. Trzymanie głowy wysoko pokazuje Masterowi piękno twarzy niewolnej a dla niewolnika oznacza że może zobaczyć kto znajduje się w pokoju i jest w stanie ocenić nastroje, potrzeby oraz pragnienia jej mastera lub każdej wolnej osoby przebywającej w danym pokoju. Może ona być bardziej miła i uprzejma, bo jest świadoma swojego otoczenia. Kajira nie może złamać żadnej z tych pozycji, dopóki nie otrzyma na to wyraźnej zgody.

 
NADU, SULA, BARA ORAZ LESHA

Te cztery pojęcia rzadko są używane w księgach. Są to goreańskie słowa których znaczenie nie jest jasno określone a są one stosowane w kontekście poleceń w stosunku do kajiry. Po wypowiedzeniu komendy oczekuje się, że dziewczyna przyjmie odpowiednią postawę. Nie jest jasne czy te słowa są używane jedynie w odniesieniu do tych określonych pozycji czy mają szersze znaczenie. Są to tylko przypuszczenia.

 
NADU LUB POZYCJA KLĘCZĄCA

"Nadu" może oznaczać w Goreańskim słowniku słowo "klęczeć". Za każdym razem gdy nakazane jest by dziewczyna przyjęła tą własnie pozycje przyjmuje ona pozycję niewolnika przyjemności. Niewolnik klęczy na piętach z szeroko rozłożonymi udami, plecy proste, klatka piersiowa wypchnięta do przodu, głowa uniesiona wysoko lecz oczy spuszczone, ramiona otwarte trzymane prosto (lub lekko łukowato) dłonie oparte na udach.

"Does she not even know how to kneel?", he asked.
Quickly I instructed the girl into the position of the Pleasure Slave, kneeling back on heels, back straight, head high, hands on thighs, and knees wide."
"Czy ona nie wie nawet, jak klęczeć?", Zapytał.
Szybko poinstruowałem dziewczynę o pozycji niewolnicy przyjemności, klęcząc  na piętach, plecy proste, głowa wysoko, ręce na udach i kolanach szeroko. "
(Slave Girl of Gor, s. 400)
 
 "Kneel, back on your heels", said the trainer to the dark haired woman.
"Straighten your back, suck in your gut, put your shoulders back, thrust out your breasts, spread your knees, widely, lift your chin, put your hands on your thighs. You are not going to be sold as a Tower Slave, Lady Tina. You are going to be sold as a Pleasure Slave."
"Na kolana, siadaj na piętach", powiedział trener do ciemnowłosej kobiety.
"Wyprostuj plecy, wciągnij brzuch, ściągnij ramiona do tyłu, wypchnij piersi, rozłóż kolana szeroko, podnieś brodę, połóż dłonie na udach. Nie zostaniesz sprzedana jako Tower Slave, Tino. Zostaniesz sprzedana jako niewolnica przyjemności".
(Kajira of Gor, s. 141)


TOWER (WIEŻA) SLAVE LUB SKROMNA POZYCJA KLĘCZĄCA

Tak więc "nadu" może odnosić się tylko do pozycji niewolnika przyjemności choć korzeniem tego goreańskiego słowa może być "klęczeć". Jeśli w kierunku niewolnika domu zostanie wydane polecenie "nadu" to przyjmie on pozycje z zamkniętymi kolanami i łatwo zauważyć że "nadu" oznacza po prostu klęczeć, ale w księgach nie ma takiego odniesienia więc można tylko w tym przypadku spekulować.
Dlatego też została tutaj przedstawiona odmiana pozycji "nadu" nazywana "tower". Jest wariantem pozycji klęczącej (Nadu) w której to niewolnik klęczy w ten sam sposób tj.siedzi na piętach lecz z kolanami blisko siebie plecy wyprostowane a ręce luźno spoczywają na udach z dłońmi skierowanymi w dół. Niektórzy mogą nie uznać tego jako odrębnej pozycji klęczącej, tylko odmiany w oparciu o to, czy Mistrz jest bezpośrednio przed nią w tym czasie. Pozycja ta często jest używana w obecności lub służbie Wolnej kobiecie.

 "Ulrick had told me that certain kinds of slaves, house slaves, "Tower slaves" and such, whatever they were, might kneel with knees together"
"Ulrick powiedział mi, że określone grupy niewolników takie jak  niewolnicy domu, Tower slaves, czymkolwiek by nie byli , mogą klęczeć ze złączonymi kolanami"
(Dancer of Gor, s. 85)
"She kept her knees tightly together before the free woman. Had she knelt before a man she would probably have had to keep them open, even if they were brutally kicked apart, a lesson to her, to be more sensitive as to before whom she knelt."
"Trzymała kolana ciasno złączone przed wolną kobietą. Gdyby uklękła w tej pozycji przed mężczyzną, prawdopodobnie musiałby trzymać je otwarte, nawet w sytuacji gdyby została przez niego brutalnie kopnięta, byłaby to do niej lekcja , być bardziej uważną wobec osoby, przed którą klęka. "
(Magicians of Gor, s. 18)

 "The position of the Tower Slave, in which Vika knelt, differs from that of a free woman only in the position of the wrists which are held before her and, when not occupied, crossed as though for binding...The position of the Pleasure Slave, incidentally, differs from the position of both the free woman and the Tower Slave. The hands of a Pleasure Slave normally rest on her thighs but, in some cities, for example, Thentis, I believe, they are crossed behind her. More significantly, for the free woman's hands may also rest on her thighs, there is a difference in the placement of the knees. In all these kneeling positions, incidentally, even that of the Pleasure Slave, the Gorean woman carries herself well; her back is straight and her chin is high. She tends to be vital and beautiful to look upon."
"Pozycja Tower slave, w której klęczała Vika, różni się od tej, którą prezentowałaby Wolną Kobietą* tylko układem nadgarstków, które powinna trzymać przed sobą, a gdy dłonie nie są zajęte, krzyżować je jak do wiązania... Notabene, pozycja niewolnicy przyjemności różni się zarówno od pozycji klęczącej Wolnej Kobiety, jak i Tower slave. Ręce niewolnicy przyjemności zwykle spoczywają na udach, ale w niektórych miastach na przykład w Thentis, jak mi się wydaje, są skrzyżowane z tyłu. Co ważniejsze, ręce Wolnej Kobiety mogą również opierać się na jej udach, lecz jest różnica w położeniu kolan. We wszystkich tych pozycjach klęczących,nawet tej określonej dla niewolnicy przyjemności, Goreańska kobieta utrzymuje doskonałą postawę; jej plecy są proste, a podbródek jest uniesiony. Dąży tym do tego, aby być postrzeganą jako piękna i pełna sił witalnych."
(Priest Kings of Gor, s. 46-47)


* przypomnę,że Wolna Kobieta mogła znaleźć się na klęczkach tylko ( i wyłącznie) w bardzo określonych sytuacjach a mianowicie:
- w akcie submisji
- w domu rodzinnym w obecności swojego ojca, braci lub prawnych opiekunów
- w obecności swojego Towarzysza (Free Companion)
Uklękniecie w innej sytuacji w obecności Wolnych mogłoby być odebrane jako znak uległości lub co gorsza, oznaka "naturalnych predyspozycji do niewoli", co mogłoby w konsekwencji doprowadzić do zniewolenia.


SULA LUB POZYCJA LEŻĄCA

"Sula" jest  niezdefiniowanym goreańskim słowem, które może oznaczać "plecy" lub "leżący twarzą w dole". W tej pozycji, niewolnik leży płasko na plecach na podłodze, nogi ma szeroko rozłożone na szerokość barków, ręce kładzie obok niej z dłońmi skierowanymi w górę, wzrok delikatnie obniżony i oczekuje w milczeniu na Mastera.

"Lie down upon it", I told her, "on your back, your head to the floor". She did so.
"No, please", she said, "not like this". It is common position for a disciplinary slave rape. In it the woman feels very vulnerable, very helpless.
I then took her."
"Kładź się", powiedziałem, "na plecach, głowa blisko podłogi". Zrobiła tak.
"Nie, proszę", powiedziała, "nie tak". To jest  często wykorzystywana pozycja do dyscyplinującego wzięcia jej wbrew jej woli. W niej kobieta czuje się bardzo słaba i bezbronna. Wtedy wziąłem ją. "
(Explorers of Gor, s. 202)
 
"Sula, Kajira!", he said.
She slid her legs from under her and lay on her back, her hands at her sides, palms up, her legs open."
"Sula, Kajira!", Powiedział.
Osunęła się z nóg i położyła się na plecach, ręce po bokach, dłonie kierowane w górę, nogi otwarte"
(Explorers of Gor, s. 77)


 
SULU-KI LUB UNIESIONA POZYCJA LEŻĄCA

Ta pozycja jest niemal identyczna do pozycji Sula, za małym wyjątkiem, gdy niewolnica weszła w pozycję Sula powoli podnosi biodra z podłogi, tym samym zachęca ona do wejścia Mastera w nią.

"The firelight was beautiful on her body. I think there was no aspect or attitude of her beauty which she had not, pleadingly, presented before me for my inspection and appraisal. Then she lay on her back, her knees drawn up, before me. She arched her back. Her breasts were lifted beautifully. I observed their lovely rise and fall, correlated with the respiratory cycle of her small lungs. Then she lay back, her shoulders in the dirt, and pressing against the earth with her small feet, piteously lifted before me, for my examination, and seizure, if I pleased, the deep belly of her, the sweet cradle of her slave's heat."
"Blask jej ciała był piękny. Myślę, że nie było żadnego przejawu jej piękna ani postawy, której nie prezentowałaby z pokora przede mną, w celu kontroli i uzyskania mojej  akceptacji. Wtedy położyła się przede mną na plecach, ułożyła odpowiednio kolana, a jej plecy wygięły się w łuk. Piersi się pięknie podniosły. Obserwowałem ich rozkoszne unoszenie się i opadanie, dostrojone do oddechu jej małych płuc. Jej ramiona były ubrudzone, naciskała na ziemię małymi stopami, unosząc przede mną spragnione biodra, abym mógł je zbadać i posiąść, jeśli chciałbym zadowolić wnętrze jej brzucha, słodkie źródło jej gorącego pragnienia."
(Explorers of Gor, s. 329)


 
BARA LUB STANDARDOWA POZYCJA WIĄZANIA

"Bara" jest kolejnym niezdefiniowanym goreańskim słowem, które może oznaczać "brzuch". W książkach zawsze było to uznawane jako polecenie dla kajiry. Po takiej komendzie kajira będzie leżeć na brzuchu, głowę obróci w lewą stronę a nadgarstki skrzyżuje na plecach, nogi w kostkach podobnie. Ta pozycja jest również znana jako standardowa pozycja do wiązania dlaczego myślę że nie trzeba wyjaśniać. "Bara" nie należy mylić z poleceniem "brzuch", które ma zupełnie inne znaczenie i zostanie omówione w dalszej części.
To słowo jest pierwszą oznaką, że te cztery słowa mogą znaczyć po prostu konkretne polecenie a nie słowa. "Bara" oraz "brzuch" to dwa bardzo różne polecenia, ale jest kilka spraw które je łączy. Po pierwsze "bara: nie może dokładnie oznaczać "brzuch". Po drugie, jeśli to prawda to inne słowa tj. Nadu, Sula i Lesha, mogą w wolnym tłumaczeniu nie oznaczać takich goreańskich słów, to mogą być tylko specyficzne polecenia, ale bez dalszych dowodów można tylko spekulować.

" The slave moves to lay facedown upon the floor, forehead lightly touching the floor, legs straight with ankles crossed and wrists crossed at the small of the back
"Bara, Kajira!" he said. She rolled quickly to her stomach, placing her wrists behind her, crossed, and crossing her ankles, ready to be bound.
"Niewolnica położyła się na podłodze twarzą w dół, czoło delikatnie dotykało podłogi, nogi proste skrzyżowane w kostkach, a nadgarstki skrzyżowane z tyłu
"Bara, Kajira" powiedział. Przewróciła się szybko na brzuch, układając skrzyżowane nadgarstki za nią, czekając na ich związanie.
(Explorers of Gor, s. 77)
 
"Bara," said Mincon to Tula."Bara," said I to Feiqua. Both slaves went immediately to their bellies, their heads to the left, their wrists crossed behind their backs, their ankles also crossed.It is a common binding position. We did not bother to bind them, however. It was enough that they lay there in this position."
" Bara" powiedział Mincon do Tuli. "Bara" również powiedział do Feiqua. Obie niewolnice natychmiast ułożyły się na brzuchu, głowy ułożyły w lewą stronę, nadgarstki skrzyżowały za plecami, jak również nogi w kostkach. Jest to często spotykana pozycja wykorzystywana do wiązania. Jednak my nie zadaliśmy sobie trudu, aby je związać. Wystarczające było, że leżały w takiej pozycji. "
(Mercenaries of Gor, s. 145)


LESHA

"Lesha" jest kolejnym niezdefiniowanym goreańskim słowem, które może oznaczać "smycz". W księgach jest definiowane jako polecenie. Ta pozycja służy do mocowania smyczy. Ona klęka tyłem do swojego Pana, głowa uniesiona wysoko z brodą skierowaną w lewą stronę, ofiarowując obroże. Nadgarstki skrzyżowane za plecami, gotowe by razie potrzeby założyć bransoletki. Są rożne odmiany tej pozycji, niewolnik pozostaje w pozycji stojącej lub klęczącej albo, w zależności od aktualnej pozycji w której jest, a następnie odwraca się i ustawia się tyłem do swojego Mistrza, podbródek w górze z głową zwróconą w lewo, w takiej pozycji smycz może być przyczepiona do jej obroży.

"Lesha," snapped the second officer to the blond girl. She spun from facing him, and lifted her chin, turning her head to the left, placing her wrists behind her, as though for snapping them into slave bracelets."
"Lesha" warknął drugi oficer do blondynki. Odwróciła się twarzą w jego kierunku i uniosła podbródek obracając głowę w lewą stronę, nadgarstki ułożyła za sobą, jakby czekały na zatrzasnięcie niewolniczych bransoletek."
(Explorers of Gor, s. 76)
 "Lesha!" he said. Immediately, responsive to this command, I flung my wrists behind me, separated by some two inches, and lifted my chin, my head turned to the left. I felt slave bracelets flung, snapping shut, on my wrists. I was braceleted. In another moment I was leashed."
"Lesha!" powiedział. Natychmiast reagując na to polecenie, szybkim ruchem ułożyłam nadgarstki z tyłu, w odległości jakiś dwóch cali, i uniosłam brodę, odwracając głowę w lewą stronę. Poczułam bransoletki zatrzaskujące się na moich nadgarstkach. Zostałam skuta. Po chwili byłam na smyczy.
(Dancer of Gor, s. 365)


W większości pozycji głowa jest podniesiona lecz to wszystko zależy od konkretnej specjalizacji kajiry oraz preferencji jej Mastera. Ukazuje ona również w tym czasie piękno swojej twarzy. Niewolnica może również w tym momencie zobaczyć kto przebywa w pokoju i jest w stanie lepiej ocenić nastroje, potrzeby i pragnienia jej Mastera lub każdej innej Wolnej osoby która w nim przebywa. Kajira nie może zmienić żadnej z tych pozycji do momenty otrzymania wyraźnej na to zgody.


 
LEADING POSITON LUB WIODĄCA POZYCJA

Leading Position (Wiodąca Pozycja) jest poleceniem podczas którego dziewczyna zgina się w pasie głowę dając na dół na wysokości pasa swojego Pana. Następnie lewą ręką trzyma jej włosy, prawą utrzymuje wolną by w razie konieczności chwycić nią miecz. Master idzie ciągnąc za sobą swoją niewolnice. Odbywa się to zazwyczaj tylko na krótkich spacerach, może być również wykorzystywana w zatłoczonych miejscach gdy Master nie ma smyczy.

"In a moment I had left the building, pulling the captive behind me, her head down at my waist, in leading position."
" Po chwili opuściłem budynek, ciągnąc za sobą niewolnice z głową w dole na wysokości mojej tali, w pozycji, która umożliwiała mi prowadzenie jej"
(Mercenaries of Gor, s. 399 - 400)
 "Leading position", said Drusus Rencius.
I swiftly put my head down and felt his fingers lock themselves deeply in my hair. I turned my head and pressed my lips suddenly, helplessly, to his thigh, kissing him. He twisted my head cruelly to the side, holding it there, turned, so that my lips could not touch him."
"Przyjmij pozycję do prowadzenia" powiedział Drusus Rencius.
Szybko opuściłam głowę w dół i poczułam jego palce zaciskają się głęboko w moich włosach. Odwróciłam głowę i nagle przycisnęłam moje usta do jego uda, całując go. Odwrócił brutalnie moją głowę na bok, przytrzymując ją w tej pozycji, sam odwrócił się w taki sposób, by moje usta nie mogły go dotknąć"
(Kajira of Gor, s. 134)


 
HEEL LUB "NOGA"

Jest to komenda dla dziewczyny aby stanąć za swoim Panem, i zazwyczaj chodzić za nim. Kajra powinna chodzić z lewej strony, jeżeli chodziła by po stronie prawej, postrzegane by było jako znak niełaski. Jeżeli Master posiadał by wiele dziewczat to ta która jest najbliżej niego jest najbardziej uprzywilejowana.

"He turned about and, with his weapons, strode from the camp. I followed him, at his heel, where a slave girl belongs."
„Obrócił się i ze swoją bronią wyszedł z obozu. Poszłam za nim, tuż przy jego nodze, gdzie jest miejsce niewolnicy".
(Slave Girl of Gor, s. 109)
 "These things vary, I learned from city to city, and depend, also, on such matters as context and conditions. In a market, in the crowding and jostling for instance, a girl may follow so closely she pressed against the back of his left shoulder. Girls seldom follow behind and on the right. If she is thusly placed it is commonly a sign she is in disfavor. If more than one girl is involved, she who follows most closely on the left is generally taken to be in highest favor; girls compete for this position. In an open area, such a the fields in which we trekked, the girl is placed some five or ten feet behind, and on the left. If he must move suddenly she will not, thusly, constitute an impediment to his action.
" Te sprawy różnią miasto od miasta, wszystko zależy od warunków i kontekstu. Na przykład na rynku gdzie jest tłok i przepychanki, dziewczyna  może iść tak blisko, że naciska od tyłu na Jego lewe ramię. Dziewczyna rzadko idzie z prawej strony, a jeżeli jest po tej stronie, oznacza to że, jest w niełasce. W sytuacji, gdy zaangażowana jest,więcej niż,jedna dziewczyna,  to ta,  która jest najbliżej lewej strony, na ogół jest najbardziej uprzywilejowana. Dziewczyny rywalizują o te pozycję. Na otwartej przestrzeni, podczas długich wędrówek, dziewczyna znajduje się około pięciu lub dziesięciu stóp z tyłu i po  lewej strony. Jeśli musi nagle zmienić stronę, dziewczyna nie może stanowić w tym przeszkody".
(Slave Girl of Gor, s. 30)


 
BRACELETS (BRANSOLETKI) POSITION

Ta pozycja niewolnicysłużydo zakładania kajdan. Może być podana jako polcenie. Onakładzie ręce zaplecy, ramiona odchylonedo tyłu, piersi wypchnięte do przodu, dłonie splecione za plecami gotowe do zapiecia bransoletek na nich. Alternatywą dla tej pozycji jest gdy niewolnik stoi przedobliczem Mistrza, biodra lekko skierowane w bok, plecy i ramiona wyprostowane, nadgarstki skrzyżowane za plecami a głowa zwróconaw lewą stronę, w takiej pozycji niewolnica oczeluje na przypiecie bransoletek do jej nadgarstków.

"He had removed a pair of light bracelets, joined by about five inches of light chain, from his pouch. "Slave bracelets," he said. "Turn around, facing the door, your hands behind your back."
"Wyciągnął parę lekkich bransoletek z kieszeni, połączonych ze sobą około pięciocentymetrowym łańcuszkiem. "Bransoletki niewolnicze" powiedział. "Odwróć się twarzą do drzwi, ręce za plecami."
(Kajira of Gor, s. 132)
 
"Bracelets," he snapped. She put her head in the air and placed her hands behind her back."
"Bransoletki" warknął. Uniosła  głowę  w  powietrzu  i położyła ręce za plecami."
(Hunters of Gor, s. 146)
 
"Bracelets!" I said in Gorean, harshly. The girl snapped to position, hands behind the small of her back, head lifted, chin up, turned to the left. In such a posture she may be conveniently put in bracelets, and leashed.
"Bransoletki!" powiedziałem szorstko po Goreańsku do dziewczyny. Dziewczyna ustawiła się w pozycji. Ręce za plecami, głowę i podbródek podniesiony oraz odwrócony w lewo. W takiej pozycji można wygodnie założyć bransoletki i smycz.
(Tribesman of Gor, s. 78)

 
HIGH HARNESS LUB POZYCJA WYSOKIEGO ZAPIĘCIA

Jest to kolejna pozycja do zapinania smycz niewolnicy. Dziewczyna stoi prosto z głową odchylona do tyłu tak by można było do jej obroży dopiąć smycz. Może być rónież stosowana jako pozycja dla dziewczyny w celu szkoleniowych lub dyscypliny.

"Lift your head, " he said. "Higher. Higher!" She looked up at him, her head far back, the leash on her throat...."You need not now keep your head in high-harness position,", he said to the girl. She moved her head."
"Podnieś głowę" powiedział "Wyżej. Wyżej!" Spojrzała na niego, głowę miała wysoko a smycz na gardle... "Teraz nie musisz trzymać głowy w tej pozycji - powiedział do dziewczyny. Poruszyła głową.
(Mercenaries of Gor, s. 308 - 309)


 
KO LAR (AKT ZAKŁADANIA OBROŻY) LUB POZYCJA ULEGŁOSCI

W tej pozycji niewolnica klęczy przed stopami Mastera delikatnie pochylona od przodu, siedząc cały czas na piętach, ramiona na wzniesione wysoko ku górze nad opuszczona nisko głową a nadgarstki krzyżowane, oczy obniżone w najgłębszym szacunku. Jest to szczególnie dobra pozycja podczas aktu zakładania obroży. Można powiedzieć że poprzez taką pozycje pokazuje że niewolnik składa siebie w ręce Wolnej osoby i otwarcie prosi o obrożę.

"She came and stood before me, and then dropped to her knees, resting back on her heels. She lowered her head and extended her arms, wrists crossed, the submission of the Gorean female."
"Podeszła i stanęła przede mną, a potem opadła na kolana, opierając się na piętach. Spuściła głowę i wyciągnęła ręce a nadgarstki skrzyżowała, w geście poddanie Goreańskiej kobiety."
(Raiders of Gor, s. 92)

 
HOŁD, POKŁON

Hołd jest poleceniem, powszechnie podawane jako "wykonać pokłon". Pokłon w istocie jest gestem i ruchem ciała, który pokazuje szacunek względem Mastera. Istnieje wiele sposobów, w jaki kajira może odpowiadać na polecenia. Trzy popularne formy zostały wymienione w Mercenaries of Gor. Zauważyć trzeba że każda z tych form nie jest konkretną pozycją. Jest to kilka przykładów w jaki sposób pokłon może być okazany a istnieje ich wiele. Jeżeli Master kazał "wykonać pokłon" to każda z tych form jest wystarczająca, chyba że Pan wcześniej powiedział, że wymaga On szczególnej formy kiedy wydaje takie polecenie.
Pierwszą forma na liście wymieniana jest z możliwych pozycji hołdu chociaż istnieją organy, które twierdzą, że nie jest to taką pozycją. W każdym bądź razie, jest to wspólna pozycja dla wszystkich niewolników, to jest Nadu w której kajira również opuszcza głowę w oznace szacunku.
Druga forma jest podobna, w internecie znana jako "Kar-ta". Jednak te określenie nie jest stosowane w nowelach, jest stworzone w internecie. W związku z tym to określenie nie powinno być stosowane bo nie jest pojęciem używanym przez Gorean. W tej pozycji zaczyna się od pozycji klęczącej a następnie opuszcza się głowę do podłogi i również na podłodze kładzie się dłonie. Następnie podnosi się delikatnie głowę i przenosi się ciężar ciała trochę do przodu cały czas utrzymując swoją pozycje. W końcu zaczyna się całować i lizać stopy swojego Mistrza, trzeba to robić delikatnie, długo i z uczuciem.
Trzecią formą jest Belly (brzuch). Istnieją różne formy "brzuch". Jedna prosta różnica polega tym że leżąca na brzuchu powoli czołga się do stóp swojego Pana i wówczas zaczyna je lizać oraz całować. Belly może być również podane jako polecenie. W niektórych przypadkach kajira tylko leży na brzuchu. W innych, odnosi się to do tej formy pokłonu. Komenda "Bara" jest podobna, i może być używana zamiast "bellying", kiedy Pan chce Cie mieć w dokładnej pozycji.

 We wszystkich tych formach pokłonu nie można się podnieść od nogi do momentu otrzymania na to wyraźnej zgody swojego Mistrza. Cytat z powieści wyjaśnia bardzo dobrze sens hołdu.


"It is pleasant to have a woman perform obeisance before one. It is also appropriate. In such a way, in such symbolisms, may the order of nature, and its profound truths, in a conventional and civilized manner, be expressed and acknowledged."
"Przyjemnie jest mieć przed sobą kobietę skłądającą hołd. To jest stosowne. W taki sposób, w takiej symbolice, porządek natury i głęboka prawda może w konwencjonalny i cywilizowany sposób być wyrażana i potwierdzana."
(Vagabonds of Gor, s. 205)

 
POLECENIA DYSCYPLINY

Masterzy mogą wydać pewne polecenia, które mają na celu zdyscyplinowanie. Mogą również służyć do innych celów.
 

GAG LAW

"Gag law" czyli zasada knebla jest dyscypliną, podczas której dziewczyna ma zakaz mówienia za wyjątkiem jęków i szeptów. Chociaż w rzeczywistości go nie nosi musi zachowywać się jakby go miała.

 

BOUND BY THE MASTER'S

Czyli związana z woli Pana oraz zwany również jako "Bond", oznacza że kajira musi być w takiej pozycji jakby była przykuta lub przywiązana do rzeczywistego przedmiotu, chociaż tak naprawdę nie jest. Może mieć ręce skrzyżowane za sobą lecz nie może ich rozpętać bez pozwolenia. Niektórzy mężczyźni zostawiają publicznie dziewczyny trzymające kajdany a nie będąc w nie zakute. Oczekuje się że kajira nie zwolni w żadnym wypadku kajdan aż do powrotu jej Mastera.

 "She wore the `bonds of the master's will.' Grunt had put her in them. She could not rise to her feet. Yet there was not a rope or strap on her body. She was `bound by the master's will.' She could not move from this position unless, at the word of a free person, she was freed from it. To break the position otherwise is to be instantly slain."
"Nosiła więzy woli Pana" Grunt Grunt nałożył je w nią. Nie mogła podnieść się na nogi. Jednak nie było liny lub paska na jej ciele. Była "związana wolą Pana." Nie mogła się ruszyć z tego położenia, tylko na słowo Wolnej Osoby zostałaby z niego uwolniona. Przerwanie tej pozycji skutkuje natychmiastowym straceniem".
(Blood Brothers of Gor, s. 248)


 
DISCIPLINE OF THE SHE-QUADRUPED

Czyli dyscyplina na czworonoga czasami w przestrzeni wirtualnej nazywana na samicę Sleen, ta nazwa nie jest wymieniana w nowelach. W tej pozycji kajira udaje zwierzę we wszystkich aspektach. Zabroniona jest mowa za wyjątkiem niektórych dźwięków wydawanych przez zwierzęta tak samo jest zabronione przyjmowanie ludzkiej postawy i musi chodzić na czworaka. Posiłki są w jej kierunku rzucane lub będzie podawane w miseczkach ale nie może używać do jedzenia rąk. Wszystkie swoje obowiązku musi wykonywać przy użyciu zębów bez używania rąk. Zazwyczaj ta pozycja jest wykorzystywana do kształcenia pokory lub szkolenia nowego niewolnika. Uczy niewolników że są na poziomie zwierzęcia. Jest często nakładana na pojmanych Ubarów.

"Melina, now a naked slave in sleen collar, was ordered forth on her hands and knees. A sleen leash was attached to her collar and she was marched, as a she-sleen, crawling, abused".
 "Melinie, teraz nagiej niewolnicy w obroży sleena, nakazano by klęczała na czworaka. Smycz używaną do prowadzania sleenów przymocowano do jej obroży i na niej była prowadzona jakby samica Sleena, czołgała się, ".
(Slave Girl of Gor, s. 238)
 
He knelt me there. "Put your head down, to the floor," he said. "Clasp your hands, firmly, behind the back of your neck." "Yes, Master," I moaned. He was then behind me. He put his hands, under my arms, on my breasts, sweetly and firmly. Then he moved his bands back, caressing my flanks. My head was down. My fingers were together, behind the back of my neck. I was in his collar. It was steel, I could not remove it. I belonged to him. My body hurt, from his whip, that of my master. My head hurt, from my hair, where I had been conducted, unceremoniously, to this location. "Please, Master," I sobbed. "Not like this! Not you, please!" "The slave is pretty," he remarked. "Oh!" I cried. "Oh!" "You have a lovely ass," he said. "Ohhh!" I said. "You may thank me," he said.
Kazał mi tam uklęknąć. "Połóż głowę na dole, na podłodze," powiedział. "Chwyć ręce, mocno, nakarku." "Tak, Panie," Jęknęłam. Był wtedy za mną. Położył ręce, pod pachami, na moich piersiach, słodko i mocno. Następnie wyciągnął ręce i zaczął pieścić moje boki. Głowę miałam w dole, palce miałam splecione na karku. Byłam w obroży. Była ona ze stali, nie mogłam jej przesunąć. Należę do niego. Moje ciało boli po bacie. Bacie mojego Pana. Moja głowa boli od bezceremonialnego prowadzenia mnie za włosy do tego miejsca. "Proszę, Panie," szlochałam. "Nie tak! Nie Ty, proszę!" "Niewolnica jest ładna," zauważył. "Och!" Płakałam. "Och!" "Masz piękny tyłek," powiedział. "Och!"Powiedziałem. "Możesz mi podziękować," powiedział.
(Kajira of Gor, s. 434)


 
WHIPPING POSITIONS CZYLI POZYCJA CHŁOSTY

Istnieje wiele pozycji do chłosty. We wszystkich postaciach z kajiry zdejmuje się ubranie by go nie zniszczyć. Kajira jest odwrócona od swojego Mastera, najpierw przyjmuje pozycję "nadu" lecz z rękami skrzyżowanymi przed sobą. Pochyla się przed siebie tak by ręce były pięknie wyciągnięte i nadal skrzyżowane, głowę opiera delikatnie o podłogę. Włosy muszą być zawsze odgarnięte na bok na ramiona tak, by nie zostały uszkodzone przez bat. Alternatywą tej pozycji jest gdy niewolnik ma skrzyżowane ręce na klatce piersiowej i również gdy jego głowa dotyka podłogi musi mieć je skrzyżowane na klatce piersiowej, Różnicą są dodatkowe miejsca do spankingu bo pośladki są wyżej uniesione oraz powstaje większa przestrzeń miedzy udami.
Można również w standardowy sposób wykonywać chłostę gdy dziewczyna ma uniesione ręce nad głową, są one przykute do beli na suficie za pomocą kajdan. Łańcuch jest naciągnięty w ten sposób że dziewczyna stoi na palcach bo pięty są uniesione ok ćwierć cala nad ziemią.

"I went to Targo, trembling, and knelt at his feet ... I crossed my wrists beneath me and touched my head to the floor, exposing the bow of my back. It is the submissive posture of a slave girl who is to be punished. It is called Kneeling to the Whip."
"Podeszłam do Targo, drżąc uklękłam u jego stóp... Skrzyżowałam nadgarstki pode mną i położyłam głowę na podłodze, odsłaniając łuk pleców. Jest to pozycja niewolnicy, która ma zostać ukarana. Nazywa się "klęcząc do bata."
(Captive of Gor, s. 200)
 
"Elizabeth, trembling, lowered her head to the floor and crossed her wrists beneath her, kneeling, as it is said, to the whip."
"Elizabeth drżała, opuściła głowę do podłogi, klęcząc skrzyżowała nadgarstki, jak to się mówi do bata"
(Assassin of Gor, s. 45)
 
"Kneel to the whip!" I cried. Terrified the girl scrambled to her knees and knelt down ... Her wrists were crossed under her, as though bound. She trembled."
"Na kolana do bata! - Krzyknąłem. Przerażona dziewczyna rzuciłą sie na kolana i uklękła... Jej nadgarstki były skrzyżowane pod nią, jakby związane. Zadrżała."
(Rogue of Gor, s. 21)
 
"She crawled to the point, trembling, where I had indicated. 'Kneel to the whip', I ordered her. She knelt there, trembling, her head down to the grass, her wrists crossed beneath her, as though bound. I struck her thrice."
"Drżąc czołgała się do punktu, który wskazałem." Uklęknij do bata" kazałem jej. Uklękła tam, drżąc, głową w dół przy trawie, jej nadgarstki były skrzyżowane pod nią, jakby związane. Uderzyłem ją trzy razy. "
(Blood Brothers of Gor, s. 137)

 
INNE POLECENIA

Kajiry często są za swoje zachowanie nagradzane łakociami, a jeśli została już obdarowana to Master może się do niej zwrócić by jadła powoli co powinno ciągnąc się stosunkowo długo. Oznacza, że kajra powinna jeść ciastko powoli, ledwo dotykając go, głównie powinna operować językiem a gryząc je raz na jakiś czas. Jest to dobre ćwiczenie nie tylko dyscyplinujące ją ale jest ono dobre dla języka i zwiększa jej możliwości zaspokojenia Pana. Master może również poprosić by niewolnica jadła w ten sam sposób inne rzeczy.
W sytuacji gdy Master chce posiąść niewolnice dla swojej przyjemności w domu zwraca się do niej by zapaliła "lampę miłości:. Kajira po jej zapaleniu i ustawia ją w oknie by nic w tym czasie nie zakłócało ich spokoju.


 
SLAVE LIPS

Slave Lips (usta niewolnicy) jest komendą dla kajiry by ułożyła swoje usta tak jak by chciała kogoś całować. Tak ułożone usta musi trzymać do momentu gdy zostanie pocałowana przez swojego Pana.

 
SPEAK AS A SLAVE


"Mów jak niewolnik" jest komendą dla kajiry by mówiła w trzeciej osobie. Niektórzy błędnie uważają, ze wszyscy niewolnicy muszą mówić w trzeciej osobie. W powieści zawarte jest wiele przykładów, gdzie niewolnicy często mówią w pierwszej osobie. Wszystko zależy od Pana oraz szkolenia jakie przeszła niewolnica. Używanie przez niewolnika pierwszej osoby nie jest złe ale na polecenie Mastera powinien też potrafić wyrażać się w trzeciej osobie.
 

SHOW REBELION


"Pokaż bunt" jest okrutnym poleceniem w którym pozornie bunt kajiry jest dopuszczalny. Tego typu zachowanie kajiry jest bardzo słodkie. Poleceniem które jest zatrzymaniem wydanego wcześniej polecenia jest "kneel" (na kolana) i mamy nadal niewolnice pod absolutną kontrolą.
 

SANDALS


"Sandały" jest komendą podczas której niewolnica powinna iść tam gdzie Pan trzyma swoje sandały i powinna je wycałować. Następnie zakłada je na Mastera nogi, sznuruje je mocno a na koniec całuje każdy węzeł. Po zakończeniu kładzie swoją głowę na nogach swojego Pana w pełnym wdzięku gestu poddania.
 

PRETENDED DISINTEREST


"Udawaj barak zainteresowania" jest bardzo niebezpiecznym poleceniem. Jest ono zwykle wydawane do niewolnika w odniesieniu do gościa któremu Master zamierza później dać dziewczynę w godzinach wieczornych. Musi ona udawać brak zainteresowania, czasami niechęć do gościa chociaż musi nadal perfekcyjnie mu służyć. Potem stopniowo uczucia są uwalniane, dając wrażenie że została przez gościa uwiedziona. Niektórzy goście mogą być oburzeni takim rodzajem żartu po jego wykryciu. Gospodarz powinien dużo wiedzieć o swoich gościach przed próbą takiego żartu.


HAIR (WŁOSY) POSITION

"Włosy" jest komendą stosowaną przeważnie na ucztach i bankietach podczas których na stołach nie są widoczne serwetki. Dziewczyna stoi płasko na podłodze, z wdziękiem kłania się tak że włosy mogą spaść naprzód (mogą być spięte). Gość może następnie wytrzeć i oczyścić swoje ręce na jej włosach. Pozycja stosowana również jako środek dokonującydyscypliny gdyż niewolnik w tej pozycji jest bezsilny.


"I held my left hand open, at my waist. She stiffened, and looked at me, angrily. I opened and closed my left hand once. I saw her training in Gorean customs had been thorough. But she never thought that such a gesture would be used to her. She came beside me, and a bit behind me, and, crouching, put her head down, deeply. I fastened my hand in her hair. She winced. Women are helpless in this position."
"Trzymałem otwartą dłoń na wysokości pasa. Zesztywniała i spojrzała na mnie ze złością. Otworzyłem i zamknąłem lewą rękę. Widziałem jej szkolenie obyczajów Goreańskich, było dokładne. Ale nigdy nie myślałem, że taki gest będzie wykorzystany względem niej. Przeszła przy mnie i stanęła lekko za mną, skulona, opuściła głowę nisko. Wsadziłem rękę w jej włosy. Drgnęła. Kobiety są bezradne w tej sytuacji. "
(Beasts of Gor, s. 409)
 
"Her master seized her from the circle then and hurried her from the light, her head down, held by the hair, at his left hip. This is a common leading position for female slaves being conducted short distances. As the master holds her hair in the left hand, it leaves his right hand, commonly the sword hand, free."
"Pan wyciągnął ją ze środka za włosy z głową na wysokości jego lewego biodra. Jest to popularna pozycja do prowadzenia niewolnicy na krótkich dystansach. Jako Master trzyma włosy w lewej ręce, prawą zwykle pozostawiając wolną na miecz."
(Magicians of Gor, s. 46)

 
BLANKET (KOC)


Nie jest to technicznym poleceniem. Niewolnik jest przykryty kocem, płaszczem lub zwykłą szmatką. Materiał może obejmować całe ciało lub tylko głowę i musi pozostać w bezruchu i milczeć do momentu zdjęcia materiału przez swojego Mastera.

"I then threw the second blanket, the top blanket over her, covering her completely. When a blanket, or cloak, or covering of any sort, is thrown over a slave like this she may not speak or rise. She must remain as she is, silent, until the master , or some free man, lifts the covering away."
"Potem rzucił drugi koc na nią, zakrywając ją całkowicie. Gdy koc, płaszcz lub jakikolwiek materiał jest rzucony na niewolnika nie może on mówić i sie poruszać. Musi być ona cicho dopóki Master lub jakiś wolny człowiek zdejmie nakrycia.
(Explorers of Gor, s. 94)

 
GOREAN BOW

Niewolnica klęczy w pozycji Nadu i wygina ciało do tyłu, głowę do podłogi, ręce przerzuca przez głowę i podciąg się jak do "mostka".

"This position may be used in inventive serves, as an alternative to table ... The position is painful and not maintained for longer than a few minutes, her head then touches the fur, her body a cruel, helpless bow".
"Pozycja ta może być stosowana jako wymyślna alternatywa do stołu. Pozycja jest bolesna i nie utrzymuje się w niej niewolnicy dłużej niż kilka minut, jej głowa dotyka futra a ciało układa się okrutnie w bezradny łuk".
(Assassin of Gor, s. 185)


CRAWL (CZOŁGAĆ)


Niewolnik klęczy a następnie spada na cztery łapy, jej przedramiona płasko kładzie na ziemi i obniża głowę w taki sposób by czoło było blisko podłogi ale jej nie dotykało a następnie czołga sie w kierunku stóp Mastera.

"I pointed to the stones at my feet. "Crawl," I said , in Gorean. The girl slipped to her belly, and as a slave girl, crawled to my feet. She put her lips to my foot. I felt her hair over it".
"Wskazałem na kamieniach u moich stóp. "Crawl" powiedziałem po goreańsku. Dziewczyna upadła na brzuch i jako niewolnica czołgała się do moich stóp. Położyła swoje usta na mojej stopie. Czułem jej włosy nad nią.
(Tribesmen of Gor, s. 78)

 
CAPTURE


Niewolnica leży na plecach ze zgiętymi kolanami i stopami płasko opartymi o ziemię, ręce ma położone wzdłuż ciała i pozostaje w bezruchu.

"On your back," he said, "knees raised, heels on the floor." I then lay before him, in a standard, supine capture position.
"Na plecy" powiedział, "kolana podniesione, pięty na podłodze." Położyłam sie więc przed nim w zwykłej, leżącej pozycji zawładnięcia.”
(Kajira of Gor, s. 422)


DISPLAY

Ona stoi przed swoim Masterem z rozchylonymi nogiami i miedzy nie wystarczy tylko wsunąć dłoń. Stoi wyprostowana z lekko podniesioną brodą do góry, dłonie skrzyżowane za plecami na wysokości karku. Jest gotowa do inspekcji.

"The auctioneer did not strike her with his whip. He merely took her arms and lifted them, so that the position chain, attached to each side of the sales collar lay across her her upper arms. Then he had her clasp her hands behind the back of her neck, so that the chain, on each side of the collar, was in the crook of her arms, and she was exposed in such a way that she could be properly exhibited."
"Aukcjoner nie uderzył jej batem. Wziął jej ręce i podniósł, tak że łańcuch przywiązany z każdej ze stron do obroży sprzedaży opierał się na jej ramionach. Potem zapiął ręce z tyłu na jej szyi, tak że łańcuch z obu stron obroży opierał się na zgięciu jej ramion. Ona sama została wystawiona w taki sposób, że była właściwie wyeksponowana".
(Explorers of Gor, s. 36)

 
MASTERS KISS


Master bierze włosy w ręce i mocno odchyla jej głowę do tyłu odsłaniając twarz i szyję. Następnie atakuje usta swojej dziewczyny swoimi i całuje je namiętnie. Pokazuje jej Jego moc i kontrolę nad nią przez cały czas. Bierze jej górną wargę w zęby i naciąga w dół, a następnie dolną wargę i znów ją gryzie. To on kontroluje pocałunek może pozostawić usta fioletowe i spuchnięte a często jest na nich krew. Następnie przenosi się do odsłoniętej szyi i również ją przyjemnie torturuje.

 
RUN

Gdy pada ta komenda niewolnik biegnie do celu biorąc małe a zarazem szybkie kroki z nogami prawie prosto a stopy ledwo odrywane są od podłogi. Plecy mocno wyprostowane, głowa obrócona w lewą stronę, dłonie skierowane na zewnątrz pod kontem 45 stopni w stosunku do swojego ciała. Po osiągnięciu celu, opada z wdziękiem na kolana i powraca do pozycji Nadu.

"I was amused, for she had run as a slave girl is taught to run, with rapid short steps, her legs almost straight, her feet scarcely leaving the ground, back straight, head turned to the left, arms at her side, palms out at a 45 degree angle, more of a dancer's motion than a true run".
"Byłem rozbawiony tym jak ruszała się jako niewolnica ucząca się chodzić małymi kroczkami. Nogi miała niemal proste a jej stopy ledwie rozstawały się z ziemią, plecy proste, głowę zwrócona w lewo, ramiona na boki, dłonie się pod kątem 45 stopni, więcej było w tym ruchu tancerki niż prawdziwego chodzenia.

(Assassins of Gor, s. 45)

 

 

Kogo gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.